Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm vốn từ các cổ đông trong công ty hoặc từ các nhà đầu tư khác. Trong bài viết này, ketoanvina.vn sẽ cung cấp cho bạn đọc hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015 / NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 20/2015 / TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Điều lệ công ty cổ phần là gì?

Điều lệ công ty cổ phần là giá trị tổng hợp của phần cổ phần đã bán. Điều kiện đầu tư của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị của công ty cổ phần được đăng ký mua và được ghi trong công ty.

Còn lại phần công ty cổ là một trong những loại công ty phổ biến nhất ở Việt Nam. Công ty được thiết lập, hoạt động trả lời những yêu cầu sau:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần khác nhau gọi là cổ phần
 • Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức, không giới hạn số lượng cổ đông
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
 • Cổ đông công ty có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác theo quy định của pháp luật.
 • Công ty cổ phần được phép phát hành các loại cổ phiếu để huy động vốn.
 • Vốn điều lệ của công ty phụ thuộc vào 2 yếu tố chính:
 • Hiện trạng và tiềm năng của công ty khi tiến hành đăng ký hoạt động và những thay đổi theo thời gian phát triển.
 • Việc kinh doanh. Các ngành nghề kinh doanh khác nhau sẽ có những quy định về vốn điều lệ khác nhau.

Các ngành nghề kinh doanh khác nhau sẽ có các quy định về định mức vốn khác nhau.

Điều lệ công ty cổ phần là gì?

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

Bước 1: Lựa chọn phương pháp tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Cổ đông cần thống nhất điều lệ vốn gia tăng phương pháp trước khi quyết định vốn tăng trưởng.

Bước 2: Đăng ký thay đổi quy tắc vốn công ty cổ phần

 • Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như đã nêu trên đó nộp cho phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư chính của tỉnh doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Trong từ 3 – 5 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ pháp lý chất lượng. Nếu hợp lệ hồ sơ sẽ làm giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
 • Khi hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ nhận được 2 loại giấy sau: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Công bố thông tin thay đổi quy tắc vốn công ty lên Cổng thông tin quốc gia

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi điều kiện vốn tăng trưởng, doanh nghiệp phải tiến hành công việc thay đổi thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Sau đó, Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy biên soạn nội dung đăng ký doanh nghiệp.

tang-von-dieu-le-cong-ty-co-phan-nhu-the-nao

Bước 4: Thực hiện nộp bổ sung thuế môn bài khi tăng vốn

Nếu thay đổi điều lệ tăng vốn điều chỉnh để tăng mức thuế môn học, thì cần phải thực hiện thủ tục sau đây:

 • Thực hiện khai báo và nộp mẫu số 08
 • Nộp tờ khai thuế môn bổ sung
 • Theo quy định của pháp luật, trường hợp đồng nộp thuế khi có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số lượng thuế môn phải nộp năm tiếp theo thì phải tiến hành nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là vào ngày 31/12 của năm có sự thay đổi đó.

Bước 5: Hoàn thành vốn góp khi tăng công ty vốn điều lệ

Công ty cổ phần phải chịu trách nhiệm với số vốn tăng lên và có nghĩa vụ góp đủ số vốn tăng trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh với điều kiện vốn tăng nội dung công ty.

Phương pháp tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách gì?

Quy định tại điều 122 Luật doanh nghiệp hiện hành 2014, công ty cổ phần có thể tăng điều kiện vốn bằng cách chào bán cổ phẩn. Chào bán cổ phần là công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán cổ phần đó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để tăng điều kiện vốn của công ty.

Hình thức chào bán cổ phần

 • Chào bán cho các chủ sở hữu cổ đông là trường hợp doanh nghiệp tăng thêm số lượng cổ phần mà được quyền chào bán và thực hiện bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần đang có tại doanh nghiệp .
 • Chào bán cổ phần ra công chúng: Khi thực hiện hình thức chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán .
 • Chào lẻ ​​bán cổ phần. Việc chào bán lẻ phần riêng lẻ mà không phải là công ty cổ phần, chúng tôi được định nghĩa như sau: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định việc chào bán, doanh nghiệp phải tiến hành thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, kèm theo các tài liệu: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phương án chào bán cổ phẩn (Quý độc giả có thể xem thêm cụ thể để điều chỉnh quy định về hình thức này tại Điều 123 Luật doanh nghiệp 2014 ).

Doanh nghiệp sẽ thực hiện thay đổi điều kiện vốn với cơ quan nhà nước trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Phương pháp tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách gì?

Điều lệ vốn đầu tư của phương pháp tăng trưởng sẽ được thực hiện theo chương trình

 • Thay đổi nội dung kinh doanh, nội dung tăng vốn điều lệ công ty
 • Công bố điều lệ vốn tăng trưởng thông tin của công ty cổ phần trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
 • Kê khai và nộp các khoản phí theo quy định.

Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đăng ký kinh doanh thay đổi theo mẫu
 • Thông báo về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông quyết định tăng vốn điều lệ của công ty
 • Danh sách cổ đông
 • Thông báo về việc lập sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Chào bán cổ phần để tăng điều kiện vốn có được không?

Chào phần cổ phần được thực hiện theo 1 trong các định thức sau đây:

 • Chào bán cổ phần cho các chủ sở hữu cổ điển
 • Chào công ty bán cổ phần
 • Chào lẻ ​​riêng phần cổ

Chào bán cổ phần để tăng điều kiện vốn có được không?

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo quy định tại điều 44, nghị định 78/2015 / NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014, khi doanh nghiệp muốn tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cần thực hiện thủ tục thay đổi điều kiện vốn doanh nghiệp.

Bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm những điều sau:

 • 01 bản thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (mẫu thông báo quy định tại Phụ lục II-1, Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT);
 • Quyết định và hợp lệ bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông;
 • Văn bản của kế hoạch và tư vấn về việc chấp thuận, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 26 Luật đầu tư;
 • Quyết định và hợp lệ bản sao biên soạn hội đồng quản trị doanh nghiệp về công việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt thực hiện chào bán cổ phần;
 • Quyết định và hợp lệ bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông ghi công việc phát hành phần chào bán để tăng vốn điều lệ công ty (trong đó nêu rõ số lượng cổ phần đã được chào bán và giao lại cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký điều lệ vốn sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần).

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần tại ketoanvina.vn

Trong quá trình cung cấp dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty cho khách hàng, ketoanvina.vn sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Công ty cổ phần mọc lên theo quy tắc toàn bộ vấn đề
 • Nguồn vốn tư vấn sẽ tăng lên để phù hợp với mô hình kinh doanh
 • Tài liệu chuẩn khách hàng hướng dẫn cần thiết cho việc thay đổi điều kiện vốn.
 • Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên,…
 • Hồ sơ theo dõi, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đã ghi điều lệ vốn mới của công ty
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lý thuyết sau khi tăng điều kiện vốn

Lời kết

Trên đây là hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần. Ngoài công ty của chúng tôi, chúng tôi hiện tại có triển khai thêm dịch vụ thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài. Quý khách hàng có thắc mắc hoặc cần tư vấn, giúp đỡ hãy liên hệ trực tiếp với ketoanvina.vn để được hỗ trợ nhanh nhất nhé! Trân trọng!

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (6 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời