Với sự phát triển của ngành, thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu trở thành vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Là một công ty luật có nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp cũng như giải quyết các thủ tục, hồ sơ với các cơ quan nhà nước theo sự ủy thác của Quý khách hàng, ketoanvina.vn xin gửi tới Quý khách hàng bài viết điều kiện, thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu để phục vụ khách hàng có nhu cầu.

Căn cứ pháp lý

Luật bảo vệ môi trường

Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường và đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá yếu tố tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Nghị định 78/2015 / NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty thu mua phế liệu là gì?

Trước hết, công ty thu mua phế liệu cũng là một công ty. Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định chung của pháp luật Việt Nam về kinh doanh. Cộng với lĩnh vực riêng của nó là thu gom phế liệu.

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn Thành lập công ty thu mua phế liệu có thể được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Quy chế thành lập công ty thu mua phế liệu

Ngoài các luật cơ bản liên quan đến kinh doanh, Thành lập công ty thu mua phế liệu Cần thêm tài liệu liên quan đến ngành thu mua phế liệu mà bạn muốn kinh doanh:

Công việc Thành lập công ty thu mua phế liệu hay kinh doanh phế liệu là hoạt động kinh doanh có thể gây tác động xấu đến môi trường mà không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường, dự án kinh doanh phế liệu này phải có kế hoạch bảo vệ môi trường, cụ thể:

Điều 29. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Dự án đầu tư không phải đánh giá tác động môi trường.
Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc diện lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 19 Nghị định 18/2015 như sau:

Điều 19. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Trách nhiệm xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

 • a) Cơ quan bảo vệ môi trường cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường;
 • b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này, trừ các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này;
 • c) Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với kế hoạch đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền bằng văn bản;
 • d) Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp. , khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép.

Thời hạn xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường.

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở và cơ quan nhà nước sau khi xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật Bảo vệ môi trường.
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể mẫu đơn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và ủy quyền xác nhận cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

giấy phép kinh doanh thu mua phế liệu

Thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu

Ngoài khái niệm và quy định pháp luật về hoạt động Thành lập công ty thu mua phế liệuchúng tôi xin gửi đến quý khách hàng thủ tục Thành lập công ty thu mua phế liệu bao gồm các bước sau:

Soạn thảo bộ hồ sơ thành lập công ty kinh doanh phế liệu Hồ sơ bao gồm:

 • Giấy phép thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2014 (tùy theo loại hình doanh nghiệp bạn muốn thành lập mà hồ sơ cũng có những phần khác nhau. Điều này được thể hiện rất rõ trong quy định của Luật Doanh nghiệp 2014).
 • Thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường. Lập và đăng ký xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • Giấy chứng nhận phòng cháy và chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp
 • Có đủ kho bãi đủ tiêu chuẩn để chứa phế liệu
 • Giấy ủy quyền (áp dụng trong trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ).

Phương thức nộp hồ sơ

Phương pháp 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc đại diện được ủy quyền nộp trực tuyến trên Internet. Truy cập Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Bạn đăng nhập vào tài khoản của mình và làm theo hướng dẫn chi tiết theo 2 cách:

 • Sử dụng tài khoản doanh nghiệp đã đăng ký: Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký để sở hữu tài khoản đã đăng ký.
 • Sử dụng chữ ký số công cộng: Phương pháp này dành cho trường hợp bạn đã có đăng ký và sở hữu chữ ký số.

Phương pháp 2:

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nộp lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận.

Đối với đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số công cộng:

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP và khoản 3, khoản 4 Điều 36 Nghị định số 108/2018 / NĐ-CP;
 • Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng sử dụng chữ ký số công cộng được quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2018 / NĐ-CP.

giấy phép kinh doanh thu mua phế liệu

Thời gian xử lý đơn đăng ký

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.
 • Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký trực tuyến bằng chữ ký số công cộng:

 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin đến cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi được cơ quan thuế cấp mã số doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bạn cần lưu ý:

 • Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
 • Trường hợp phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh điều chỉnh lại cho phù hợp. Tự ý thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là trái quy định của pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính.

Lời kết

Trên đây là tất cả các vấn đề liên quan đến nội dung của thủ tục thành lập công ty thu mua phế liệu ketoanvina.vn hàng đầu hỗ trợ các vấn đề pháp lý, tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ cho khách hàng. Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về vấn đề, thành lập công ty thu mua phế liệu thì hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn nhanh nhất, hiệu quả và uy tín nhất

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (5 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời