Bạn đang muốn thay đổi công việc kinh doanh của mình?

Công ty bạn đang có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, hay thu hẹp địa bàn kinh doanh?

Nếu bạn đang có những nhu cầu trên và muốn kinh doanh hợp pháp. Doanh nghiệp của bạn cần thực hiện hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hoặc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Vậy bạn đã biết nghề nào là ngành nghề kinh doanh có điều kiện rồi chứ. Và ngành, nghề kinh doanh không đủ điều kiện để bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty theo quy định? ketoanvina.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Ngành, nghề kinh doanh được pháp luật quy định ở đâu?

Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg đã tổ chức lại các ngành kinh tế của Việt Nam, bao gồm danh mục và nội dung:

Danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

 • Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được đánh mã lần lượt theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến U;
 • Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;
 • Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;
 • Khối 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;
 • Khối 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ các hoạt động kinh tế, bao gồm các yếu tố được phân thành từng bộ phận, trong đó:

 • Bao gồm: Các hoạt động kinh tế được xác định trong lĩnh vực kinh tế;
 • Loại trừ: Các hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế mà thuộc các thành phần kinh tế khác.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chuẩn bị và soạn thảo sơ yếu lý lịch được coi là bước kiểm tra tính kiên nhẫn nhất trong tất cả các bước bổ sung trong kinh doanh. Để có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, người ta sẽ phải tra cứu nhiều văn bản pháp luật, học cách điền các thông tin vào hồ sơ… Chưa kể, nếu hồ sơ có sai sót nhỏ cũng có thể bị khóa tài khoản. Cổng thông tin. tin tức quốc gia từ chối.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết như sau:

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên

01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định. Khi soạn thảo văn bản, nếu bạn chưa có mẫu thông báo này, vui lòng liên hệ với ketoanvina.vn để được cung cấp.

01 Quyết định và bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên ghi rõ việc thay đổi Điều lệ công ty

01 bản sao các giấy tờ: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ, giấy tờ có giá nêu trên). giá trị tương đương)

01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức ủy quyền cho tổ chức thực hiện);

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền làm thủ tục (nếu có):

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần

01 Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản sao).

01 Quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ghi rõ việc thay đổi Điều lệ công ty

01 bản sao các giấy tờ: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ, giấy tờ có giá nêu trên). giá trị tương đương)

01 Giấy ủy quyền (nếu cá nhân, tổ chức ủy quyền cho tổ chức) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có)

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh

01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định (01 bản sao).

01 Quyết định và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh ghi rõ việc thay đổi Điều lệ công ty

01 bản sao các giấy tờ: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ, giấy tờ có giá nêu trên). giá trị tương đương)

01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức ủy quyền cho tổ chức thực hiện);

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền làm thủ tục (nếu có):

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên

01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định (01 bản sao).

01 Quyết định và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty trong đó ghi rõ việc thay đổi Điều lệ công ty

01 bản sao các giấy tờ: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ, giấy tờ có giá nêu trên).

01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức ủy quyền cho tổ chức thực hiện)

Một số lưu ý về hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong số các giấy tờ cần chuẩn bị thì Giấy báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là hồ sơ quan trọng và phức tạp nhất. Đầu tiên, mọi người cần sử dụng đúng mẫu thông báo theo quy định. Mẫu thông báo mọi người có thể tra cứu và tải về (download) tại Thông tư 20/2015 / TT-BKHĐT. Hoặc cách nhanh hơn là liên hệ với ketoanvina.vn để được tư vấn soạn thảo văn bản phần bổ sung, Thay đổi doanh nghiệp.

Tiếp theo, các nội dung bắt buộc phải khai báo trong mẫu thông báo phải chính xác. Mẫu thông báo bao gồm các thông tin như: Tên doanh nghiệp (viết hoa); Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Nội dung thông báo thay đổi; Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ tên.

Một số lưu ý về hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Lưu ý ghi mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Khi ghi mã ngành kinh tế trong hồ sơ, doanh nghiệp cần nghi mã ngành cấp 4 được quy định tại Quyết định 27/2018 QĐ – TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Khi bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành (Việt Nam sẽ ưu tiên áp dụng pháp luật chuyên ngành khi có nhiều quy định giống nhau về một vấn đề trong cùng một thời điểm), doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành rồi tìm tương ứng. mã ngành và áp dụng đối với mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Đối với những ngành nghề có điều kiện và phải có chứng chỉ hành nghề khi hoạt động khi ghi mã ngành, doanh nghiệp tìm mã tương ứng và áp dụng vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Lưu ý: Hiện tại, khi bổ sung ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp không cần phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề thay đổi, bổ sung.

Lưu ý ghi mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh ở đâu?

Hồ sơ sau khi soạn thảo, doanh nghiệp sẽ phải scan và nộp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (địa chỉ website: https://dangkytinhdoanh.gov.vn/).

Khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, mọi người dùng hồ sơ giấy (bản cứng) để nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đăng ký.

Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh ở đâu?

Mức phạt do không thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh kinh doanh

Theo quy định tại Điều 32 Chương II Luật Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong một thời hạn. 10 ngày (kể từ thời điểm thay đổi). Nếu quá thời hạn này mà cá nhân, tổ chức không gửi thông báo sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016 / NĐ-CP. Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ bị xử lý vi phạm như sau:

 • Quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, doanh nghiệp bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
 • Quá thời hạn từ 31 – 90 ngày, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 • Quá hạn từ 91 ngày trở lên, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét và thực hiện Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nếu hồ sơ doanh nghiệp chuẩn bị chưa đáp ứng yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo cần sửa đổi, bổ sung. Lúc này, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh và gửi lại trong vòng 3 ngày làm việc.

Mức phạt do không thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh kinh doanh

Một vài câu hỏi thường gặp khi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty có cần làm thủ tục tại Sở kế hoạch và đầu tư không?

Phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp: Công ty được kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp thì khi có sự thay đổi về ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký. xí nghiệp. Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

Theo văn bản nào áp dụng mã ngành nghề kinh doanh?

Năm 2022, khi có thay đổi về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ áp dụng mã ngành tại Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh có phải công bố trên cổng thông tin quốc gia không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nếu có sự thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh được thể hiện ở đâu?

Ngành, nghề kinh doanh không được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cổng thông tin cho phép mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức xem thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty. Khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận thay đổi, trong đó ghi rõ toàn bộ ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi.

Đăng ký ngành, nghề kinh doanh chưa có mã cấp 4 như thế nào?

Trường hợp doanh nghiệp muốn ghi chi tiết ngành kinh tế hơn thành phần kinh tế cấp 4 thì doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh. . ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành, nghề cấp bốn nhưng phải bảo đảm ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành, nghề cấp bốn đã lựa chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh đã được ghi nhận chi tiết của doanh nghiệp.

Muốn đăng ký những ngành nghề không được quy định trong Quyết định 27/2018 / QĐ-TTg?

Đối với ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ghi ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật. . vi phạm luật đó.

Đối với ngành, nghề kinh doanh chưa có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét, ghi ngành, nghề kinh doanh vào hồ sơ. các bản: ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định ở đâu?

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020.

Nếu tôi chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh và xuất hóa đơn GTGT thì có bị phạt không?

Khi không có ngành nghề kinh doanh mà công ty vẫn xuất hóa đơn GTGT thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 50/2016 / NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư và hóa đơn đã xuất sẽ không có giá trị quyết toán thuế.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh tại ketoanvina.vn

Đối với những doanh nghiệp chưa có bộ phận pháp chế thì việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tốn rất nhiều thời gian và công sức. Vì người chịu trách nhiệm thực hiện sẽ phải nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; làm việc trực tiếp và gián tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền… Chính vì những khó khăn, bất tiện đó mà hầu hết các doanh nghiệp thường ủy quyền hay cụ thể hơn là thuê nhà cung cấp. Dịch vụ bổ sung cho ngành nghề kinh doanh Thay mặt anh ta thực hiện một cách chuyên nghiệp mọi công việc liên quan.

ketoanvina.vn với đội ngũ gần 100 luật sư, chuyên viên pháp lý cao cấp đã và đang đăng ký kinh doanh thêm ngành nghề cho nhiều tổ chức, cá nhân trên cả nước. Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, điều khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào chính là sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng. Khách hàng đến với ketoanvina.vn không chỉ được đảm bảo về chất lượng dịch vụ mà còn được đảm bảo về quyền lợi và chi phí phù hợp.

Các gói dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của ketoanvina.vn

Hiện tại, liên quan đến việc thêm bớt ngành nghề kinh doanh, chúng tôi có hai gói dịch vụ bao gồm:

 • Dịch vụ tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh qua hotline ketoanvina.vn
 • Dịch vụ thực hiện các nghiệp vụ bổ sung của luật sư, chuyên gia pháp lý

Mỗi gói dịch vụ sẽ phù hợp với một đối tượng khách hàng khác nhau. Đặc biệt, gói dịch vụ tư vấn được ketoanvina.vn cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn tự mình tiến hành các thủ tục đăng ký. Gói dịch vụ bổ sung ngành nghề của luật sư, chuyên viên pháp lý đặc biệt phù hợp với những khách hàng muốn tiết kiệm thời gian, công sức, ngại làm việc với cơ quan nhà nước.

Các chuyên viên của ketoanvina.vn sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Tư vấn lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật, tư vấn ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu trình độ chuyên môn…
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết
 • Soạn thảo và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ chuyển đổi ngành nghề tại phòng đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên gia
 • Nhận giấy chứng nhận ngành, nghề kinh doanh mới của công ty;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác sau khi chuyển đổi ngành nghề;

Ưu đãi sau khi sử dụng các dịch vụ cộng thêm của ketoanvina.vn

 • Dịch vụ miễn phí đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu, logo) đầu tiên cho khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty trong 02 tháng
 • Bàn giao toàn bộ hồ sơ nội bộ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho khách hàng
 • Tặng tem chức danh cho khách hàng;

Chi phí bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Ngoài hồ sơ, quy trình, thủ tục, người ta còn quan tâm nhiều đến các chi phí phát sinh thêm của ngành nghề kinh doanh. Phụ thuộc vào việc mọi người có sử dụng dịch vụ hay không? Bạn sử dụng dịch vụ của công ty nào?… Sẽ có mức phí khác nhau. Thông thường lệ phí chuyển đổi ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ có 2 khoản chính là phí nộp tại cơ quan nhà nước và phí dịch vụ.

Phí bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước

Căn cứ Điều 33 Luật Doanh nghiệp và Điều 35 Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP, các trường hợp doanh nghiệp phải nộp lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Mức phí doanh nghiệp phải nộp khi đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư là 300.000 đồng

Lời kết

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi về hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề trên hoặc liên quan đến thay đổi ngành nghề bồ sung đừng ngần ngại liên hệ hotline ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời