Nếu bạn vừa muốn kinh doanh vừa muốn việc kinh doanh đó mang lại tác động tích cực cho xã hội, đây chính là bài viết cung cấp cho bạn cái nhìn toàn cảnh về các loại hình công ty “phi lợi nhuận” và điều kiện, thủ tục thành lập công ty phi lợi nhuận. ketoanvina.vn –  tự hào là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục để thành lập mọi loại công ty. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

Công ty phi lợi nhuận là gì ?

Liệu có phải rằng công ty phi lợi nhuận là công ty “không có lợi nhuận” không? Đây có lẽ là một trong những sự suy diễn từ từ ngữ mà chúng tôi đã từng được nghe khi tư vấn thành lập về loại hình công ty này. Tại đây, chúng tôi sẽ có những phân tích cụ thể và rõ ràng hơn về khái niệm “công ty phi lợi nhuận”. “Công ty phi lợi nhuận” là một thuật ngữ được dùng một cách chung chung nên dẽ gây nhầm lẫn đối với người nghe, đặc biệt cụm từ này không được quy định trong các văn bản pháp luật như Bộ luật Dân sự 2015, Luật thương mại 2005 hay các văn bản pháp luật liên quán khác. Khi nói đến khái niệm công ty phi lợi nhuận chúng ta có thể “mơ màng” nghĩ về các loại hình công ty dưới đây:

 •      Thứ nhất, Tổ chức xã hội phi lợi nhuận (Non-Governmental Organization) thường thành lập và hoạt động dưới các hình thức như: trung tâm, hội, quỹ, câu lạc bộ, tổ/nhóm hoặc các doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận khác, hoạt động vì những người yếu thế trong xã hội. Trong đó hầu hết các tổ chức xã hội phi lợi nhuận được phát triển lên từ nền tảng các tổ chức phi chính phủ (NGO) , Do vậy, tuy rất giống với các tổ chức NGO truyền thống, nhưng điểm khác biệt ở các tổ chức phi lợi nhuận là khả năng đưa ra được những giải pháp mới và sáng tạo để giải quyết các vấn đề mà cả xã hội đang quan tâm hay nói cách khác họ đưa ra những giải pháp có tính cạnh tranh cao để giải quyết những nhu cầu xã hội cụ thể, do đó có thể thu hút nguồn vốn đầu tư của những cá nhân và tổ chức đầu tư vì tác động xã hội
 • Thứ hai, Doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận (Not-for-profit Social Enterprises). Phần lớn các Doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận được thành lập bởi các Doanh nhận sáng lập. Doanh nghiệp này có một sự liên kết chặt chẽ giữa mục tiêu xã hội và lợi ích kinh tế. Bằng đòn bẩy về kinh tế để thực hiện các sứ mệnh xã hội cao cả. Các doanh nghiệp phát triển theo hướng Doanh nghiệp xã hội lợi nhuận, thay vì tập trung “ tối đa hóa lợi nhuận” bằng mọi cách như các doanh nghiệp thông thường vẫn làm, họ sẽ chọn “ tối ưu hóa lợi nhuận” bằng cách sử dụng những lợi nhuận họ thu được vào những mục tiêu xã hội to lớn hơn. Các Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận thường lựa chọn thành lập dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty cổ phần theo sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Có thể thấy đây là lực lượng “tinh túy” của xã hội. Bằng tiềm lực kinh tế của mình để có những tác động tích cực tới sự phát triển xã hội
 • Thứ ba, Doanh nghiệp có định hướng xã hội, có lợi nhuận (Social Business Ventures). Một trong những Doanh nghiệp nổi bật lựa chọn phát triển theo hướng này phải kể đến các Quỹ TYM (Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) và CEP (Liên đoàn Lao động TP HCM),… khác với doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận và doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận, doanh nghiệp có định hướng xã hội có lợi nhuận đã nhìn thấy những lợi ích kinh tế và xã hội nhất định khi thành lập và tạo tác động tới xã hội thông qua quá trình hoạt động của mình. Thêm một điểm khác biệt các cổ đông trong công ty được hưởng phần lợi nhuận từ quá trình kinh doanh và pháp luật cũng không có những rành buộc cụ thể %tối thiểu trong lợi nhuận mà họ thu được cho mục đích xã hội.

Các loại hình thành lập công ty phi lợi nhuận

 • Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận: Các doanh nghiệp này thường thành lập dưới dạng trung tâm, hội, quỹ, câu lạc bộ, tổ/nhóm như British council, các nhóm tự nguyên cho người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, HIV/AIDS,…
 • Doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận: pháp luật cho phép các doanh nghiệp phát triển theo hướng này được đăng ký thành lập dưới 2 dạng là Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần tiêu biểu như Vinmec, Vinschool,..
 • Doanh nghiệp có định hướng xã hội, có lợi nhuận thường thành lập dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty tài chính vi mô,…

Các loại hình thành lập công ty phi lợi nhuận

Điều kiện thành lập công ty phi lợi nhuận

Những doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu dưới đây được xem là đủ điều kiện đăng ký thành lập các Loại hình nói trên:

Đối với các tổ chức phi lợi nhuận

Đối với các tổ chức phi lợi nhuận như Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quỹ xã hội, quỹ từ thiện cần phải đảm bảo tính minh bạch trong tổ chức phi lợi nhuận theo quy định tại Điều 12 Nghị định 116/2013/NĐ-CP về thi hành một số điều về phòng chống rửa tiền và Nghị định số 30/2016 NĐ-CP quy định về vụ tổ chức, quỹ xã hội, quỹ từ thiên như sau:

 • Ban sáng lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện phải có ít nhất 03 sáng lập viên, tăng 01 người so với trước đây (theo quy định cũ là 02 người), bao gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và sáng lập viên.
 • Ban sáng lập quỹ có trách nhiệm lập hồ sơ xin phép thành lập quỹ gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bằng 05 tỷ đồng đối với quỹ xã hội, từ thiện do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh; 01 tỷ đồng đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh; 100 triệu đồng đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện và 20 triệu đồng đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã…
 • Tài sản của quỹ được sử dụng chi thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng; chi tài trợ cho các chương trình, đề án nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và các mục đích xã hội khác vì sự phát triển cộng đồng theo điều lệ quỹ…

Điều kiện thành lập công ty phi lợi nhuận

Đối với các doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận

Đối với các Doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận phải đảm Các điều kiện để thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014 còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014
 • Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng
 • Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Doanh nghiệp có định hướng xã hội, có lợi nhuận

Được phép thành lập nếu đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hướng dẫ liên quan đối với từng loại hình tương ứng,

Thủ tục thành lập công ty phi lợi nhuận

Đối với tổ chức phi lợi nhuận

 • Đơn đề nghị thành lập quỹ;
 • Dự thảo điều lệ quỹ;
 • Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định  30/2012/NĐ-CP;
 • Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 11 Nghị định 30/2012/NĐ-CP.

Đối với Doanh nghiệp xã hội

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Thủ tục thành lập công ty phi lợi nhuận

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Đối với công ty Cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Đối với công ty có đinh hướng xã hội

Đối với công ty có đinh hướng xã hội , có lợi nhuận tuân thủ theo đúng quy định về hồ sơ thành lập của các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 như thành lập công ty TNHH, công ty kinh tế vi mô, hợp tác xã,…

Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy đăng ký thành lập công ty phi lợi nhuận

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký thành lập  tổ chức phi lợi nhuận là

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập đối với:

 • Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh;
 • Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền Cấp giấy phép thành lập đối với quỹ

 • Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh;
 • Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã;
 • Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép thành lập.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký thành lập Doanh nghiệp không vì lợi nhuận là phòng đăng ký kinh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký thành lập Doanh nghiệp có định hướng xã hội và có lợi nhuận là phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, trừ những loại hình thuộc thẩm quyền của các đơn vị khác.

Thẩm quyền, cơ quan cấp giấy đăng ký thành lập công ty phi lợi nhuận

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục thành lập công ty phi lợi nhuận

 • Tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc hỗ trợ chuẩn bị thủ tục và xin cấp giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp với thời gian nhanh chóng nhất cho quý khách. ketoanvina.vn sẽ không nhận dự án nếu nhận thấy mình không có khả năng chắc chắn ra giấy cho quý khách
 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh
 • Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). ketoanvina.vn có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi
 • Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, đối với những giấy tờ phức tạp và đòi hỏi nhiều Chuyên môn ketoanvina.vn sẽ thay mặt quý khách soạn thảo
 • Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh

Lời kết

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp những thắc mắc của pháp luật về việc thành lập công ty phi lợi nhuận. ketoanvina.vn, đơn vị chuyên thực hiện và hỗ trợ khách hàng thủ tục thành lập công ty phi lợi nhuận với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời