Thành lập công ty tài chính là thủ tục được nhiều doanh nghiệp quan tâm bởi công ty tài chính là loại hình doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đây là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có chức năng sử dụng các nguồn vốn khác nhau để thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tư, cung ứng dịch vụ tài chính, tiền tệ và một số hình thức khác. theo quy định khác của pháp luật. Hiện nay, thị trường hoạt động của loại hình kinh doanh này đang phát triển rất mạnh.

ketoanvina.vn tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ thành lập công ty cho khách hàng. Mọi vướng mắc trong quá trình hoàn thiện như: điều kiện, thủ tục thành lập công ty tài chính, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp, miễn phí.

Cơ sở pháp lý

Luật các tổ chức tín dụng 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Nghị định 86/2019 / NĐ-CP vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 30/2015 / TT-NHNN về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thông tư 01/2019 / TT-NHNN

Thông tư 15/2016 / TT-NHNN

Công ty tài chính là gì?

Công ty tài chính là doanh nghiệp thuộc hình thức tổ chức tín dụng phi ngân hàng; huy động vốn cho vay và đầu tư; cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính; tiền tệ, nhưng theo nguyên tắc riêng, nó được phép hoạt động như một dịch vụ thanh toán và không nhận tiền gửi dưới một năm.

Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2017 sửa đổi, bổ sung:

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được phép thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định, trừ hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Trước khi thành lập công ty tài chính, bạn cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Hiện tại theo quy định của pháp luật; Công ty tài chính được cấu trúc theo hai loại hình như sau, khách hàng có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu và khả năng kinh doanh của mình:

 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.
 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.

Trên thực tế, các công ty tài chính được thành lập chủ yếu theo mô hình cổ phần hóa do có lợi thế về huy động vốn và phát triển mô hình.

Hình thức thành lập công ty tài chính

Điều 4 Thông tư 30/2015 / TT-NHNN quy định về hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như sau:

1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới các hình thức sau đây:

a) Công ty cổ phần do các cổ đông là tổ chức, cá nhân cùng thành lập theo quy định;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ngân hàng thương mại Việt Nam làm chủ sở hữu;

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ngân hàng thương mại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam thành lập (trong đó ngân hàng thương mại Việt Nam sở hữu ít nhất 30% tổng vốn điều lệ). của tổ chức tín dụng phi ngân hàng) hoặc ngân hàng thương mại Việt Nam góp vốn thành lập.

2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do một bên Việt Nam góp vốn (bao gồm một hoặc nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam) và nước ngoài các bên (kể cả một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài) trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức tín dụng nước ngoài làm chủ sở hữu hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thành lập bằng nguồn vốn tín dụng nước ngoài. thể chế.

Theo đó, công ty tài chính trong nước có thể được thành lập dưới các hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (1 thành viên là ngân hàng thương mại Việt Nam), công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (kể cả thành viên là thương mại Việt Nam).

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Về loại hình kinh doanh

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, công ty tài chính được cấu trúc theo hai loại hình như sau, khách hàng có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu và khả năng kinh doanh của mình:

 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.
 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.

Tuy nhiên, hiện nay, các công ty tài chính được thành lập chủ yếu theo mô hình cổ phần hóa do có lợi thế về huy động vốn và phát triển mô hình.

Điều kiện về vốn

Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cụ thể là các công ty tài chính, cần đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ. Mức vốn này được quy định dựa trên tình hình kinh tế và các vấn đề liên quan khác trong từng thời kỳ. Hiện nay, mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng là công ty tài chính là 500 tỷ đồng.

Điều kiện về cổ đông sáng lập

Theo Thông tư 30/2015 / TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 15/2016 / TT-NHNN thì điều kiện đối với cổ đông sáng lập được quy định rất cụ thể tại Khoản 2 Điều 11. Các bạn có thể xem chi tiết ĐÂY.

Ngoài ra, các điều kiện khác cần đáp ứng đối với từng cổ đông cụ thể:

a) Cổ đông là cá nhân:

 • Phải có quốc tịch Việt Nam và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Cổ đông là tổ chức:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Kinh doanh có lãi trong 03 năm liên tục trước khi xin giấy phép.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, BHXH theo quy định tính đến ngày nộp hồ sơ.

Ngoài ra, đối với tổ chức là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàng thương mại) cần đảm bảo điều kiện về vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 03 năm tài chính. ngay trước ngày nộp hồ sơ. Trường hợp tổ chức là ngân hàng thương mại thì tổng tài sản bảo đảm tối thiểu là 100.000 tỷ đồng Việt Nam và một số điều kiện cụ thể khác.

Hồ sơ thành lập công ty tài chính

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, bạn bắt đầu tiến hành chuẩn bị hồ sơ thành lập. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy phép (theo mẫu).
 • Dự thảo Điều lệ, phương án hoạt động: nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích kinh tế; trong đó, xác định kế hoạch hoạt động cụ thể cho 3 năm đầu.
 • Danh sách, sơ yếu lý lịch (theo mẫu) các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty tài chính.
 • Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về số vốn góp điều lệ của các thành viên góp vốn.

Tình hình tài chính và các thông tin liên quan về cổ đông lớn. Đối với các cổ đông lớn của công ty, các tài liệu cần nộp bao gồm:

 • Quyết định thành lập;
 • Điều lệ hiện hành;
 • Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về vốn điều lệ và vốn thực có của năm hiện tại;
 • Văn bản cử người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bảng cân đối tài chính đã được kiểm toán, kết quả lãi lỗ và báo cáo hoạt động 3 năm gần nhất.

Hồ sơ của một công ty tài chính

Số lượng hồ sơ đề nghị cấp phép

1. Đối với công ty tài chính trực thuộc Tổng công ty Nhà nước, công ty tài chính cổ phần, công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng:

Hồ sơ được lập thành 2 bộ bằng tiếng Việt. Các tài liệu trong hồ sơ phải là bản chính, trường hợp bản sao trong hồ sơ phải có chứng thực của cơ quan đã cấp bản chính hoặc chứng thực của Công chứng nhà nước;

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty tài chính liên doanh và công ty tài chính 100% vốn nước ngoài:

a) Hồ sơ được lập thành 2 bộ, một bộ bằng tiếng Việt và một bộ bằng tiếng Anh. Hồ sơ lập ở nước ngoài phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

b) Các tài liệu phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

c) Bản sao tiếng Việt và bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực;

3. Sau khi được cấp phép, Công ty Tài chính phải thực hiện đăng ký kinh doanh như bình thường.

Các câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty tài chính

Trong đơn xin thành lập công ty tài chính; đối với cổ đông lớn là doanh nghiệp phải nộp những giấy tờ gì?

 • Quyết định thành lập;
 • Điều lệ hiện hành;
 • Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về vốn điều lệ và vốn thực có của năm hiện tại;
 • Văn bản cử người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bảng cân đối tài chính; bảng lợi nhuận; kiểm toán lỗ và báo cáo kết quả hoạt động 3 năm gần nhất.

Phí thành lập công ty tài chính là bao nhiêu?

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: theo Thông tư 47/2019 / TT-BTC, lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu là 50.000 đồng / lần.

Lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Theo Thông tư 47/2019 / TT-BTC, lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng / lần.

Thời gian thành lập công ty tài chính là bao lâu?

Thông thường sau 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty của bạn.

Tuy nhiên, trên thực tế, bạn có thể mất từ ​​1-2 tuần tùy thuộc vào hồ sơ của bạn có hợp lệ hay không.

Dịch vụ thành lập công ty tài chính của ketoanvina.vn

Tư vấn các vấn đề liên quan đến thành lập công ty tài chính:

 • Tư vấn về Mô hình và Cơ cấu tổ chức kinh doanh;
 • Tư vấn phương thức vận hành và điều hành;
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của thành viên / cổ đông;
 • Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn phương án phân chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và hồ sơ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp, luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần Luật sư tham gia đàm phán, gặp gỡ trao đổi với đối tác của khách hàng về việc thành lập công ty tài chính, chúng tôi sẽ sắp xếp và đảm bảo sự tham gia theo yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật và công chứng các tài liệu liên quan.

ketoanvina.vn sẽ đại diện và hoàn tất các thủ tục thành lập công ty tài chính cho khách hàng, cụ thể:

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, ketoanvina.vn sẽ tiến hành soạn hồ sơ thành lập công ty tài chính cho khách hàng;
 • Đại diện lên Sở Kế hoạch và Đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty tài chính cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cho khách hàng;
 • Làm thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
 • Làm thủ tục đăng ký Mã số thuế, Mã số Hải quan cho Doanh nghiệp.

Dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng:

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, ketoanvina.vn tiếp tục hỗ trợ khách hàng một số dịch vụ ưu đãi như:

 • Tư vấn soạn thảo nội quy, quy chế công ty;
 • Tư vấn miễn phí khi khách hàng liên hệ với công ty

Lời kết

Mọi thắc mắc về điều kiện, thủ tục thành lập công ty tài chính hoặc muốn hỗ trợ dịch vụ thành lập, vui lòng liên hệ Hotline ketoanvina.vn để được hỗ trợ sớm nhất.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (9 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời