Thị trường thức ăn chăn nuôi khá đa dạng với nhiều loại khác nhau. Và để tiến hành thành lập công ty thức ăn gia súc thì thủ tục cần những gì? Hãy cùng ketoanvina.vn tìm hiểu sâu hơn qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 39/2017 / NĐ – CP.
 • Nghị định số 14/2009 / NĐ-CP.
 • Nghị định số 59/2005 / NĐ-CP.
 • Thông tư số 27/2016 / TT- Bộ Nông nghiệp và Phát triển.
 • Thông tư số 55/2012 /TT- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công ty thức ăn gia súc là gì ?

Theo quy định tại Khoản 25 Điều 2 Luật Chăn nuôi 2018, thức ăn chăn nuôi được xác định là sản phẩm mà vật nuôi ăn uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua chế biến, bao gồm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung và món ăn truyền thống.

Điều kiện thành lập công ty thức ăn gia súc

Điều 38 Luật nuôi dưỡng 2018 quy định:

Điều 38. Điều kiện sản xuất thức ăn nuôi dưỡng

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi đặt hàng phải trả lời các điều kiện sau đây:

a) Sản xuất địa điểm không nằm trong khu vực bị kiểm tra bởi chất độc hại, hóa chất độc hại;

b) Thiết kế khu sản xuất, bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều từ đầu nguyên liệu đến đầu sản phẩm, tách biệt giữa các khu sản xuất để chọn lọc;

c) Có dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất thức ăn chăn nuôi;

d) Có biện pháp bảo vệ thức ăn nuôi dưỡng theo khuyến cáo của tổ chức, cá nhân cung cấp;

đ) Có biện pháp kiểm tra sinh vật gây hại, tạp chất, chất thải độc hại để không ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng thức ăn nuôi;

e) Có thiết bị trang, công cụ đo lường được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy định;

g) Có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích chất lượng thức ăn nuôi dưỡng trong quá trình sản xuất;

h) Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong những nuôi dưỡng chuyên nghiệp, thú y, sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch;

i) Thức ăn nuôi dưỡng có chứa kháng sinh phải có biện pháp kiểm tra bảo đảm không phát tán, gây nhiễm giữa các loại cảm kháng sinh khác nhau, giữa thức ăn nuôi chứa kháng sinh và thức ăn nuôi dưỡng không kháng sinh;

k) Có môi trường bảo vệ.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu thụ nội bộ phải đáp ứng các quy định điều kiện tại các điểm a, b, d, đ, e, g, i và k account 1 Điều này, trừ trường hợp tác sản xuất thức ăn nuôi dưỡng tiêu thụ nội dung sử dụng trong chăn nuôi.

Lưu ý:

 • Dây chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với thức ăn chăn nuôi phải được làm bằng vật liệu dễ vệ sinh, không gây nhiễm chéo, không thôi nhiễm độc hại từ thiết bị sang thức ăn nuôi; khu vực chứa thức ăn nuôi dưỡng bảo đảm thông thoáng, có đủ ánh sáng để quan sát bằng mắt thường, có giải pháp chống ẩm để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm; cơ sở sản xuất ra khối vi sinh vật phải có môi trường tạo thiết bị, lưu trữ và nuôi cấy vi sinh vật.
 • Cơ sở sản xuất thức ăn nuôi dưỡng phải có biện pháp để kiểm tra chất lượng (cát sạn, kim loại, bụi) gây nhiễm bẩn vào sản phẩm; có biện pháp kiểm soát, phòng, chống động vật nhập vào khu vực sản xuất, khu lưu trữ sản phẩm; có biện pháp phòng, chống mối mọt; có biện pháp thu gom và xử lý chất thải để tránh nhiễm bẩn cho sản phẩm và môi trường bảo vệ; có biện pháp bảo vệ, bảo vệ sinh cho người lao động và khách hàng tham gia khu vực sản xuất.

Điều kiện thành lập công ty thức ăn gia súc

Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn gia súc

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 13/2020 / NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi theo bộ được quy định như sau:

a) Cục nuôi dưỡng, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn nuôi dưỡng đối với cơ sở sản xuất ăn bổ sung; cơ sở sản xuất đồng thời thức ăn bổ sung và thức ăn chăn nuôi khác nhau; cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi xuất khẩu theo đề xuất của bên nhập khẩu;

b) Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn nuôi dưỡng đối với cơ sở sản xuất thức ăn nuôi dưỡng trên địa bàn, trừ trường hợp quy định.

Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn gia súc

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn gia súc

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn nuôi dưỡng bao gồm:

 • Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP;
 • Bản thuyết minh điều kiện sản xuất theo Mẫu số 02.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP; ‘
 • Quy trình kiểm tra chất lượng của cơ sở sản xuất theo Mẫu số 03.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP;
 • Bản tóm tắt quy trình sản xuất ăn nuôi dưỡng đối với hệ thống ăn uống sản xuất và đơn nguyên liệu.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn gia súc

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn nuôi dưỡng

Trại nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo thiết lập hàng hóa được quy định như sau:

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Đối với thức ăn xuất hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, bổ sung thức ăn:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định và Biên bản theo Mẫu số 05.TACN Phụ lục Tôi ban hành kèm theo nghị định này.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày lập bản đánh giá, tổ chức, cá nhân phục vụ và gửi báo cáo kết quả phục hồi bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền để được thẩm định và đánh giá lại thực tế điều kiện (nếu cần).

Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ăn nuôi dưỡng theo Mẫu số 06 .TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với cơ sở sản xuất (sản xuất, chế độ, biến chế) thức ăn nuôi truyền thống mục tiêu thương mại, theo đặt hàng:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ; trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn nuôi dưỡng theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn nuôi dưỡng

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn gia súc

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn nuôi dưỡng:

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi theo Mẫu số 01.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP;

Chứng minh nội dung tài liệu thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân (cơ sở tên, địa chỉ cơ sở, địa chỉ trụ sở) trong Giấy chứng nhận.

Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm. Nuôi dưỡng được quy định như sau:

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn nuôi dưỡng theo Mẫu số 06.TACN Phụ lục tôi ban hành kèm theo Nghị định 13/2020 / NĐ-CP; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lời kết

Như vậy, ketoanvina.vn đã giới thiệu đến quý khách hàng điều kiện, thủ tục thành lập công ty thức ăn gia súc theo quy định mới nhất. Quý khách hàng có thể liên hệ với ketoanvina.vn để được hỗ trợ thêm.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời