Người địa diện theo pháp luật công ty cổ phần là người đại diện cho công ty thực hiện những giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong GPKD khi thành lập doanh nghiệp. Vậy hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần như thế nào?

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần là một trong những nghiệp vụ khó nhất trong các vấn đề thủ tục từ thành lập đến vận hành doanh nghiệp của công ty cổ phần. Nếu bạn không nắm vững những quy định của pháp luật thì chắc chắc bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức, chi phí và ảnh hưởng đến cả hoạt động kinh doanh.

Vậy thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần gồm những thủ tục gì? Quy định về người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần ra sao? Cùng ketoanvina.vn tìm hiểu chi tiết về bài viết này nhé.

Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Khi thành lập và vận hành doanh nghiệp thì tất cả các loại hình doanh nghiệp đều có người đại diện theo pháp luật công ty.

Người địa diện theo pháp luật công ty cổ phần là người đại diện cho công ty thực hiện những giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần có thể là một trong số các cổ đông góp vốn hoặc một người khác ngoài danh sách cổ đông góp vốn mà doanh nghiệp chỉ định.

 • Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh cùng quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
 • Người đại diện có vai trò đại diện cho công ty trong quá trình thực hiện các giao dịch dân sự với các đơn vị khác, có trách nhiệm đại diện cho công ty tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ quan trọng tài, tòa án.

Trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp có thể sẽ phát sinh các trường hợp thay đổi liên quan đến người đại diện pháp luật của công ty cổ phần.

Việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và vận hành của doanh nghiệp, vì thế bạn cần nắm vững các thủ tục cũng như yêu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Để hoàn tất mọi thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần bạn phải thực hiện đầy đủ việc chuẩn bị hồ sơ và các bước nộp hồ sơ dưới đây.

Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Nếu muốn thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần thì bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ, giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần – Phụ lục II.2.
 • Quyết định của hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần.
 • Biên bản họp của hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần.
 • Giấy ủy quyền – trong trường hợp không phải là người đại diện pháp luật công ty cổ phần trực tiếp đi nộp.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục (nếu sử dụng công ty dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Khi muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần cần thực hiện những bước sau đây:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc qua mạng.
 • Bước 3: Đợi duyệt hồ sơ

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở KH&ĐT sẽ cấp giấy phép kinh doanh mới công nhận người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mang một bộ hồ sơ bản giấy bổ sung trước khi nhận kết quả nếu trước đó nộp online.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở sẽ yêu cầu bổ sung. Doanh nghiệp sửa đổi theo yêu cầu và nộp lại từ đầu.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

 • Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố tại nơi đăng ký doanh nghiệp.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện công ty theo pháp luật: 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.
 • Lệ phí: 50.000 đ/ lần cấp.

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật

Khi thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì bạn cần lưu ý những điều sau đây:

 • Thông thường pháp luật không yêu cầu bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề đối với người đại diện pháp luật công ty. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật của công ty là người điều hành và quản lý doanh nghiệp, vì thế nên cân nhắc và lựa chọn người phù hợp để hạn chế những ảnh hưởng về sau:
 • Trường hợp đặc biệt: Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, người đại diện pháp luật công ty phải có bằng đại học thuộc trong các nhóm ngành kinh tế, quản lý, pháp luật và an ninh, phải có phiếu lý lịch tư pháp để chứng minh người đại diện không có tiền án tiền sự trước đó.
 • Sau khi đã thực hiện thay đổi người đại diện thành công cần thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng…
 • Cần đăng ký lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng của công ty.
 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.
 • Đối với công ty có giấy phép con sau thành lập như: giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm,… phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép này.

Mẫu 08 thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo quy định của Thông tư 80/2012/TT-BTC, và nghị định số 43/2010/NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi người đại diện trước pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

_____________

TÊN DOANH NGHIỆP

_________

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

…, ngày…. tháng….năm…..

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày               cấp …/…/……………………………………………………………………………………. Nơi cấp:….

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi1:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………… Giới     tính:……………..

Chức danh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………. /…./………………. Dân tộc: …….. Quốc tịch ………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân   □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu  □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:………………………………………………… Ngày…. hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Quốc gia:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có)……………………………………………… Email (nếu có)…………………………………………………………..

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ TỊCH CÔNG TY/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký và ghi họ tên)2

__________________

1 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp sau khi thay đổi công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

2- Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Chủ sở hữu công ty là tổ chức thì Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên ký trực tiếp vào phần này.

– Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Tuy nhiên, từ ngày 15/4/2016, thời điểm Thông tư Liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC có hiệu lực, doanh nghiệp khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần thì không cần phải nộp mẫu 08-MST cho cơ quan thuế.

Cơ quan thuế sẽ được cập nhật trực tiếp khi có sự thay đổi từ phòng đăng ký kinh doanh của sở KH&ĐT.

Trường hợp nếu doanh nghiệp đã thay đổi người đại diện trước pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trên GPKD đã thay đổi người đại diện trước nhưng trên công thông tin tra cứu của chi cục thuế vẫn chưa thay đổi thì bạn có thể liên hệ trực tiếp phòng đăng ký kinh doanh của sở KH&ĐT để được hỗ trợ.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật – ketoanvina.vn

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và tốn khá nhiều thời gian trong việc chuẩn bị hồ sơ và thủ tục. Nếu bạn quá bận rộn và không có nhiều thời gian, cũng như không am hiểu về việc này hãy để ketoanvina.vn đồng hành cùng bạn trong việc này nhé.

ketoanvina.vn sẽ tư vấn giúp mọi vấn đề liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, đồng thời trực tiếp thực hiện các thủ tục trước và sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp.

Mỗi loại hình doanh nghiệp, mỗi mô hình kinh doanh sẽ có những thủ tục khác nhau trong việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty. Đội ngũ nhân sự ketoanvina.vn cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để mang đến những giải pháp tối ưu và hạn chế mọi rủi ro.

Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật tại ketoanvina.vn

 • Bước 1: Tiếp nhận thông  tin và yêu cầu của khách hàng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bước 2: Tư vấn, giải đáp và đề xuất giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp
 • Bước 3: Trực tiếp soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo yêu cầu của khách hàng.
 • Bước 4: Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan ban ngành để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.
 • Bước 5: Thực hiện thay đổi và hoàn tất các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện pháp luật.

Cam kết dịch vụ ketoanvina.vn

Khi sử dụng các dịch vụ tại ketoanvina.vn bạn sẽ hoàn toàn an tâm và hài lòng bởi chúng tôi luôn cam kết:

 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

Lời kết

Trên đây là những thông tin bài viết về hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần, hi vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích và giá trị cho bạn.

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một công ty dịch vụ uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp ketoanvina.vn để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (5698 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ