Điều kiện, thủ tục thành lập công ty sản xuất rượu như thế nào? Cơ sở sản xuất phải làm gì? Sau đây, ketoanvina.vn sẽ giúp khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015 / NĐ-CP
 • Nghị định 108/2018 / NĐ-CP
 • Luật an toàn thực phẩm 2010
 • Nghị định 105/2017 / NĐ-CP
 • Nghị định 17/2020.

Rượu là gì?

Trước kia theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP nay được bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 17 Nghị định 17/2020/NĐ-CP được định nghĩa như sau:

Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men (có hoặc không chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm. (Ethanol).

Rượu không bao gồm: Bia các loại; nước trái cây lên men các loại có độ cồn dưới 5% theo thể tích.

Rượu là gì?

Các bước thành lập công ty sản xuất rượu

Thành lập cơ sở sản xuất rượu thủ công để kinh doanh

Tùy theo quyết định lựa chọn hình thức kinh doanh mà bạn sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ tương ứng và phù hợp.

Nếu bạn chọn mô hình kinh doanh

Bạn sẽ phải chọn một trong các loại hình kinh doanh. Về cơ bản, hồ sơ thành lập doanh nghiệp như sau:

 • Đơn đăng ký thành lập
 • Quy định công ty

Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

 • Bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với thành viên, cổ đông là cá nhân.
 • Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đối với thành viên, cổ đông là tổ chức. Nếu thành viên, cổ đông là tổ chức thì phải cử người đại diện góp vốn vào công ty mới. Người đại diện phần vốn góp phải cung cấp bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân.

Bạn chọn hình thức kinh doanh nào thì sẽ bổ sung các loại giấy tờ, tài liệu phù hợp.

Nếu bạn chọn hình thức kinh doanh hộ gia đình

Hồ sơ thành lập bao gồm:

 • Giấy đỏyêu cầu đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao chứng thực Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân. Hoặc Hộ chiếu hợp lệ. Của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh. Hoặc đại diện hộ gia đình
 • Bản sao có chứng thực Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giấy khám sức khỏe / Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở). Phòng ban)
 • Danh sách các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Các bước thành lập công ty sản xuất rượu

Đăng ký công bố hợp quy đối với rượu do cơ sở sản xuất

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)

Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

 • Bản công bố hợp quy (theo Mẫu số 2. CBHC / HQ Phụ lục III Thông tư 28/2012 / TT-BKHCN);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đầu tư / Quyết định thành lập. Hoặc các tài liệu tương đương khác.
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Được cấp bởi một tổ chức chứng nhận được chỉ định. Kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)

Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

 • Tuyên bố về sự phù hợp. Theo Mẫu số 2.CBHC / HQ Phụ lục III Thông tư 28/2012 / TT-BKHCN.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đầu tư / Quyết định thành lập. Hoặc các tài liệu tương đương khác.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP …). Khi đó, hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch quản lý chất lượng được xây dựng và áp dụng. Theo Mẫu 1.KHKSCL tại Phụ lục III Thông tư 28/2012 / TT-BKHCN. Và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP …). Sau đó thanh toán kèm theo bản sao giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn còn hiệu lực trên hệ thống quản lý.
 • Bản sao Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.
 • Báo cáo đánh giá sự phù hợp. Theo Mẫu số 5.BCDG tại Phụ lục III Thông tư 28/2012 / TT-BKHCN. Kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu liên quan;

Xin Giấy phép sản xuất rượu thủ công để kinh doanh

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công dùng để kinh doanh (01 bộ) bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. .
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh.
 • Bản sao Giấy công bố sản phẩm rượu hoặc Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật);
 • Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
 • Bản kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuấtXin Giấy phép sản xuất rượu thủ công để kinh doanh

Thủ tục thành lập công ty sản xuất rượu

Thủ tục thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Về cơ bản, trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp . Thời gian thông báo khoảng 3 ngày làm việc.

Bước 2: Nếu nhận được thông báo hợp lệ từ Bước 1, Quý khách, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Sau 1-2 ngày nộp bản giấy, bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4 : Đặt khắc dấu công ty và thông báo mẫu dấu.

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có giấy biên nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Kinh doanh ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP
 • Trả phí đăng ký theo yêu cầu.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nếu không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ sở sản xuất rượu thủ công để kinh doanh bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thủ tục cấp sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục công bố hợp quy đối với rượu do cơ sở sản xuất

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước.

Bao gồm: Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ. Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên môn để công bố hợp quy. Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân.
 • Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên môn. Tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan chuyên môn. Công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận.
 • Sau khi nhận được thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành. Tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. Kèm theo bản sao Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định. Đối với các cơ quan chuyên môn. Được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.
 • Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan chuyên môn. Tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo trình tự sau:

Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy chưa đầy đủ

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định. Cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi yêu cầu. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy chưa được bổ sung đầy đủ theo quy định. Cơ quan chuyên môn có quyền hủy bỏ việc xử lý hồ sơ này.
Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ, hợp lệ
 • Chi cục cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.
Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ
 • Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không nhận được hồ sơ.
 • Gửi kết quả giải quyết về Trung tâm Hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân.

Thủ tục thành lập công ty sản xuất rượu

Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công để kinh doanh

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công để kinh doanh thực hiện theo quy định tại Nghị định 105/2017 / NĐ-CP.

Cơ quan cấp phép

 • Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công để kinh doanh;

Thủ tục cấp phép

 • Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) cho Cơ quan cấp Giấy phép;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trong trường hợp không đủ hồ sơ thì trong vòng 03 ngày m có được việc không ạ? Kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung thông tin.

Lời kết

Để được tư vấn chính xác và cụ thể hơn về điều kiện, thủ tục thành lập công ty sản xuất rượu, vui lòng liên hệ với các luật sư chuyên gia qua hotline ketoanivna.vn.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời