Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ, các chủ thể thực hiện cần tìm hiểu rõ các quy định của pháp luật trong vấn đề này. Để giải đáp thắc mắc của bạn về điều kiện, thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ, ketoanvina.vn sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để giải đáp thắc mắc trên. Đồng thời hướng dẫn bạn cách làm thủ tục này một cách nhanh chóng nhất.

Căn cứ pháp lý

Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán năm 2010

Thông tư 212/2012 / TT-BTC

Nghị định 58/2012 / NĐ-CP

Nghị định 86/2016 / NĐ-CP

Nghị định 151/2018 / NĐ-CP

Công ty quản lý quỹ là gì?

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện các nghiệp vụ như quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Nói cách khác, công ty quản lý quỹ là một loại hình doanh nghiệp trung gian tài chính, chuyên thành lập và quản lý quỹ đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư trung và dài hạn của công chúng.

Công ty quản lý quỹ có hai đặc điểm chính như sau:

 • Công ty quản lý quỹ phải là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ riêng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.

Công ty quản lý quỹ là gì?

Điều kiện cơ sở vật chất của công ty quản lý quỹ

Quyền sử dụng trụ sở chính của công ty có thời hạn tối thiểu là một năm. Kể từ ngày thành lập công ty quản lý quỹ đầy đủ và hợp lệ.

Có trụ sở đảm bảo cho hoạt động kinh doanh chứng khoán. Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng và hệ thống máy tính. Phần mềm phân tích đầu tư. Phân tích và quản lý rủi ro. Lưu trữ và bảo quản chứng từ, tài liệu. Và các thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh cho trụ sở chính của công ty. Phù hợp với quy định về quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán. Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán không phải đáp ứng điều kiện về trang thiết bị.

Điều kiện cơ sở vật chất của công ty quản lý quỹ

Điều kiện về vốn pháp định thành lập công ty quản lý quỹ

Vốn pháp định của công ty quản lý quỹ tại Việt Nam và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam là 25 tỷ đồng Việt Nam.

Điều kiện nhân sự

Có một danh sách dự kiến ​​về nhân sự của công ty. Trong đó, có ít nhất 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Có Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách hoạt động (nếu có). Và phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hoặc không thuộc trường hợp đang chấp hành hình phạt tù; hoặc bị tòa án cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong vòng 6 tháng gần nhất kể từ thời điểm nộp hồ sơ.
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tại các bộ phận nghiệp vụ. Của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác.

Có Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc một trong các văn bằng, chứng chỉ quốc tế sau đây:

 • Chứng chỉ hành nghề quản lý tài sản tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Hoặc
 • Đạt chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư CFA cấp II (Chartered Financial Analyst level II); hoặc CIIA cấp II (Certified International Investment Analyst – Cấp cuối cùng).

Điều kiện về vốn pháp định thành lập công ty quản lý quỹ

Điều kiện đối với cổ đông, thành viên góp vốn

Cơ cấu cổ đông và điều kiện thành viên góp vốn phải đáp ứng quy định tại các khoản 5, 6, 8 và 10 Điều 71 Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP. Quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Khoản 21 và Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 60/2015 / NĐ-CP.

Trường hợp công ty quản lý quỹ được tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán, tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại Điều 4 Nghị định 86/2016 / NĐ-CP.

Điều kiện về năng lực tài chính đối với cổ đông, thành viên góp vốn

Cổ đông, thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Cổ đông thành viên là cá nhân

Cá nhân chỉ được sử dụng vốn tự có. Và phải chứng minh khả năng góp vốn bằng Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong tài khoản ngân hàng. Giá trị tiền tối thiểu phải bằng số vốn dự kiến ​​góp để thành lập công ty quản lý quỹ. Và thời gian ngân hàng xác nhận không quá 30 ngày. Tính đến ngày, ứng dụng đã hoàn tất và hợp lệ.

Điều kiện về năng lực tài chính đối với cổ đông, thành viên góp vốn

Cổ đông thành viên là tổ chức

Tổ chức chỉ được sử dụng vốn tự có và các nguồn vốn hợp lệ, hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần đây nhất không được có ngoại lệ. Và đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

Có lãi trong 2 năm liên tục trước năm xin phép thành lập công ty quản lý quỹ. Và không có lỗ lũy kế nào tính đến quý gần đây nhất. Tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ.

Phần còn lại của vốn chủ sở hữu, sau khi trừ đi tài sản dài hạn, tối thiểu bằng số vốn dự kiến ​​góp. Đồng thời, vốn lưu động tối thiểu phải bằng vốn dự kiến ​​góp.

Trường hợp tổ chức góp vốn là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán. Nó không ở trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ, tạm ngừng hoạt động. Hoặc không trong các điều kiện cảnh báo khác. Đồng thời, đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia góp vốn, đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Lưu ý:

Cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân, tổ chức nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính quy định tại Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.

Hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ, đối tượng thực hiện cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan đăng ký thành lập doanh nghiệp để tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Cụ thể, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ;
 • Điều lệ của công ty;
 • Danh sách cổ đông, thành viên sáng lập và bản sao có công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc Giấy chứng nhận thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác;
 • Trường hợp cổ đông, thành viên sáng lập là tổ chức góp từ 10% vốn trở lên thì phải có bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập;
 • Giấy xác nhận về mức vốn pháp định của ngân hàng và sẽ được phong tỏa hoàn toàn; Các tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị. Giấy tờ chứng minh thiết bị đảm bảo hoạt động, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ hoạt động nghề nghiệp.
 • Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Khi đăng ký thành lập công ty, chủ thể cần thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, cụ thể gồm 03 bước cơ bản sau:

 • Soạn thảo hồ sơ đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Đối tượng nộp tại cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ;
 • Chờ đơn của bạn được xét duyệt. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ có thể phải bổ sung, chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy chứng nhận thành lập và hoạt động hợp pháp;
 • Thực hiện theo kết quả thông báo từ cơ quan chức năng. Sau khi xét duyệt hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép thành lập công ty và đi vào hoạt động. Ngược lại, nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ bị từ chối và hủy bỏ thủ tục.

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Một số lưu ý quan trọng sau khi thành lập công ty quản lý quỹ

Sau thành lập công ty quản lý quỹ doanh nghiệp phải lưu ý những vấn đề cơ bản sau:

Cần góp vốn vào công ty quỹ trong vòng 90 ngày:

Các thành viên, cổ đông, chủ sở hữu công ty phải góp vốn vào doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh. Tài sản góp vốn có thể là tiền hoặc tài sản, giá trị được định giá tùy theo yêu cầu của từng công ty. Trường hợp doanh nghiệp không góp đủ vốn theo quy định thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ theo quy định.

Tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch

Doanh nghiệp đăng ký cho công ty mình một tài khoản ngân hàng để có thể thực hiện các giao dịch một cách thuận lợi. Khi đến ngân hàng cần mang theo chứng minh nhân dân, con dấu công ty và giấy phép đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, sau khi có tài khoản, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục thông báo số tài khoản này lên Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Khắc dấu công ty

Thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư Bạn sẽ cần con dấu riêng cho công ty của bạn. Vì vậy, các doanh nghiệp phải nhanh chóng khắc dấu sau khi có mã số thuế. Hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định nhưng cần đảm bảo có đầy đủ các thông tin cần thiết về tên công ty cũng như mã số doanh nghiệp.

Sau khi khắc dấu, doanh nghiệp đăng tải công khai mẫu dấu sẽ sử dụng trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Thuê nhân viên kế toán hoặc sử dụng dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp cần thuê một kế toán công ty quản lý quỹ để có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến quyết toán và báo cáo thuế ban đầu cho công ty. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí có thể tham khảo sử dụng dịch vụ kế toán tại ketoanvina.vn

Kê khai và nộp thuế

Doanh nghiệp kê khai thuế môn bài và nộp tờ khai thuế môn bài sau khi thành lập công ty quỹ trong thời hạn 30 ngày.

Hơn nữa, sau khi hoàn thành việc mở công ty, doanh nghiệp cần phải nộp các loại thuế như:

Thuế môn bài, công ty phải nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thuế giá trị gia tăng. Đóng báo cáo hàng quý của doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đóng sau khi kết thúc năm tài chính

Một số lưu ý quan trọng sau khi thành lập công ty quản lý quỹ

Mua chữ ký điện tử cho mục đích cho thuê trực tuyến

Sau khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần mua chữ ký số để nộp thuế qua mạng.

Doanh nghiệp cũng cần yêu cầu ngân hàng mở chức năng nộp thuế trực tuyến cho tài khoản ngân hàng của công ty.

Sau đó, kế toán công ty quỹ sử dụng chữ ký số để nộp thuế qua mạng theo quy định.

Doanh nghiệp phải công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng Giấy phép thành lập công ty quản lý quỹdoanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng thời gian quy định nếu không sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Thông báo phát hành hóa đơn

Sau khi thành lập công ty quỹ, doanh nghiệp cần làm thông báo phát hành hóa đơn. Sau khi được chấp nhận đặt in hóa đơn để sử dụng.

Treo bảng hiệu công ty

Doanh nghiệp đặt làm bảng hiệu công ty riêng thì treo bảng hiệu công ty để tiện quản lý. Kích thước cũng như hình thức của bảng hiệu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định, tuy nhiên nội dung phải đầy đủ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại…

Lời kết

Sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ đến với dịch vụ trọn gói của ketoanvina.vn, khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin trong hồ sơ, hồ sơ hoàn công đã được công ty kiểm tra kỹ lưỡng và gửi đến cơ quan chức năng. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro và mang lại kết quả thành công tốt nhất.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

  Hỗ trợ giải đáp




  Trả lời