Hiện nay, số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam rất lớn nên doanh nghiệp cần có tên để phân biệt với các doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển sẽ luôn có những thay đổi để phù hợp. Vậy thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên như thế nào? Quý khách hàng nên tham khảo thêm bài viết của ketoanvina.vn để biết rõ hơn về thủ tục này.

Thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên như thế nào?

Hiện nay số lượng doanh nghiệp đang hoạt động rất lớn, để tránh nhầm lẫn cần đặt tên cho doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp bao gồm tên tiếng Việt, tên nước ngoài và tên viết tắt. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự: loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, tên doanh nghiệp được đặt như sau: loại hình “công ty trách nhiệm hữu hạn”. công ty trách nhiệm hữu hạn ”hoặc“ công ty trách nhiệm hữu hạn ”với tên riêng. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong các tiếng nước ngoài hệ chữ La tinh. Khi dịch ra tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp được giữ nguyên hoặc được dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên như thế nào?

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp phải đăng ký tên doanh nghiệp, tuy nhiên có thể thay đổi tên doanh nghiệp để phù hợp với mục đích kinh doanh. Khi thay đổi tên doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên là bạn phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp về nội dung thay đổi tên công ty.

Quy định về đặt tên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cũng giống như các loại hình doanh nghiệp khác, cách đặt tên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tương tự như đối với loại hình doanh nghiệp quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp gồm hai thành tố theo thứ tự sau:

 • Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn
 • Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Những điều cấm đặt tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Đặt tên giống hoặc gây nhầm lẫn với công ty đã đăng ký;

Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được cơ quan, đơn vị, tổ chức đó chấp thuận;

Sử dụng từ ngữ, dấu hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tên Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn bằng tiếng nước ngoài và các chữ cái đầu của Công ty

Khi dịch ra tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty được giữ nguyên hoặc được dịch ra tiếng nước ngoài tương ứng và được in, viết bằng cỡ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh  văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, tài liệu, ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Những lưu ý khi thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

Để tránh trùng lặp, nhầm lẫn và vi phạm quy tắc đặt tên công ty, khi đặt tên công ty cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Không đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký
 • Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức. tổ chức xã hội – nghề nghiệp làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được cơ quan, đơn vị, tổ chức đó chấp thuận.
 • Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân được bảo hộ để tạo thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó chấp thuận. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu trong cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của cơ quan. Quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.

Những lưu ý khi thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

Tại sao phải thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên?

Khi có sự thay đổi về các nội dung sau: Ngành, nghề kinh doanh; cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ công ty niêm yết; Các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: tên công ty, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật, …) doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc. Công việc.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo thông báo sẽ bị xử lý theo các mức sau:

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.
 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 91 ngày trở lên.

Tại sao phải thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên?

Điều kiện thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục đổi tên công ty TNHH 2 thành viên tuy là thủ tục đơn giản nhưng để thực hiện thủ tục này thì doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng một số điều kiện sau:

 • Phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
 • Tên mới của doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật
 • Công ty phải có thông tin kế toán và số điện thoại của công ty

Điều kiện thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty

Bước 2: Tra cứu tên công ty trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Gửi thông báo thay đổi tên công ty đến phòng đăng ký kinh doanh

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu việc thay đổi tên doanh nghiệp đã đăng ký không trái với quy định của pháp luật. với quy định về việc đặt tên doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh có văn bản thông báo cho doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

Thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

Những việc cần làm sau khi thực hiện thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

Sau khi thực hiện thủ tục đổi tên công ty TNHH 2 thành viên, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

 • Làm lại con dấu doanh nghiệp: tên công ty là nội dung được in trên con dấu nên khi thay đổi tên công ty doanh nghiệp sẽ phải làm con dấu mới.
 • In lại hóa đơn GTGT: tên công ty là nội dung bắt buộc phải có trong hóa đơn GTGT nên khi đổi tên doanh nghiệp phải thông báo hủy hóa đơn cũ, đặt in hóa đơn mới và thông báo sử dụng hóa đơn. mẫu. mới đối với cơ quan thuế.
 • Thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp và cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh khi thay đổi tên doanh nghiệp phải thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Những việc cần làm sau khi thực hiện thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

Các trường hợp không được thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp?

Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Đang làm thủ tục giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án, Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự;
 • Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Một vài câu hỏi thường gặp khi thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

Khi thực hiện thủ tục đổi tên công ty TNHH 2 thành viên thì có phải thay đổi mã số doanh nghiệp không?

Mã số doanh nghiệp là dãy số do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tạo ra, cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã duy nhất không thể được sử dụng lại cho doanh nghiệp khác. Do đó, khi thực hiện thủ tục đổi tên công ty TNHH không làm thay đổi mã số doanh nghiệp.

Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi tên công ty TNHH, doanh nghiệp có phải kê khai thông tin với cơ quan thuế không?

Khi thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tnhh sẽ làm thay đổi thông tin kê khai thuế của doanh nghiệp cũng như thông tin hóa đơn. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh thì sẽ chuyển thông tin thay đổi của doanh nghiệp sang cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ cập nhật tên công ty TNHH mới vào cơ sở dữ liệu nên doanh nghiệp không phải thông báo với cơ quan thuế.

Khi thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên có làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp không?

Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện thủ tục đổi tên công ty TNHH 2 thành viên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Dịch vụ làm thủ tục thay đổi tên công ty tnhh 2 thành viên

 • Tư vấn cho khách hàng các thông tin liên quan đến thủ tục chuyển đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về việc đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Soạn thảo hồ sơ thủ tục đổi tên công ty TNHH 2 thành viên
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục đổi tên công ty TNHH 2 thành viên
 • Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Lời kết

Trên đây là tư vấn của ketoanvina.vn về hồ sơ, thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với ketoanvina.vn để được tư vấn một cách chính xác nhất!

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (5 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời