Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trong quá trình hoạt động là quyền của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định. Nếu công ty muốn thực hiện hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nhưng chưa biết các thủ tục giấy tờ hợp pháp thì hãy tham khảo những lưu ý chi tiết khi tăng vốn điều lệ công ty qua bài viết dưới đây của ketoanvina.vn.

Vốn điều lệ là gì?

Đối với doanh nghiệp, vốn điều lệ là:

 • Cam kết về mức độ trách nhiệm vật chất của các thành viên đối với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp;
 • Vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
 • Cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh cho các thành viên góp vốn;

Vốn điều lệ và các quy định khác của từng loại hình công ty là khác nhau. Do đó, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên cũng sẽ khác nhau.

Việc tăng vốn điều lệ của công ty sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh?

Việc tăng vốn điều lệ trong doanh nghiệp là hoạt động mà doanh nghiệp thường phải thực hiện khi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, muốn tăng hạn mức vay vốn ngân hàng. Cùng với mặt tích cực của việc triển khai hoạt động này, các doanh nghiệp cần lường trước và hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra trước khi tiến hành, lợi ích của việc tăng vốn bao gồm:

 • Tăng hạn mức cho vay của ngân hàng.
 • Tăng mức vốn để thực hiện đầu tư, kinh doanh.
 • Tăng mức độ tin cậy của doanh nghiệp đối với các chủ nợ và đối tác.
 • Tăng sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.
 • Hạn chế mua lại đối với một số cổ đông / thành viên trong doanh nghiệp.
 • Sẽ góp phần đảm bảo an toàn pháp lý trong việc mở rộng thị trường, đầu tư kinh doanh, v.v.

Việc tăng vốn điều lệ của công ty sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh?

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ này bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ (do chủ sở hữu ký);
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (yêu cầu lần đầu đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh);
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ tăng vốn;
 • Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục (trường hợp người đại diện không trực tiếp làm thủ tục).

Ghi chú:

Nếu công ty TNHH một thành viên muốn tăng vốn bằng cách thêm thành viên góp vốn vào công ty thì bắt buộc công ty phải chuyển đổi hình thức thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty cổ phần.

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ này bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
 • Quyết định tăng vốn của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký);
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên (Chủ tịch Hội đồng thành viên và người ghi biên bản ký);
 • Giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên mới (trường hợp nhận thành viên mới);
 • CMTND bản sao có công chứng của thành viên mới (không quá 6 tháng);
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (yêu cầu lần đầu đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh);
 • Giấy ủy quyền cho người xin tăng vốn điều lệ.

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần

Hồ sơ này bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký).
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần được quyền chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký tăng điều lệ. thủ đô. vào cuối mỗi đợt chào bán cổ phiếu.
 • Biên bản họp tăng vốn điều lệ của hội đồng cổ đông (chủ tọa đại hội đồng cổ đông và người ghi biên bản ký tên).
 • Giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên mới (trường hợp nhận thành viên mới).
 • CMTND bản sao có công chứng của thành viên mới (không quá 6 tháng).
 • Thông báo cập nhật SĐT (bắt buộc lần đầu tiên đăng ký thay đổi GPKD).
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục (trong trường, không phải là người đại diện trực tiếp thực hiện).
 • Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi có đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở. Hoặc tiến hành nộp qua website dangkytinhdoanh.gov.vn.

Sau 5-7 ngày làm việc, cơ quan này sẽ xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.

Chi tiết hơn, doanh nghiệp có thể tham khảo cách tăng vốn điều lệ, nộp như thế nào, thời điểm nhận kết quả… qua bài viết dưới đây.

3 lưu ý khi tăng vốn điều lệ công ty

Doanh nghiệp cần lưu ý những điểm sau khi chuẩn bị tăng vốn điều lệ của công ty:

Doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ công ty bất cứ lúc nào để phù hợp với việc thay đổi cơ cấu hoạt động, thêm thành viên hoặc tăng vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi công ty muốn giảm vốn thì rất khó vì phải cung cấp báo cáo tài chính tại thời điểm hiện tại, đảm bảo đủ tiền mặt để thanh toán phần vốn giảm, cũng như thanh toán các khoản nợ của công ty;

Sau khi thay đổi vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp phải đăng tải thông tin thay đổi trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để cấp Giấy phép kinh doanh mới cho doanh nghiệp;

Việc tăng vốn của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Nộp thêm tờ khai thuế môn bài;
 • Nộp hồ sơ khai bổ sung thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Cụ thể: “Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp năm sau thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo. Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm có thay đổi.

Về lệ phí, mức thu lệ phí môn bài và các thông tin liên quan, doanh nghiệp có thể tham khảo bài viết dưới đây.

3 lưu ý khi tăng vốn điều lệ công ty

Tư vấn tăng vốn điều lệ công ty tại ketoanvina.vn

Khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty tại ketoanvina.vn. Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ và các giấy tờ liên quan, sau đó thực hiện các bước tăng vốn điều lệ. Như sau:

 • Thông báo về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và tăng vốn điều lệ cho công ty
 • Chuẩn bị các thông tin cần thiết như: Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
 • Soạn thảo quyết định và chuẩn bị bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; dự thảo quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ của công ty.
 • Soạn thảo quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ và quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị của công ty. công ty cổ phần trên đà tăng của cổ phiếu. vốn điều lệ của công ty (nếu cần).
 • Chuẩn bị các tài liệu liên quan nếu cần thiết để được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận mua cổ phần, phần vốn góp, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Soạn giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty, tiết kiệm thời gian đi lại cho khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi đặt địa chỉ của công ty. Nhận giấy hẹn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và chờ trả kết quả cho khách hàng.
 • Công bố thông tin về việc thay đổi, cụ thể là thay đổi vốn điều lệ trên Cổng thông tin quốc gia.
 • Giúp khách hàng hoàn thành các thủ tục khác sau khi tăng vốn điều lệ như nộp bổ sung tờ khai thuế môn bài và các thủ tục liên quan khác.

Lời kết

Trên đây là những thông tin cần thiết về hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cụ thể đối với công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, hai thành viên trở lên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, bạn có thể liên hệ với ketoanvina.vnđể được giải đáp và tư vấn nhanh chóng

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (10 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời