Trước khi thành lập, khách hàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu kinh doanh của mình. Hiện nay, các loại hình doanh nghiệp bao gồm: Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân

Cơ sở pháp lý

Điều 155 Luật Xây dựng năm 2014;

Điều 158 Luật Xây dựng năm 2014;

Điều 49 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP;

Điều 66 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP.

Khái niệm về giám sát xây dựng?

Giám sát thi công là hoạt động giám sát quá trình thi công tại công trường, đảm bảo chất lượng và số lượng theo đúng thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành cũng như các vấn đề về tiến độ thi công, an toàn, vệ sinh lao động. sinh học môi trường.

Luật xây dựng 2014 quy định: Công trình xây dựng phải được giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ, Nhà nước khuyến khích thực hiện việc giám sát xây dựng.

Giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thực hiện xuyên suốt quá trình thi công từ khi bắt đầu xây dựng, trong quá trình thực hiện cho đến khi hoàn thành, nghiệm thu công trình, công trình xây dựng;
 • Giám sát thi công xây dựng công trình theo đúng thiết kế xây dựng được duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, quy chế quản lý và sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;
 • Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

Nhà thầu giám sát thi công được lựa chọn phải có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra, thử nghiệm thu thập, các biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu trong quá trình giám sát và các nội dung cần thiết khác.

Khái niệm về giám sát xây dựng?

Điều kiện thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Hiện nay, lĩnh vực xây dựng đang phát triển cùng với đó là ngày càng nhiều các công ty, doanh nghiệp trong nước hoạt động trong lĩnh vực này. Trong số đó, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng, kiểm định xây dựng cũng chiếm một phần lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những điều kiện để có thể thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này. Sau đây công ty luật Việt An xin cung cấp các điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát xây dựng, giám định xây dựng theo quy định của pháp luật để quý khách hàng tham khảo.

Điều kiện của tổ chức tư vấn giám sát và kiểm định xây dựng

Doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau đây được hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám định xây dựng:

 • Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây dựng;
 • Cá nhân tư vấn giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

Điều kiện năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng và giám định xây dựng

Năng lực của tổ chức được phân chia theo từng cấp công trình như sau:

 • Hạng I: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình chủ trì thẩm định xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình;
 • Hạng II: Có ít nhất 10 (mười) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng hạng II phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình;
 • Hạng III: Có ít nhất 5 (năm) người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng công trình và kiểm định xây dựng.

Phạm vi hoạt động của từng hạng công trình:

 • Hạng I: Có khả năng giám sát thi công xây dựng, kiểm tra xây dựng các hạng công trình cùng loại;
 • Hạng II: Được giám sát, kiểm tra xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại;
 • Hạng III: Được giám sát, kiểm tra xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.

Điều kiện thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Điều kiện để cá nhân hành nghề độc lập

Cá nhân hành nghề độc lập giám sát xây dựng và định giá xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề;
 • Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Cá nhân hành nghề độc lập chỉ được hành nghề trong các lĩnh vực sau đây sau khi được cấp chứng chỉ, cụ thể:

 • Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình;
 • Giám sát việc lắp đặt thiết bị công trình;
 • Giám sát việc lắp đặt thiết bị công nghệ.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

Theo từng hạng công trình sẽ có các điều kiện kèm theo sau:

 • Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng các công việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại;
 • Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công các công việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp II. III cùng loại;
 • Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công xây dựng công trình hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 (một) công trình cấp III hoặc 2 (hai) công trình cấp IV cùng loại.

Phạm vi hoạt động của công trình:

 • Hạng I: Làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công các hạng mục công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • Hạng II: Giữ chức vụ giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số bộ phận của công trình cấp I cùng loại với chứng chỉ hành nghề. ;
 • Hạng III: Giữ chức vụ giám sát trưởng trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số bộ phận của công trình cấp II cùng loại với công việc ghi trong chứng chỉ hành nghề. .

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Trước khi thành lập, khách hàng lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu kinh doanh của mình. Hiện nay, các loại hình doanh nghiệp bao gồm: Công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân …

Sau khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp, bạn thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. Đặc biệt:

Chuẩn bị hồ sơ bao gồm

 • Đơn đăng ký kinh doanh: Đơn đăng ký kinh doanh là văn bản thể hiện những thông tin cơ bản nhất của doanh nghiệp. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, cần đảm bảo tính chính xác của thông tin trên mẫu đơn, làm cơ sở thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đơn đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • Điều lệ công ty: Điều lệ công ty bao gồm các quy định cụ thể, hình thức, chức năng và phương thức hoạt động của doanh nghiệp. Điều lệ công ty là nền tảng và cơ sở hoạt động của doanh nghiệp. Điều lệ công ty không được trái với quy định của pháp luật.
 • Danh sách thành viên: Danh sách thành viên công ty hợp danh phải thể hiện đầy đủ và chi tiết các thông tin về các thành viên trong công ty, bao gồm: tên / tuổi / địa chỉ / giấy tờ tùy thân / vốn góp …
 • Hồ sơ chứng thực: Đối với cá nhân (CMND / Căn cước công dân / Hộ chiếu) hoặc tổ chức (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đầu tư).

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng

Thủ tục nộp và nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp tư vấn giám sát xây dựng

Gửi đi

 • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Cách thức nộp hồ sơ: Hiện nay có hai hình thức nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Gửi đơn đăng ký của bạn trực tuyến; Hiện các phòng đăng ký kinh doanh đã triển khai áp dụng hình thức trực tuyến để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí. Khách hàng có thể nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian tiếp nhận và giải quyết: 03 ngày làm việc.

Trả hồ sơ và nhận kết quả

Khi trả kết quả, cá nhân là đại diện doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh. Trường hợp hồ sơ có sai sót sẽ có thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh về việc sửa đổi, bổ sung.

** Lưu ý: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015 / NĐ-CP, khi thực hiện đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không cần phải nộp cùng một mẫu chứng chỉ hành nghề với cơ quan đăng ký kinh doanh. việc kinh doanh. Trong quá trình doanh nghiệp hoạt động sẽ có sự kiểm tra, giám sát để xác định doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng như sau:

Thứ nhất, quyền của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình:

 • Tham gia nghiệm thu, xác nhận hoàn thành công trình, công trình xây dựng;
 • Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện đúng thiết kế đã được phê duyệt và hợp đồng xây dựng đã ký kết;
 • Được bảo lưu ý kiến ​​về công việc giám sát do mình đảm nhận;
 • Đình chỉ thi công xây dựng công trình trong trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ mất an toàn hoặc nhà thầu thi công sai thiết kế và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lý;
 • Từ chối các yêu cầu vô lý của các bên liên quan;
 • Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng

Thứ hai, nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình:

 • Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng;
 • Không nghiệm thu khối lượng không đạt chất lượng; không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và yêu cầu của thiết kế công trình;
 • Từ chối nghiệm thu khi công việc không đạt yêu cầu chất lượng;
 • Kiến nghị với chủ đầu tư về sự bất hợp lý của thiết kế xây dựng công trình;
 • Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường;
 • Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả quan trắc khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng mà người giám sát không báo cáo chủ đầu tư, nhà thầu. có thẩm quyền xử lý và các vi phạm khác do mình gây ra;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan.

Lời kết

Hy vọng những chia sẻ về điều kiện thành lập công ty tư vấn giám sát xây dựng công trình, kiểm định xây dựng sẽ hữu ích với bạn. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến. Hãy liên hệ đến ketoanvina.vn nếu cần hỗ trợ thêm bất cứ thông tin nào nhé.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (2 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời