Hiện tại, Kinh doanh vật tư nông nghiệp chịu sự quản lý của Bộ Nông nghiệp. Để tiến hành điều kiện, thủ tục thành lập công ty vật tư nông nghiệp phải dựa trên những nguyên liệu thuộc lĩnh vực nào trong nông nghiệp mới có thể làm được chính xác.

Vật tư nông nghiệp là gì?

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về vật tư nông nghiệp. Nhưng căn cứ vào các văn bản pháp luật thời kỳ trước có thể hiểu:

Vật tư nông nghiệp: bao gồm giống cây trồng, vật nuôi, phân bón hữu cơ và phân bón khác, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý và cải tạo môi trường trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

Thành lập công ty vật tư nông nghiệp bao gồm những gì?

Như vậy, từ khái niệm trên, chúng ta thấy rằng hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp là hoạt động kinh doanh của vật tư nông nghiệpcho nông nghiệp, bao gồm:

 • Loại cây
 • Giống vật nuôi
 • Phân hữu cơ và các loại phân bón khác
 • Thức ăn chăn nuôi
 • Hải sản
 • Thuốc bảo vệ thực vật
 • Thuốc thú y
 • Hóa học
 • Sản phẩm sinh học
 • Đại lý điều trị
 • Cải thiện môi trường trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản.

Thành lập công ty vật tư nông nghiệp bao gồm những gì?

Mã ngành kinh doanh vật tư nông nghiệp?

Hiện nay, trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, các mã vật tư nông nghiệp có thể đăng ký bao gồm:

0161Hoạt động dịch vụ canh tác
0162Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0163Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0164Xử lý hạt giống để nhân giống
0170170Săn bắt, đặt bẫy và các hoạt động dịch vụ liên quan
02Lâm nghiệp và các hoạt động dịch vụ liên quan
0210210Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm cây lâm nghiệp
Trồng và chăm sóc cây thân gỗ
Trồng và chăm sóc rừng tre nứa
Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
Vườn ươm cây lâm nghiệp
0220220Thu gom gỗ
023Khai thác, tận thu lâm sản ngoài gỗ
0231Khai thác lâm sản ngoài gỗ
0232Khai thác lâm sản ngoài gỗ
0240240Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
03Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
031Thủy sản
0311Câu cá biển
0312Câu cá nội địa
032Nuôi trồng thủy sản
0321Nuôi trồng thủy sản biển
Nuôi cá
Ương tôm
Nuôi trồng thủy sản khác
Sản xuất thủy hải sản
0322Nuôi trồng thủy sản nội địa
Nuôi cá
Ương tôm
Nuôi trồng thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản trong nước

Bên cạnh đó, tùy theo từng lĩnh vực, bạn có thể tham khảo thêm các mã ngành liên quan đến từng nhóm ngành nông nghiệp cụ thể tại Danh mục đầu tư kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều kiện đăng ký thành lập công ty vật tư nông nghiệp

Hiện nay, việc kinh doanh vật tư nông nghiệp phải đáp ứng từng điều kiện kinh doanh của từng loại vật tư nông nghiệp. Các doanh nghiệp kinh doanh nguyên vật liệu khác nhau sẽ có văn bản điều chỉnh riêng. Ví dụ:

 • Giống cây trồng: Đáp ứng quy định của Luật Trồng trọt 2018
 • Giống vật nuôi: Đáp ứng quy định của Luật Chăn nuôi 2018
 • Phân hữu cơ và phân bón khác: Đáp ứng quy định tại Nghị định 108/2017 / NĐ-CP về quản lý phân bón
 • Thức ăn chăn nuôi, thủy sản: Đáp ứng quy định tại Nghị định số 39/2017 / NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 • Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y: Đáp ứng quy định tại Nghị định 123/2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Hóa chất: Đáp ứng các quy định tại Nghị định 113/2017 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 17/2020 / NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
 • Chế phẩm sinh học: Đáp ứng quy định tại Nghị định 60/2016 / NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • Chất xử lý: Đáp ứng quy định tại Nghị định 136/2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định 40/2019 / NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định 38/2015 / NĐ-CP
 • Cải thiện môi trường trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản.

Điều kiện đăng ký thành lập công ty vật tư nông nghiệp

Thủ tục thành lập công ty vật tư nông nghiệp

Loại hình kinh doanh vật tư nông nghiệp

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, chủ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp theo các hình thức thông dụng sau:

 • Kinh doanh hộ gia đình
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Quan hệ đối tác
 • Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
 • Công ty Cổ phần

Soạn thảo hồ sơ thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Thành phần của 1 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh trong đó có đăng ký ngành, nghề kinh doanh vật tư nông nghiệp
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 • Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Bản sao hợp lệ CMND của thương nhân.

Thủ tục thành lập công ty vật tư nông nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thành phần của 1 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH), danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần).
 • Giấy tờ tùy thân cá nhân / tổ chức của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên, cổ đông sáng lập.
 • Điều lệ công ty (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần).
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Thủ tục nộp đơn

 • Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh sẽ được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp quận / huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh hình thức doanh nghiệp nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp, chủ doanh nghiệp cần hoàn thiện một số thủ tục khác để có thể hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp. Đối với mỗi đối tượng doanh nghiệp khác nhau thì các yêu cầu về thủ tục cũng khác nhau. Đặc biệt:

 • Để kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, chủ cơ sở kinh doanh cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và nộp tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh.
 • Để kinh doanh phân bón, chủ cơ sở kinh doanh cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón. Chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón và nộp tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Kinh nghiệm thành lập công ty vật tư nông nghiệp

Phương án kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp

Trước khi kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp, các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh nên có kế hoạch kinh doanh vật tư nông nghiệp. Bản kế hoạch này bao hàm những vấn đề chung nhất có thể nói như kinh doanh như thế nào cho hiệu quả? Phương thức nào ổn định để thu hút khách hàng, cần có chiến lược kinh doanh. Khi những câu hỏi này được trả lời, một đề xuất kinh doanh hiệu quả sẽ được đưa ra.

Thiết kế cửa hàng vật tư nông nghiệp

Việc thiết kế phụ thuộc phần lớn vào vị trí của mặt bằng kinh doanh. Cuộc khảo sát chọn vị trí sao cho thuận tiện và cách bày biện, sắp xếp các mặt hàng cũng rất quan trọng và hấp dẫn khách hàng.

Kinh nghiệm thành lập công ty vật tư nông nghiệp

Kinh doanh vật tư nông nghiệp cần bao nhiêu vốn?

Nguồn thủ đô trong kinh doanh vật tư nông nghiệp Có thể nói, tùy thuộc vào từng mặt hàng mà chủ kinh doanh lựa chọn. Tuy nhiên, để kinh doanh ổn định thì số vốn bạn bỏ ra phải trong khoảng 100 – 500 triệu đồng để đảm bảo những điều kiện ban đầu khi tham gia thị trường.

Bán buôn vật tư nông nghiệp

Ngoài ra, khách hàng có thể cân nhắc bán buôn vật tư nông nghiệp Để thu hút được nhiều khán giả, nguồn hàng nhập về càng lớn nhưng lợi nhuận lại càng cao.

Dịch vụ thành lập công ty vật tư nông nghiệp tại ketoanvina.vn

ketoanvina.vn là nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất mà bạn nên lựa chọn khi có nhu cầu kinh doanh vật tư nông nghiệp bởi những lợi ích sau:

 • Đội ngũ nhân viên đông đảo, có kinh nghiệm thực tế trong việc xin giấy phép kinh doanh vật liệu sẽ tư vấn cho khách hàng một cách tận tình, chu đáo và đảm bảo nhất.
 • Sự uy tín trong thời gian xử lý hồ sơ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và môi trường hòa đồng luôn nỗ lực hết mình đã tạo được niềm tin từ phía khách hàng.
 • ketoanvina.vn là nơi có chi phí hợp lý và phù hợp với khách hàng, tùy từng loại hình dịch vụ mà mức phí ketoanvina.vn thu sẽ khác nhau và đặc biệt một số dịch vụ ketoanvina.vn sẽ được tư vấn miễn phí.
 • ketoanvina.vn làm việc hầu hết giờ hành chính, tuy nhiên nếu bạn cần tư vấn trong thời gian này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về dịch vụ của bạn.

Những câu hỏi thường gặp của khách hàng khi thành lập công ty vật tư nông nghiệp

Khi kinh doanh vật tư nông nghiệp cần những loại giấy phép gì?

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp để soạn thảo hồ sơ doanh nghiệp phù hợp

Xin tất cả các giấy phép kinh doanh vật tư nông nghiệp mất bao lâu?

Thường khoảng 35-45 sẽ đủ điều kiện hoạt động

ketoanvina.vn có dịch vụ hỗ trợ tất cả các thủ tục liên quan đến kinh doanh vật tư nông nghiệp không?

 • Hiện tại ketoanvina.vn chuyên xin giấy phép kinh doanh vật tư nông nghiệp nên ketoanvina.vn cung cấp tất cả các dịch vụ trên.

Chi phí dịch vụ tư vấn về đăng ký kinh doanh vật tư nông nghiệp của ketoanvina.vn bao nhiêu?

 • ketoanvina.vn luôn báo giá trọn gói, nghĩa là không phát sinh chi phí. Luôn đảm bảo hoàn thành công việc mà khách hàng yêu cầu; cam kết hoàn tiền nếu thực hiện không đúng, đủ, đúng như những gì đã cam kết ban đầu. Được ghi rõ ràng trong hợp đồng đã ký.

Lời kết

ketoanvina.vn – Người bạn đồng hành hợp pháp cùng bạn, tự hào là đơn vị hàng đầu cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (1567 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  CHAT ZALO NHẬN BẢNG GIÁ