Xã hội ngày một phát triển, bên cạnh đó nhu cầu về sự an toàn ngày càng cao, chính vì vậy mà có rất nhiều nhà đầu tư. Thành lập công ty bảo vệ đáp ứng nguồn lao động đảm bảo cho các đơn vị, tòa nhà hay các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, khi tham gia kinh doanh trong bất kỳ lĩnh vực nào, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục thành lập công ty bảo vệ theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của ketoanvina.vn sẽ giúp bạn giải đáp hết những thắc mắc trên.

Cơ sở pháp lý

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Nghị định số 96/2016 / NĐ-CP quy định về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

An ninh là ngành liên quan đến an ninh, trật tự xã hội nên việc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực này có những yêu cầu khá đặc biệt. Dưới đây là tất cả các điều kiện và thủ tục cần thiết để thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực Bảo vệ.

Điều kiện thành lập công ty bảo vệ

Thứ nhất: Theo quy định tại Nghị định 52/2008 / NĐ-CP, người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật. Tuy nhiên, Nghị định 52/2008 / NĐ-CP đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và được thay thế bởi Nghị định 96/2016 / NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thứ hai: Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 96/2016 / NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

Ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 96/2016 / NĐ-CPCơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là một doanh nghiệp.

2. Người phụ trách an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có trình độ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh. dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng trước đó bị thu hồi không thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này).

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật để phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện. dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

4. Cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn vào cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:

a) Là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ ít nhất 5 năm liên tục;

b) Người đại diện phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật nước ngoài nơi họ kinh doanh xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ. bảo vệ khỏi cảnh báo trở lên;

c) Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Vốn đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài tối thiểu là 1.000.000 USD (một triệu USD). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giá cấp tỉnh trở lên thực hiện; Chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, yêu cầu người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có trình độ cao đẳng trở lên và phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định thì mới thành công. thành lập, đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ đối với tổ chức, cá nhân trong nước là 2.000.000.000 đồng.

Điều kiện đào tạo nhân viên bảo vệ

Điều 12 Nghị định 96/2016 / NĐ-CP quy định:

1. Chỉ những cơ sở sau đây mới được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ:

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Trung tâm dạy nghề của các trường Công an nhân dân;

c) Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công an cấp tỉnh trở lên;

d) Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định tại khoản 3 Điều này nếu có nhu cầu kinh doanh đào tạo nhân viên bảo vệ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác thì thực hiện theo quy định. của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

2. Cơ sở đào tạo nhân viên bảo vệ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền quy định tại Điều 24 của Nghị định này tài liệu chứng minh nhân thân. Chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ do cơ quan có thẩm quyền cấp cùng với giáo trình, chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Nội dung chương trình giảng dạy theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều này.

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có phòng học và nơi thực hành cho nhân viên bảo vệ;

b) Có ít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ; có ban quản lý, đào tạo nhân viên phục vụ bảo vệ;

c) Có số lượng nhân viên kinh doanh dịch vụ bảo vệ tối thiểu từ 300 người trở lên;

d) Có giáo viên dạy hoặc có hợp đồng thuê giáo viên dạy. Giáo viên phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên (trừ võ thuật);

d) Có giáo trình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ. Giáo trình đào tạo bao gồm các nội dung cơ bản về chính trị; pháp luật; dịch vụ an ninh; kỹ năng giao tiếp và ứng xử; phòng cháy, chữa cháy; công tác sơ cứu, cấp cứu người bị nạn; quản lý và sử dụng các công cụ hỗ trợ; một số động tác võ thuật tự vệ, kiểm soát đối tượng; một số nội dung khác theo yêu cầu thực tế của mục tiêu cần bảo vệ. Thời gian đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ ít nhất là 30 ngày.

4. Cơ sở chỉ được phép đào tạo nhân viên bảo vệ sau khi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an phê duyệt giáo trình, chương trình đào tạo. Sau khóa đào tạo phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ nghiệp vụ nhân viên bảo vệ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) cho người lao động. dịch vụ bảo mật đáp ứng các yêu cầu trong thử nghiệm.

Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng đối với mọi ngành, nghề

Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đối với người Việt Nam:

 • Đã bị khởi tố hình sự và do các cơ quan tố tụng Việt Nam hoặc nước ngoài điều tra, truy tố, xét xử.
 • Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội cố ý khác mà bị phạt tù trên 3 năm trở lên, chưa có tiền án; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành án phạt tù; đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.
 • Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành; nghiện ma tuý; bị đình chỉ, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà chưa hết thời hạn được coi là chưa áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

 • Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép cư trú.
 • Đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng đối với mọi ngành, nghề

Cơ sở kinh doanh phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, bao gồm: Kinh doanh công cụ hỗ trợ; Kinh doanh các loại pháo; Kinh doanh súng bắn sơn; Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Kinh doanh sòng bạc; Kinh doanh dịch vụ đặt cược; Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; Kinh doanh tiền chất thuốc nổ; Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Kinh doanh dịch vụ nổ mìn; Kinh doanh dịch vụ vũ trường; Kinh doanh dịch vụ lưu trú (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp); Kinh doanh súng quân dụng loại nhỏ cầm tay.

Phương án bảo đảm an ninh, trật tự bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Xác định các lĩnh vực, địa bàn, chỉ tiêu cụ thể cần tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự;
 • Biện pháp thực hiện;
 • Lực lượng phục vụ thường xuyên;
 • Các cơ sở dịch vụ;
 • Biện pháp tổ chức chỉ đạo;
 • Các biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh hoạt động;
 • Tình huống giả định khi xảy ra sự cố liên quan đến an ninh, trật tự; huy động lực lượng, phương tiện; các biện pháp xử lý.

Cơ sở kinh doanh phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Kinh nghiệm thành lập công ty bảo vệ

Khi bạn đã đăng ký doanh nghiệp của mình, có một số điều bạn cần ghi nhớ:

 • Thuê và đào tạo nhân viên: Kiểm tra cơ bản từng người bạn định thuê. Bạn nên ưu tiên những người điềm đạm, tử tế vì họ sẽ giúp phát triển bộ mặt của doanh nghiệp bạn. Điều quan trọng là phải thuê những người không có tiền án. Một số nhân viên của bạn có thể mang theo súng và điều quan trọng là khách hàng của bạn phải cảm thấy an toàn.
 • Tạo điều kiện cho người lao động tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ: Một số lớp đào tạo sẽ dạy nhân viên bảo vệ cách sử dụng dùi cui, súng và các công cụ nghiệp vụ. Xây dựng nền tảng về thực thi và bảo vệ pháp luật sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc khởi nghiệp .
 • Nâng cao uy tín cho đấu thầu: Hầu hết các doanh nghiệp đều yêu cầu công ty bảo vệ đấu thầu theo hợp đồng. Giá thầu là cạnh tranh vì có nhiều công ty dịch vụ bảo vệ giống như bạn. Bạn nên chuẩn bị một nền tảng tốt để đấu thầu và nâng cao uy tín của công ty
 • Mua bảo hiểm cho nhân viên của bạn: Mua bảo hiểm cho nhân viên là điều bạn nên làm, vì nó bảo vệ khách hàng khỏi những va chạm, thương tích. Ngoài ra, điều này cũng nằm trong quy định của pháp luật về Đảm bảo quyền lợi của nhân viên. Và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra vấn đề này.

Kinh nghiệm thành lập công ty bảo vệ

Thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không ghi rõ thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp quy định dưới đây.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải ghi rõ thời hạn sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 96/2016 / NĐ-CP hoặc có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. đối với cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn thì thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quá thời hạn ghi trong các giấy tờ đó;
 • Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để xây dựng, thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí thì thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là phù hợp. trong thời hạn quy định tại văn bản về xây dựng, thăm dò và khai thác khoáng sản, dầu khí.

Thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Trường hợp các văn bản, giấy phép nêu trên có thời hạn hoạt động từ 10 năm trở lên thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không ghi thời hạn sử dụng.

Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, giấy phép có quy định về thời hạn hoạt động cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

Lời kết

Nếu còn vướng mắc về điều kiện, thủ tục thành lập công ty bảo vệ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn pháp luật hotline ketoanvina.vn để được giải đáp.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (4 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời