Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên như thế nào? Đây là câu hỏi được nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm khi muốn mở rộng đầu tư, kinh doanh, nâng cao độ tin cậy của doanh nghiệp đối với các chủ nợ, đối tác. Để có thể lựa chọn được phương án tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên phù hợp, các doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ điều kiện, thời hạn cũng như thủ tục hồ sơ. Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên là gì? Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH 1 thành viên như thế nào? Đây là vấn đề thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Nếu bạn cũng đang thắc mắc về vấn đề này thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của ketoanvina.vn.

Hình thức tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới nhất, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quyết định tăng vốn điều lệ theo một trong hai hình thức: chủ sở hữu đầu tư thêm vốn góp (góp thêm vốn) hoặc huy động thêm vốn góp của các tổ chức và cá nhân khác. Chủ sở hữu có quyền quyết định hình thức tăng và tỷ lệ tăng vốn điều lệ.

Hình thức 1: Chủ đầu tư thêm vốn (góp vốn)

Đối với hình thức này, chủ sở hữu là thành viên duy nhất của công ty nên tăng vốn điều lệ bằng cách bổ sung thêm vốn đầu tư. Đây là cách tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên hiệu quả. Chủ sở hữu công ty vẫn là thành viên duy nhất của công ty mình. Tránh trường hợp công ty bị mua lại cổ phần như công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên. Khi huy động vốn bằng cách tự bổ sung vốn. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định.

Hình thức 2: Huy động thêm vốn góp của tổ chức, cá nhân khác.

Đối với hình thức này, Công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ. Doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi hình thức doanh nghiệp thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc chuyển đổi thành công ty cổ phần.

 • Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ.
 • Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần thì thành viên góp vốn bổ sung là tổ chức, cá nhân (quy định tại Điều 202 của Luật này). Luật Doanh nghiệp 2020)

>>> Lưu ý: Trường hợp công ty TNHH này tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn của người khác thì cần làm thủ tục chuyển đổi sang loại hình công ty khác. Công ty có thể khắc con dấu mới sau đó thông báo thay đổi mẫu con dấu và nộp trực tuyến qua Cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Công ty TNHH một thành viên có cơ cấu tổ chức đơn giản, được đánh giá là phù hợp với những người chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc mới thành lập doanh nghiệp. Do đó, khi quyết định tăng vốn điều lệ và thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên cũng sẽ khá đơn giản, đặc biệt nếu chủ doanh nghiệp đầu tư thêm để tăng vốn điều lệ.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Tỷ lệ vốn góp của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc vốn huy động của các thành viên khác.
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
 • Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký biên bản họp,

Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, tăng vốn điều lệ.

Giấy ủy quyền (trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ);

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Bước 2: Nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Bước 2.1: Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh và nhận giấy hẹn

 • Hồ sơ tăng vốn đối với công ty đã được lập và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty có địa chỉ.
 • Khi đến nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy hẹn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và chờ kết quả nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ phải điều chỉnh hồ sơ sau khi nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2.2: Nhận kết quả

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ từ việc huy động vốn của người khác thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ghi chú:

 • Sau khi tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Nếu việc tăng vốn điều lệ làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm sau. Chủ sở hữu công ty phải nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.
 • Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi. Bộ phận kế toán sẽ phải điều chỉnh lại định mức vốn trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

Bước 2.3: Tiến hành thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi thực hiện thay đổi vốn điều lệ tại công ty, công ty cần công bố thông tin thay đổi qua cổng thông tin điện tử QG trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thực hiện thay đổi. Khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục Công bố thông tin về việc thay đổi mức vốn điều lệ tại Công ty qua Cổng thông tin quốc gia, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký. công ty Giấy tiếp nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp.
 • Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi;

Bước 2.4: Hoàn thành các thủ tục khác sau khi tăng vốn điều lệ cho công ty

 • Thực hiện việc nộp bổ sung các tờ khai thuế môn bài. Thực hiện nộp bổ sung trên tờ khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật như sau: Trường hợp người nộp thuế có thay đổi về các yếu tố liên quan đến cơ sở tính thuế và thay đổi mức thuế môn bài cần nộp năm sau thì nộp hồ sơ khai thuế môn bài năm sau, thời điểm khai thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi về mức thuế môn bài. thay đổi.
 • Công ty cần lưu ý kê khai trên báo cáo tài chính về sự thay đổi khoản mục vốn chủ sở hữu.

Với những thông tin cần thiết về hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ketoanvina.vn để được giải đáp nhanh nhất.

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, khi thành lập doanh nghiệp phải góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, về thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên, thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày góp đủ vốn, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp.

Tăng vốn điều lệ có tác dụng gì đối với doanh nghiệp?

Việc thực hiện tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng vốn điều lệ mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích và hạn chế sau:

Tăng vốn điều lệ có tác dụng gì đối với doanh nghiệp?

Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH tại ketoanvina.vn

Nếu bạn còn thắc mắc về thủ tục tăng, thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên và cần được tư vấn chi tiết, kỹ lưỡng hơn, hãy liên hệ ngay với ketoanvina.vn. nhận được sự hỗ trợ!

ketoanvina.vn quy tụ đội ngũ chuyên gia, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thay đổi vốn điều lệ đối với doanh nghiệp cũng như các quy định liên quan, có khả năng tư vấn hướng dẫn cụ thể vấn đề này cho bạn.

Đặc biệt, ketoanvina.vn còn nhận ủy quyền thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ xin phép đầu tư, nộp hồ sơ và lấy giấy phép về cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất. Đảm bảo quá trình thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi nhất, không vướng mắc về thủ tục, giấy phép.

Ngoài ra, ketoanvina.vn sẽ thay mặt khách hàng hoàn thành mọi thủ tục sau khi tăng vốn như kê khai thuế, thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và nộp lên Sở Kế hoạch và Đầu tư. ketoanvina.vn cam kết làm việc lấy uy tín, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

Lời kết

Trên đây là chia sẻ về 02 hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Hi vọng những thông tin về cách tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên trên đây sẽ hữu ích với bạn đọc quan tâm. Trong quá trình tìm hiểu thủ tục có vướng mắc gì không? Hãy liên hệ với ketoanvina.vn để được tư vấn chi tiết hơn!

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (9 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời