Vì một lý do nào đó mà doanh nghiệp của bạn không thể tiếp tục hoạt động được nữa, bạn cần tiến hành Thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, để giải thể doanh nghiệp, bạn cần phải trải qua rất nhiều thủ tục hành chính rườm rà.

Mệt mỏi vì không biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào? ketoanvina.vn hiểu được những băn khoăn của bạn và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với dịch vụ giải thể công ty nhanh nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Các trường hợp giải thể công ty

Giải thể công ty là quá trình công ty (doanh nghiệp) làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Có nhiều lý do khiến thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh hoặc sau một thời gian hoạt động lại quyết định giải thể: có thể do chủ sở hữu đã đạt được mục tiêu hoặc không còn khả năng kinh doanh; bị cơ quan chức năng buộc giải thể theo quy định của pháp luật…

Doanh nghiệp có thể bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Trường hợp tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; của tất cả các thành viên hợp danh trong trường hợp là công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Trường hợp bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể: Khi thành viên công ty chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần hoặc công ty mua lại phần vốn góp khiến công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nghiệp.

Điều kiện giải thể công ty

Thực tế cho thấy nhiều người thành lập công ty rồi dù không còn hoạt động nhưng vẫn không có thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể doanh nghiệp do e ngại thủ tục, hồ sơ phức tạp, tốn kém. thời gian…

Điều này khiến cho việc quản lý của các doanh nghiệp nhà nước gặp nhiều khó khăn và các chủ sở hữu cũng ngày càng thất thoát nhiều tài sản hơn theo thời gian. Do đó, khi bạn không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nữa thì bạn nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của chính mình.

Doanh nghiệp được giải thể khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp như tiền lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và các khoản nợ đối với các đối tác kinh doanh.
 • Doanh nghiệp không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại.


Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản 2014.

Thủ tục giải thể công ty

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án

Trường hợp công ty bị giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án thì Thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển trạng thái pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang trạng thái đang làm thủ tục giải thể công ty.

Bước 2: Sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể của Tòa án, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể. (Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với trường hợp đại chúng Công ty). công ty Cổ phần)

Doanh nghiệp giải thể phải gửi:

 • Quyết định giải thể;
 • Danh sách chủ nợ và phương thức xử lý nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và phương thức, thời hạn thanh toán.

Gửi các cơ quan sau:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Quản lý thuế trực tiếp
 • Công nhân
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính và các chi nhánh của doanh nghiệp
 • Chủ nợ
Hình ảnh Thủ tục giải thể nhanh công ty cổ phần

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Sau 180 ngày, kể từ ngày thông báo giải thể mà không có ý kiến ​​phản đối của các bên liên quan hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu giải thể của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp và thay đổi tư cách pháp nhân của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử.

Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp

Thủ tục giải thể đối với các loại hình doanh nghiệp chỉ khác nhau về hồ sơ, giấy tờ, còn quy trình thực hiện thì giống nhau:

Bước 1: Làm thủ tục với Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp phải làm thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục Hải quan nếu thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015 / TT-BTC, Thông tư về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. , thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ xác nhận hoàn thuế của Tổng cục Hải quan bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu)
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt cấp MST) với cơ quan thuế.

Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016 / TT-BTC.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần );
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải quan;

Bước 3: Làm thủ tục giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thông báo về việc giải thể doanh nghiệp gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bao gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản thoả thuận về việc giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận đóng mã số thuế
 • Danh sách chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Thông báo về việc hủy mẫu con dấu (theo mẫu).
Hình ảnh thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên Ảnh thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Ghi chú: Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước năm 2015 sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp thì phải làm thủ tục nộp lại mẫu con dấu cho cơ quan Công an. Hồ sơ trả lại con dấu bao gồm:

 • Công văn trả lại mã con dấu
 • Con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu do Công an cấp
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngoài việc gửi thông báo giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp còn phải gửi thông báo, quyết định giải thể cho người lao động và đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết:

Sau 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến ​​về việc giải thể của doanh nghiệp hoặc ý kiến ​​phản đối bằng văn bản của các bên liên quan, Cơ quan đăng ký kinh doanh xác định tư cách pháp nhân của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp. Đăng ký tình trạng giải thể, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể công ty tại ketoanvina.vn

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục miễn giảm thuế, thủ tục giải thể công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 2. Đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 3. Làm thủ tục xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 4. Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý giải thể công ty.
 5. Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với cơ quan thuế để xin cấp mã số thuế cho công ty.
 6. Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 7. Tư vấn phương thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không làm thủ tục giải thể công ty.
Dung-chay-dua-lam-giam-doc

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục giải thể công ty

Khi giải thể công ty có phải quyết toán thuế không?

Trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh công ty phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế, đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể công ty thực hiện tại những cơ quan nào?

 • Cơ quan hải quan: xác nhận nghĩa vụ hải quan (áp dụng với tất cả các công ty);
 • Cơ quan thuế: quyết toán, đóng cửa mã số thuế;
 • Cơ quan bảo hiểm: chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh: trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi giải thể công ty có được thành lập công ty mới không?

Khác với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Sau khi giải thể công ty/doanh nghiệp hợp pháp, các thành viên, cổ đông, người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn toàn có quyền thành lập công ty mới mà không có bất kỳ hạn chế gì.

Lời kết

Trên đây luật sư của ketoanvina.vn đã tư vấn miễn phí cho bạn về thủ tục giải thể công ty. Đừng quá lo lắng về thủ tục này vì tuy khó và phức tạp nhưng nếu bạn cần tư vấn pháp luật, hỗ trợ giải thể công ty thì ketoanvina.vn sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng, tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ giải quyết mọi thủ tục với cơ quan chức năng với chi phí thấp nhất.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (2 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời