Công việc thay đổi thành viên góp vốn của công ty cổ phần phổ biến trong thị trường kinh doanh đầy biến động ngày nay. Tuy nhiên, quá trình thay đổi cổ đông góp vốn qua chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp yêu cầu hồ sơ, thủ tục khá phức tạp. ketoanvina.vn – công ty tư vấn luật doanh nghiệp hàng đầu xin cung cấp các thông tin liên quan đến hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí. Nếu bạn đang băn khoăn về vấn đề này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Điều kiện thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó:

 • Vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 • Công ty có số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người và không hạn chế số lượng tối đa, cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn của mình. đóng góp của riêng tôi

Công ty cổ phần là tổ chức có tư cách pháp nhân và là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, được nhiều người lựa chọn bởi nhiều yếu tố, trong đó có ưu điểm nổi bật là khả năng huy động vốn và khả năng huy động vốn cao. Việc luân chuyển vốn tương đối dễ dàng. Do cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác nên việc chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần sẽ được tự do chuyển nhượng cho các thành viên của đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp là cổ đông sáng lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày thành lập công ty.
 • Cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Như vậy, nếu trong 3 năm đầu thành lập doanh nghiệp, cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông khác của công ty, và đối với những người không phải là cổ đông nhưng muốn góp vốn vào công ty. phải được sự chấp thuận của các thành viên Đại hội đồng cổ đông. Tức là trong cuộc họp cổ đông, phải có hơn ½ phiếu tán thành mới được chuyển nhượng thành viên đó.

Sau 3 năm, cổ đông sáng lập được phép tự do chuyển nhượng cho các cá nhân có nhu cầu góp vốn trở thành cổ đông của công ty.

Điều kiện thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khi bổ sung thành viên góp vốn vào công ty cổ phần thì thủ tục là điều bắt buộc được quy định tại Luật doanh nghiệp 2020. Khác với việc thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH, hồ sơ loại hình công ty cổ phần là khác nhau. Điều này được chứng minh ngay bên dưới:

Hồ sơ thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần do nhận chuyển nhượng, tặng cho phần vốn góp

a) Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên công ty cổ phần. Danh sách thành viên phải có đủ chữ ký của thành viên mới và thành viên thay đổi vốn góp, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên góp vốn không thay đổi;

c) Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc chuyển nhượng (Biên bản thanh lý hợp đồng)

d) Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức, bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân trong trường hợp đại diện theo ủy quyền. bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp thành viên mới là tổ chức. (Có thể là chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của những người có liên quan)

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

đ) Văn bản chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện văn bản chấp thuận của Cơ quan đăng ký đầu tư. thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật đầu tư.

Thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần do thừa kế

a) Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải có đủ chữ ký của thành viên mới và thành viên thay đổi vốn góp, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên góp vốn không thay đổi;

c) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;

d) Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức, bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với trường hợp đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là một tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao giấy tờ hợp pháp của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn trong công ty cổ phần do thành viên không thực hiện đúng cam kết góp vốn

a) Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Danh sách các thành viên còn lại của công ty. Danh sách thành viên phải có chữ ký của thành viên bị thay đổi phần vốn góp, chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

c) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn.

Các bước thực hiện khi thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi. Kèm theo Thông báo phải có các tài liệu nêu trong Thành phần hồ sơ. Các bước Thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần được tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi cổ đông công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên sẽ bao gồm các giấy tờ quy định ở trên. Khi chuẩn bị hồ sơ, nên kiểm tra tính xác thực của hồ sơ để tránh những sai sót không đáng có trong quá trình làm hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty

Công ty cử người đại diện nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Đối với việc cử người đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp cần có văn bản ủy quyền của chủ sở hữu người đại diện theo pháp luật của công ty và bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp của cá nhân được ủy quyền.

Các bước thực hiện khi thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần

Bước 3: Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: khi nhận hồ sơ sẽ có giấy biên nhận.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: sẽ nhận được thông báo bằng văn bản của Phòng Đăng ký kinh doanh. Bạn sẽ phải sửa đổi và bổ sung hồ sơ của mình

Bước 4: Nhận kết quả Thay đổi thành viên góp vốn công ty cổ phần

Theo lịch hẹn trong giấy biên nhận, công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả.

Bước 5: Công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi thành viên, thành viên góp vốn trong công ty.

Các câu hỏi thường gặp khi thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần

Thay đổi hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn bao gồm những gì?

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi thành viên góp vốn)
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên góp vốn e
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH, Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Danh sách thành viên mới sau khi thay đổi thành viên góp vốn
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp.

Làm thế nào để chuyển nhượng phần vốn góp?

 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

Việc thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt là gì?

Tại khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt sau đây:

1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thành viên mới thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình doanh nghiệp. trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho, kết nạp thành viên mới.

Làm thế nào để chuyển nhượng phần vốn góp?

 • Quy định về chuyển nhượng vốn góp theo Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2020.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông công ty cổ phần. Mọi thắc mắc liên quan đến các thủ tục trong hoạt động, kinh doanh, thành lập công ty cổ phần, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để nhận được những thông tin hữu ích từ đội ngũ. các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và các luật sư giàu kinh nghiệm của ketoanvina.vn. Ngoài dịch vụ tư vấn thay đổi thành viên công ty cổ phần, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng như kê khai thuế. sau khi chuyển đổi và trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (6 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời