Doanh nghiệp sau khi được thành lập sẽ phải thực hiện một số thủ tục nhất định để đảm bảo doanh nghiệp đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Để doanh nghiệp tránh gặp phải những rủi ro không đáng có, ketoanvina.vn sẽ đưa ra những lưu ý những thủ tục sau khi thành lập công ty.

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020;

Các nghị định và văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.

Thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty, nhà đầu tư cần thực hiện các công việc sau để doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật:

1. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và buộc phải công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định. xác định.

2. Khắc dấu công ty

Theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, con dấu của doanh nghiệp bao gồm con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc con dấu dưới dạng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Doanh nghiệp quyết định loại hình, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị khác.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ: thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 không còn quy định về việc thông báo mẫu con dấu trước khi sử dụng nên doanh nghiệp có thể sử dụng ngay sau khi khắc dấu mà không cần phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Làm bảng hiệu công ty và treo tại văn phòng

Sau khi thành lập, Doanh nghiệp phải tiến hành Làm bảng hiệu công ty và gắn tại trụ sở chính của doanh nghiệp và tại chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có). Trường hợp không thực hiện sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc gắn tên doanh nghiệp theo quy định. Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về hình thức và nội dung của bảng hiệu công ty, tuy nhiên các doanh nghiệp thường lựa chọn bảng hiệu với các nội dung sau: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế / mã số doanh nghiệp, logo công ty, số điện thoại, Website, email (nếu bất cứ), ….

Thủ tục sau khi thành lập công ty

4. Đăng ký chữ ký số và khai thuế ban đầu

Theo quy định tại điểm 4 Luật số 21/2012 / QH13, bổ sung khoản 10 vào Điều 7 Luật quản lý thuế số 78/2006 / QH11, kể từ ngày 1/7/2013, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố có công nghệ thông tin. cơ sở hạ tầng bắt buộc phải kê khai thuế qua mạng. Vì vậy, việc đăng ký sử dụng chữ ký số là việc làm hết sức cần thiết sau khi thành lập doanh nghiệp. Chữ ký số được hiểu là thiết bị khai thuế điện tử của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử; Đăng ký email, tài liệu điện tử hoặc đăng ký giao dịch ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử. Đây được coi là thiết bị hỗ trợ không thể thiếu cho các doanh nghiệp trong việc kê khai thuế.

5.Mở tài khoản ngân hàng và đăng ký nộp thuế điện tử

Cũng giống như cá nhân, mỗi doanh nghiệp cũng cần có tài khoản riêng để thực hiện các giao dịch nhân danh doanh nghiệp, vì theo quy định của Luật thuế, đối với hợp đồng có giá trị từ 20.000.000 trở lên, doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán / nhận tiền. chuyển khoản qua ngân hàng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nộp thuế theo phương thức điện tử. Vì vậy, sau khi thành lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và thông báo việc sử dụng tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính).

6. Đăng ký sử dụng hóa đơn

Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo Phương pháp Khấu trừ và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì được đăng ký sử dụng hóa đơn. Hiện nay, có hai loại hóa đơn chính là hóa đơn giấy (hóa đơn đặt in) và hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 119/2018 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 thì việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ phải thực hiện đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. , tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân khác chậm nhất là ngày 01/11/2020.

7. Thực hiện góp vốn theo cam kết

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thời hạn góp vốn đối với từng loại hình doanh nghiệp là 90 ngày, kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu quá thời hạn trên mà doanh nghiệp chưa góp đủ số vốn đã đăng ký thì phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ theo số vốn thực góp. Trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã đăng ký, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng và buộc phải đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (sau đây gọi tắt là Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 TV LLC) trở lên hoặc buộc phải góp đủ số vốn đã đăng ký đối với loại hình doanh nghiệp khác.

Lời kết

Để đảm bảo doanh nghiệp của bạn sau khi thành lập có thể đi vào hoạt động, tránh những rủi ro về pháp lý thì bạn cần lưu ý những vấn đề trên. Nếu bạn còn đang băn khoăn về các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này, hoặc bạn cần tư vấn về các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ với ketoanvina.vn để được tư vấn và hỗ trợ. .

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời