Cùng với hoạt động của các tổ chức, xí nghiệp hay sinh hoạt hàng ngày của các cá nhân, gia đình đều phát sinh ra môi trường một lượng lớn chất thải. Về việc nếu chúng ta không xử lý lượng rác thải đó, chúng sẽ không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nhiều công ty xử lý chất thải ra đời nhưng không phải công ty nào cũng đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh ngành này theo quy định của pháp luật.

Cùng ketoanvina.vn tìm hiểu điều kiện, thủ tục thành lập công ty xử lý rác thải theo quy định của pháp luật Việt Nam

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật bảo vệ môi trường 2014

Nghị định 78/2015 NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2018 NĐ-CP

Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nghị định 38/2015 / NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Xử lý rác thải là gì?

Rác thải là những chất thải sau khi sử dụng sẽ được thải ra môi trường. Rác thải được phân loại thành chất thải hữu cơ, chất thải vô cơ, chất thải có thể tái chế, chất thải rắn, v.v.

Xử lý rác thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (không phải là sơ chế) để giảm thiểu, loại bỏ, phân lập, cô lập, thiêu hủy, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các yếu tố khác. các yếu tố có hại trong chất thải.

Một số lưu ý khi thành lập công ty xử lý rác thải ?

Khi thành lập doanh nghiệp xử lý chất thải, cá nhân, tổ chức cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Phương tiện, công nghệ, thiết bị xử lý chất thải nguy hại cần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm tiêu chuẩn quy định.
 • Nơi xử lý chất thải không gần khu dân cư đông đúc, có nguồn nước sinh hoạt và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Doanh nghiệp cũng phải soạn thảo báo cáo đánh giá tác động của hoạt động xử lý chất thải nguy hại đến môi trường, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường rồi chờ phê duyệt.

Một số lưu ý khi thành lập công ty xử lý chất thải?

Thủ tục thành lập công ty xử lý rác thải

Xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (không phải là sơ chế) để giảm thiểu, loại bỏ, phân lập, cô lập, thiêu hủy, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các yếu tố khác. có hại trong chất thải.

Dịch vụ xử lý chất thải là ngành nghề liên quan đến lĩnh vực môi trường thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT. Tức là sau khi thành lập công ty có đăng ký ngành nghề trong lĩnh vực xử lý chất thải thì công ty đó cũng phải xin giấy phép hoạt động kinh doanh thì công ty mới đủ điều kiện hoạt động kinh doanh. lĩnh vực trên.

Các bước thành lập công ty xử lý chất thải như sau:

Thứ nhất: Về ngành nghề kinh doanh

Để hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, doanh nghiệp cần đăng ký các ngành nghề sau:

3700 – Thoát nước và xử lý nước thải

3811 – Thu gom chất thải không nguy hại

3812 – Thu gom chất thải nguy hại

3821 – Xử lý và tiêu hủy chất thải không nguy hại

3822 – Xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại

3900 – Xử lý ô nhiễm và các hoạt động quản lý chất thải khác

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký mã số doanh nghiệp cấp 4 khác tại Bảng mã số doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định 27/2018 / QĐ_Ttg.

Thứ hai: Hồ sơ thành lập công ty xử lý chất thải

Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp;

Quy định công ty;

Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác của các thành viên công ty; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức;

Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Thời gian làm việc 04-06 ngày làm việc

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở kế hoạch và đầu tư – Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thủ tục thành lập công ty đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xử lý chất thải

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hiện hành

Điều kiện cấp phép

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh xử lý chất thải nguy hại (CTNH) thì đây là ngành nghề nguy hiểm, nếu không đảm bảo các điều kiện nhất định rất dễ ảnh hưởng đến môi trường và môi trường. tính mạng và sức khỏe của con người. Do đó, theo quy định tại Điều 9 Nghị định 38/2015 / NĐ-CP thì doanh nghiệp muốn xin giấy phép hoạt động phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
 • Địa điểm đặt cơ sở xử lý chất thải nguy hại (trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại) nằm trong quy hoạch tổng thể quản lý, xử lý chất thải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. được cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.
 • Hệ thống, thiết bị xử lý (bao gồm xử lý sơ cấp, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng), thiết bị đóng gói, bảo quản, khu lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển (nếu có) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
 • Có công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
 • Có đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định 38/2015 / NĐ-CP
 • Có quy trình vận hành an toàn phương tiện, hệ thống, thiết bị thu gom, vận chuyển (nếu có) và xử lý (bao gồm cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý và thu hồi năng lượng) chất thải nguy hại. có hại.
 • Có kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm các nội dung sau: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; …
 • Có phương án kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường khi chấm dứt hoạt động

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hiện hành

Hồ sơ xin cấp phép xử lý chất thải

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, chủ doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ xin cấp giấy phép, bao gồm:

 • Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 36/2015 / TT-BKHĐT
 • 01 bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây viết tắt là báo cáo ĐTM) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải hoặc các tài liệu, hồ sơ khác. thay thế các quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này
 • 01 bản sao văn bản quy hoạch có nội dung về quản lý và xử lý chất thải được cấp có thẩm quyền cấp tỉnh trở lên phê duyệt.
 • Hồ sơ pháp lý đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có)
 • Các bản mô tả, tài liệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này
 • Phương án vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. Kế hoạch vận hành thử được ràng buộc riêng với hồ sơ đăng ký.

Cơ quan tiếp nhận và thời gian giải quyết:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
 • Thời gian giải quyết hồ sơ: Thời gian từ khi nhận hồ sơ và được cấp giấy phép khoảng 2 tháng (Thời gian có thể kéo dài hơn trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không đầy đủ hoặc kết quả xử lý hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện)

Công ty ketoanvina.vn hỗ trợ khách hàng thành lập công ty xử lý rác thải

Với đội ngũ luật sư, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty và giấy phép kinh doanh. Khi có nhu cầu kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải, ketoanvina.vn sẽ hỗ trợ khách hàng từ khâu thành lập đến bước xin giấy phép kinh doanh theo quy trình sau:

 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty theo thông tin khách hàng
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
 • Trực tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thực hiện các thủ tục sau thành lập như công bố thông tin, khắc dấu pháp nhân
 • Hoàn thành thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Lời kết

Trên đây, là nội dung chia sẻ về các quy định về điều kiện thành lập công ty xử lý chất thải cũng như quá trình và hồ sơ thành lập doanh nghiệp xử lý chất thải. Nếu bạn vẫn còn bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thủ tục thành lập công ty xử lý chất thải. Hãy liên hệ ngay với ketoanvina.vn để nhận được sự tư vấn kịp thời và hiệu quả.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời