Trong quá trình kinh doanh, nhiều công ty có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng một quận, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được những thủ tục này. Bài viết sau của ketoanvina.vn sẽ trình bày tóm tắt mọi hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận một cách nhanh chóng và chính xác.

Thủ tục thay đổi công ty cùng quận là gì?

Thay đổi địa chỉ công ty là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư. Để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đầu tiên doanh nghiệp sẽ phải thực hiện những thủ tục thay đổi địa chỉ với cơ quan thuế trước khi thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đổi dấu công ty và thay đổi hóa đơn khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Để nắm được thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, bạn cần phân biệt thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH và thủ tục thay đổi địa chỉ công ty CP để tránh nhầm lẫn trong quá trình thực hiện.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty TNHH

Hồ sơ thay đổi địa chỉ cùng quận công ty TNHH MTV (một thành viên)

Để hoàn tất thủ tục thay đổi địa chỉ cùng quận công ty TNHH MTV trên giấy phép kinh doanh, công ty/doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm nhưng giấy tờ sau:

 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH MTV cùng quận. Đối với công ty TNHH MTV, hồ sơ thay đổi địa chỉ cùng quận bao gồm:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký địa chỉ doanh nghiệp theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH MTV về việc thay đổi trụ sở công ty cùng quận
 • Trường hợp người đại diện pháp luật của công ty TNHH MTV không trực tiếp đi nộp hồ sơ thì cần chuẩn bị thêm giấy ủy quyền cho người thực hiện quy trình này

Hồ sơ thay đổi địa chỉ cùng quận công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Để hoàn tất thủ tục thay đổi địa chỉ cùng quận công ty TNHH 2 thành viên trở lên trên giấy phép kinh doanh, công ty/doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm nhưng giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT
 • Quyết định của Hội đồng thành về việc thay đổi trụ sở công ty TNHH 2 thành viên trở lên cùng quận/huyện
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên trở lên cùng quận/huyện;
 • Giấy ủy quyền sử dụng trong trường hợp người đại diện pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên không trực tiếp đi nộp

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty CP (cổ phần)

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty CP cùng quận/huyện nội thành, doanh nghiệp/công ty chỉ cần làm thủ tục thay đổi với Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi doanh nghiệp/công ty có trụ sở chính dự định chuyển đến. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty CP cùng quận bao gồm:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó nội dung thông báo gồm:

 • Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế, doanh nghiệp cần cung cấp mã số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Thông tin địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến
 • Họ tên và chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Quyết định thay đổi địa chỉ công ty CP được Hội đồng Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua

Biên bản họp Hội đồng Đại hội đồng cổ đông – Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này

Quyền và nghĩa vụ từng loại cổ đông theo Luật Doanh Nghiệp 2014

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế              

Doanh nghiệp làm mẫu thông báo thay đổi địa chỉ để cập nhật địa chỉ mới lên Thuế theo mẫu hiện hành được cấp tại cơ quan Thế. Trong mẫu thông báo cần có đầy đủ thông tin về: Tên công ty, địa chỉ cũ, địa chỉ mới và thời điểm thay đổi địa chỉ.

Việc thay đổi địa điểm của doanh nghiệp trong phạm vi cùng một quận, huyện không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế, vì vậy việc kê khai và nộp thuế vẫn được tiến hành như cũ. Doanh nghiệp
chỉ cần tiến hành:

 • In sao 3 bản giấy đăng ký thay đổi kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp, nộp tại Chi cục Thuế.
 • Cập nhật địa chỉ mới và thông báo cho Phòng quản lý hoặc Chi cục Thuế
 • Đợi Chi cục Thuế gửi trả lại cho doanh nghiệp 1 bản có đóng dấu “Đã đăng ký Thuế”

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế

Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn

Trong trường hợp hóa đơn cũ theo địa chỉ cũ của doanh nghiệp vẫn chưa được sử dụng hết, nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng thì cần khắc con dấu vuông địa chỉ mới để đóng lên hóa đơn và làm mẫu TP04 nộp qua mạng.

Trường hợp cuốn hóa đơn cũ theo địa chỉ cũ của doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết, doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đó thì cần làm thông báo hủy hóa đơn nộp lên cơ quan thuế, đồng thời khi đặt in hóa đơn mới, doanh nghiệp phải làm lại thông báo phát hành hóa đơn mới để nộp lên cơ quan Thuế.

Thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn  

Nơi tiếp nhận và thời gian xử lý hồ sơ

Nơi tiếp nhận hồ sơ thay đổi công ty cùng quận là Sở kế hoạch & Đầu tư ở khu vực quận/ huyện công ty đặt
trụ sở. Các doanh nghiệp có nhu cầu cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ và dịp lễ tết.

Thời gian xử lý hồ sơ và trả kết quả là trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Hồ sơ hợp lệ được Sở Kế hoạch & Đầu tư duyệt sẽ nhận được giấy phép kinh doanh công nhận địa chỉ mới của công ty.

Nơi tiếp nhận và thời gian xử lý hồ sơ

Sau thời gian chờ xét duyệt, nếu nhận được kết quả hợp lệ công ty/doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty cùng quận sẽ in hồ sơ bản cứng và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký sau.

Bước gửi bản mềm hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ thông tin, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, tiết kiệm thời gian đi lại và đảm bảo hồ sơ được duyệt trong thời gian ngắn.

Lưu ý sau khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Lưu ý sau khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Sau khi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung công nhận địa chỉ mới của công ty, vẫn còn rất nhiều vấn đề liên quan mà doanh nghiệp cần phải xử lý. Trong đó, có vấn đề liên quan đến con dấu và hóa đơn. Cụ thể

 • Trường hợp thay đổi địa điểm công ty trong cùng một quận, doanh nghiệp sẽ không cần phải tiến hành thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố lại việc sử dụng con dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia.
 • Trong trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ. Tuy nhiên, cần khắc thêm dấu đóng tên công ty, địa chỉ mới công ty và đóng vào hóa đơn cũ.

Lời kết

Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận sẽ đơn giản hơn so với khác quận huyện. Tuy nhiên, nếu bạn không có thời gian tìm hiểu thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, bạn có thể sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận của ketoanvina.vn

Đội ngũ chuyên viên của ketoanvina.vn sẽ thay DN hoàn tất mọi thủ tục với phí trọn gói có mức giá ưu đãi với thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian & chi phí cho doanh nghiệp.


Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (5 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời