Đại lý xổ số là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với cơ sở kinh doanh xổ số để bán vé; và thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các bước cơ bản và rõ ràng điều kiện, thủ tục thành lập công ty xổ số. Vì các quy định của pháp luật luôn thay đổi để phù hợp với thực tế. Vì vậy khi cần tư vấn chính xác vui lòng liên hệ ketoanvina.vn để được hỗ trợ thành lập công ty xổ số kiến ​​thiết

Cơ sở pháp lý

Nghị định 30/2007 / NĐ-CP về kinh doanh xổ số

Nghị định 78/2012 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2007 / NĐ-CP về kinh doanh xổ số

Nghị định 151/2018 / NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Khái niệm công ty xổ số

Kinh doanh xổ số kiến ​​thiết là hoạt động kinh doanh dựa trên các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên, được tổ chức theo nguyên tắc doanh nghiệp thu tiền của khách hàng để tham gia dự thưởng và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng.

Kinh doanh xổ số kiến ​​thiết là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh xổ số.

Khái niệm công ty xổ số

Điều kiện thành lập công ty xổ số

Đại lý xổ số là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với cơ sở kinh doanh xổ số để bán vé và trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng.

Để làm đại lý xổ số, tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; nếu là tổ chức thì phải là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

b) Có hình thức bảo đảm thanh toán theo quy định tại Điều 13 Nghị định này để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

c) Cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh xổ số; vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, em ruột, em gái nuôi của Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng, ban nghiệp vụ của cơ sở kinh doanh xổ số không được làm đại lý xổ số.

Đại lý xổ số được hưởng hoa hồng đại lý trên giá trị vé số đã bán và phí thanh toán trên giá trị trả thưởng.

Điều kiện thành lập công ty xổ số

Quy tắc thành lập công ty xổ số

Kinh doanh xổ số là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận nhân dân có thu nhập chính đáng và không để xảy ra tình trạng thiếu tiền. an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chỉ những doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.

Hoạt động kinh doanh xổ số phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia.

Quy tắc thành lập công ty xổ số

Trách nhiệm của doanh nghiệp thành lập công ty xổ số

Tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số.

Tổ chức kinh doanh theo quy chế đã thông báo với khách hàng.

Trả thưởng đầy đủ, đúng hạn cho khách hàng khi trúng thưởng; đảm bảo bí mật thông tin trúng thưởng và thông tin lĩnh thưởng theo yêu cầu của khách hàng trúng thưởng.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương tuyên truyền, phổ biến, tư vấn cho người tham gia xổ số để kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng xổ số.

Trách nhiệm của doanh nghiệp thành lập công ty xổ số

Hồ sơ thành lập công ty xổ số

Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số cho các công ty xổ số kiến ​​thiết và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số có các nội dung chính sau đây:

a) Tên và địa chỉ của doanh nghiệp;

b) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

c) Loại sản phẩm được phép kinh doanh;

d) Phương thức phân phối sản phẩm;

đ) Khu kinh doanh xổ số;

e) Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

g) Quy định về việc tuân thủ chế độ quản lý và nghĩa vụ thuế trong kinh doanh xổ số.

Hồ sơ thành lập công ty xổ số

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số của Công ty xổ số điện toán, Công ty xổ số điện toán Việt Nam trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm đề nghị cấp giấy phép kinh doanh;

b) Ý kiến ​​của chủ sở hữu về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

c) Phương án kinh doanh của công ty xổ số kiến ​​thiết, công ty xổ số điện toán Việt Nam;

d) Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

đ) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

e) Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp đã được chủ sở hữu phê duyệt (bản sao có chứng thực);

g) Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán của Công ty Xổ số kiến ​​thiết, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số là 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Tài chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh xổ số

Tổ chức kinh doanh xổ số kiến ​​thiết trái pháp luật dưới mọi hình thức và phương tiện.

Sử dụng kết quả xổ số do các doanh nghiệp kinh doanh xổ số phát hành để tổ chức các chương trình dự thưởng.

Phát hành xổ số từ nước ngoài cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

Làm sai lệch kết quả trúng thưởng.

Sử dụng tiền của nhà nước để tham gia quay số trúng thưởng.

Giả mạo vé số dưới mọi hình thức.

Sử dụng xổ số như một phương tiện để rửa tiền.

Cung cấp thông tin dự đoán kết quả xổ số trước

Lợi dụng các chương trình khuyến mại may mắn để kinh doanh xổ số trái phép với mục tiêu thu lợi nhuận thông qua hình thức thu tiền của khách hàng.

Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kinh doanh xổ số

Pháp luật về vé số

Tổ chức in vé số

Vé số do tổ chức phát hành vé số tự in hoặc đặt in tại cơ sở in có đủ điều kiện, bảo mật và an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Tổ chức phát hành vé số có quyền quyết định về hình thức, kích thước của vé số. Vé số phải có các nội dung cơ bản sau:

a) Tên tổ chức phát hành vé số;

b) Mệnh giá vé số;

c) Số ký hiệu (số seri) của tờ vé số;

d) Số hoặc kết quả ngẫu nhiên để khách hàng lựa chọn;

đ) Ngày mở thưởng và thời hạn lưu hành của vé số; thời hạn nhận thưởng;

e) Cơ cấu giải thưởng theo ký hiệu (loạt) số báo danh;

g) Dấu hiệu nhận biết để chống làm giả hoặc mã khóa để kiểm soát vé số;

h) Các thông tin khác phục vụ người tham gia xổ số, bao gồm: Cơ cấu giải thưởng, điều kiện nhận thưởng, địa chỉ lĩnh thưởng, các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của Ban quản lý đơn vị xổ số. công ty phát hành vé số.

Số lượng vé số của mỗi đợt phát hành vé số do doanh nghiệp phát hành vé số xác định phù hợp với khả năng tiêu thụ, nhu cầu thị trường, khả năng quản lý và bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Trường hợp Bộ Tài chính quy định hạn chế số lượng, giá trị vé số phát hành hoặc khống chế tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân tối thiểu trong từng thời kỳ thì việc in, phát hành vé số của tổ chức phát hành vé số phải thực hiện theo quy định. của Bộ Tài chính.

Pháp luật về vé số

Quy tắc in vé số

Vé số đã in phải đủ số lượng theo ký hiệu từng loại vé số và phù hợp với cơ cấu giải thưởng đã công bố phát hành.

Thể lệ in vé số đối với từng loại vé số được quy định như sau:

a) Vé số truyền thống khi in ra phải có cuống lưu trữ để phục vụ công tác kiểm soát vé số của tổ chức phát hành vé số;

Trường hợp vé số in sẵn có dấu hiệu nhận biết phản quang hoặc có hệ thống mã vạch thì hệ thống mã khóa đáp ứng yêu cầu kiểm soát, quản lý, phân biệt vé số thật, vé số giả. việc tổ chức in vé số đảm bảo chặt chẽ, không có khả năng gian lận, việc in vé số được không cần cuống;

b) Tờ vé số khi in ra phải có phần cuống hoặc phần lưu để ghi, đối chiếu các chữ số khách hàng đã chọn tham gia dự thưởng;

c) Vé xổ số có kết quả trả ngay phải có mã khóa để kiểm soát, đối chiếu xác định trúng thưởng. Lớp sơn phủ ở nơi quy định là sơn phủ và không bị xước phải đảm bảo không nhìn thấy các chất bên trong khi soi bằng mắt thường dưới mọi cường độ ánh sáng hoặc bằng máy móc, thiết bị, phương tiện khác; không tự bong tróc hoặc biến dạng trong điều kiện bình thường;

Đối với việc in vé số có kết quả ngay, cơ sở in phải có thiết bị, chương trình phần mềm chuyên dụng để phân phối ngẫu nhiên các giải thưởng. Phần mềm phân phối giải thưởng phải có hệ thống mã hóa khóa để ngăn chặn việc truy cập và sửa đổi trái phép. Toàn bộ quy trình quay thưởng được sao chụp và lưu trữ trên một thiết bị riêng, đảm bảo bí mật tuyệt đối và chỉ xem kết quả quay thưởng khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty xổ số kiến ​​thiết. vé số và người đại diện theo ủy quyền của cơ sở in. Mã khóa bảo mật do công ty xổ số đặt in vé và cơ sở in phối mã, giải mã để kiểm soát vé số trúng thưởng;

d) Vé xổ số có kết quả ngay phải bảo đảm không nhìn thấy nội dung bên trong khi soi bằng mắt thường dưới mọi cường độ ánh sáng hoặc bằng máy móc, thiết bị, phương tiện khác. Vé số phải đáp ứng yêu cầu chống hàng giả, chống giả mạo để sử dụng quay vòng, bán nhiều lần.

Trường hợp Hội đồng xổ số kiến ​​thiết khu vực phát hành vé số theo cơ chế liên kết thì việc lựa chọn cơ sở in vé số phải thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Tiêu chí và quy trình lựa chọn cơ sở in vé số được quy định trong quy chế hoạt động của Hội đồng xổ số kiến ​​thiết khu vực.

Việc in vé số phải được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế, trong đó xác định rõ số lượng vé xổ số được in; yêu cầu kỹ thuật in vé số; trách nhiệm và quyền lợi của các bên; cơ chế kiểm soát quá trình in để đảm bảo không xảy ra gian lận; giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại và các thỏa thuận khác đáp ứng yêu cầu quản lý của các bên.

Doanh nghiệp phát hành vé số có trách nhiệm thông báo cho Cục thuế tỉnh, thành phố (nơi thực hiện nghĩa vụ thuế) tên cơ sở in vé số, ký hiệu tờ vé số (số thứ tự của tờ vé số. ). vé số), số lượng, mệnh giá từng loại vé số của từng đợt in để theo dõi, quản lý.

Tờ vé số có các nội dung sau:

a) Tên tổ chức phát hành;

b) Giá mua vé số;

c) Số ký hiệu của tờ vé số;

d) Số, chữ cái, kết quả ngẫu nhiên để khách hàng lựa chọn;

đ) Ngày mở thưởng hoặc thời hạn lưu hành của vé số;

e) Dấu hiệu chống hàng giả;

g) Các thông tin liên quan khác.

Những câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty xổ số

Công ty kinh doanh xổ số kiến ​​thiết phải đảm bảo những trách nhiệm gì?

  • Tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xổ số
  • Tổ chức kinh doanh theo nội quy đã thông báo cho khách hàng
  • Thanh toán đầy đủ. kịp thời trao thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng, đảm bảo bí mật thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng trúng thưởng
  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và pháp luật khi kinh doanh xổ số
  • Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương tuyên truyền, phổ biến, tư vấn cho người tham gia dự thưởng xổ số kiến ​​thiết để kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng xổ số.

Thành lập công ty xổ số theo hình thức công ty cổ phần có được không?

Theo quy định của pháp luật, hiện nay chỉ có một loại hình doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh xổ số: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn.

Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số ở đâu?

Bộ Tài chính sẽ là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số cho các công ty xổ số kiến ​​thiết và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam.

ketoanvina.vn có cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty xổ số kiến ​​thiết không?

Hiện là công ty luật uy tín với các văn phòng luật sư và cộng tác viên trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, ketoanvina.vn cung cấp các dịch vụ tư vấn luật cho khách hàng, bao gồm: dịch vụ tư vấn thành lập công ty xổ số uy tín, trọn gói cho khách hàng.

Lời kết

Trên đây là tư vấn của ketoanvina.vn về điều kiện, thủ tục thành lập công ty xổ số. Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và tin tưởng dịch vụ pháp lý của ketoanvina.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời