Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “ngành, nghề kinh doanh” là một trong những nội dung mà doanh nghiệp phải kê khai khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và khi có sự thay đổi về “ngành, nghề kinh doanh” của doanh nghiệp. Nghiệp. phải thông báo nội dung thay đổi cho Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh / thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Trong bài viết này, ketoanvina.vn xin hướng dẫn hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên như sau:

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021 / TT-BKHĐT);

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp gửi kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư. riêng; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-13 Thông tư số 01/2021 / TT-BKHĐT.

Ghi chú: Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. . Kèm theo Thông báo phải có các tài liệu nêu trong Thành phần hồ sơ.

Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp nộp Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo. thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tuyến theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung trong thời hạn. – Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo sự thay đổi. , bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi. Trường hợp có sự thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

(Quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 56 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lời kết

Đây là quá trình thực hiện hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên. Ngoài ra, đối với loại hình Công ty Cổ phần, Công ty TNHH MTV, Công ty Hợp Danh,… Bạn có thể liên hệ với ketoanvina.vn để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc hay khó khăn vui lòng liên hệ với ketoanvina.vn để được tư vấn và phục vụ tận tình.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (4 bình chọn)

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời