Lĩnh vực môi trường bao gồm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cho nên thực hiện điều kiện, thủ tục thành lập công ty môi trường cần lưu ý những gì? Bài viết dưới đây ketoanvina.vn sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến đơn hàng để mở công ty môi trường.

Công ty môi trường là gì?

Ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề đáng báo động cần được ưu tiên xử lý và có biện pháp khắc phục. Sự ra đời của các công ty môi trường là một trong những giải pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề trước mắt liên quan đến môi trường. Công ty môi trường được thành lập với các hoạt động thu gom, xử lý chất thải, tái chế phế liệu, xử lý ô nhiễm và các hoạt động quản lý chất thải khác, các hoạt động khoa học công nghệ chuyên môn khác, tổng vệ sinh nhà cửa, tổng vệ sinh nhà cửa, công trình, dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cảnh quan … Nếu không có các công ty môi trường thì việc thu gom, xử lý, tái chế, phục hồi cảnh quan,…… sẽ là bài toán nan giải của mỗi quốc gia và chắc chắn chúng ta sẽ không thể có một không gian trong lành để sống. Mặc dù các công ty môi trường không thể giải quyết triệt để vấn đề môi trường nhưng nếu không có công ty môi trường, chúng ta sẽ phải sống chung với rác thải.

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp thành lập công ty môi trường

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức, cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phiếu, trừ trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể phát hành trái phiếu.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu, trừ trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu.
 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác.

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp thành lập công ty môi trường

Các ngành nghề đăng ký khi thành lập công ty môi trường

Dưới đây là danh sách các ngành được phép đăng ký khi thành lập doanh nghiệp môi trường cùng với mã ngành tương ứng.

STT Tên ngành Mã ngành
đầu tiên. Thoát nước và xử lý nước thải 3700
2. Thoát nước và xử lý nước thải 3700
3. Thu gom chất thải không nguy hại 3811
4. Thu gom chất thải nguy hại 3812
5. Xử lý và tiêu hủy chất thải không nguy hại 3821
6. Xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại 3822
7. Tái chế phế liệu 3830
8. Xử lý ô nhiễm và các hoạt động quản lý chất thải khác 3900
9. Các hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác. Chi tiết:

 • Tư vấn môi trường
 • Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 • Dịch vụ quan trắc môi trường
7490
10. Tổng vệ sinh nhà cửa 8121
11. Dọn dẹp nhà cửa và các công việc khác 8129
12. Dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng cảnh quan 8130

Căn cứ vào danh sách này, công ty môi trường có thể lựa chọn một hoặc một số ngành, nghề kinh doanh nêu trên. Với mỗi ngành nghề sẽ có những quy định riêng, chắc chắn công ty cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ và đúng quy định.

Thủ tục thành lập công ty môi trường

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường, bạn cần thực hiện theo các bước cụ thể sau:

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty môi trường bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu;
 • Quy định công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông của công ty (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ có chứng thực sau đây:

 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng đối với cá nhân;
 • Giấy chứng nhận ĐKKD / Giấy CNĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ / UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định ủy quyền của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức;
 • Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời gian thực hiện: 06-08 ngày làm việc

Nếu khách hàng có nhu cầu ủy quyền cho ketoanvina.vn thực hiện thủ tục thành lập công ty môi trường, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp bản sao có chứng thực của cá nhân như: Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân. /Hộ chiếu. Chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh môi trường một cách nhanh chóng nhất.

Thủ tục thành lập công ty môi trường

Thủ tục sau khi thành lập công ty môi trường

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký và được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

Tiến hành đăng ký chữ ký số

Sau khi đi vào hoạt động, công ty môi trường cần đăng ký mua chữ ký số để nộp thuế qua mạng.

Thuê nhân viên kế toán hoặc dịch vụ kế toán

Khi thành lập công ty môi trường, doanh nghiệp sẽ cần kế toán để thực hiện việc kê khai thuế hoặc các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán. Vì vậy, trong trường hợp bạn chưa thuê được kế toán, bạn có thể tham khảo dịch vụ thuê kế toán tại ketoanvina.vn

Khắc dấu và công khai mẫu dấu

Công ty môi trường sẽ khắc con dấu tròn của doanh nghiệp theo ý của mình. Tuy nhiên, cần có mã số thuế và tên công ty để phân biệt với các công ty khác. Sau đó, mẫu con dấu này cũng cần được công bố trên cổng thông tin đăng ký của doanh nghiệp.

Thủ tục sau khi thành lập công ty môi trường

Đăng ký tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp đăng ký tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Chủ công ty môi trường mang con dấu, CMND, giấy chứng nhận đăng ký công ty môi trường đến ngân hàng để mở tài khoản.

Kê khai thuế và nộp thuế

Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực môi trường cần kê khai và nộp hồ sơ khai thuế ban đầu cho cơ quan thuế. Hơn nữa, sau khi thành lập công ty môi trường, bạn cần phải nộp các loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo lợi nhuận, thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng.

Góp vốn vào công ty môi trường

Các thành viên, cổ đông của công ty môi trường phải góp vốn vào công ty môi trường trong thời hạn 90 ngày. Công bố thông tin công ty môi trường: Bạn cần công bố và thông báo trên cổng thông tin quốc gia về thông tin đăng ký công ty môi trường, thời gian tối đa là 30 ngày. Doanh nghiệp không tuân thủ sẽ bị phạt theo quy định.

Thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Một trong những công việc để hoàn thành thủ tục thành lập công ty môi trường là xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Công ty môi trường phải xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại như thế nào?

Đầu tiên, bạn cần tham khảo các văn bản pháp luật.

Tài liệu hợp pháp:

 • Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;
 • Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại
 • Nghị định 38/2015 / NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu;

Điều kiện cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

 • Địa điểm kinh doanh theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Có khoảng cách an toàn để không ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và con người;
 • Công ty môi trường có công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng để lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định hiện hành;
 • Có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;
 • Nhân viên quản lý được chứng nhận và nhân viên kỹ thuật có trình độ;
 • Có kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Đảm bảo quy trình vận hành an toàn của công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng.
 • Có kế hoạch phục hồi môi trường sau ngừng hoạt động rõ ràng.
 • Thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Thủ tục xin giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Hồ sơ cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại bao gồm các thành phần sau:

 • Đơn đăng ký theo mẫu ban hành tại Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT;
 • Bản sao văn bản quy hoạch có nội dung về quản lý và xử lý chất thải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt;
 • Bản mô tả và hồ sơ theo mẫu;
 • Hồ sơ pháp lý cho trạm trung chuyển CTNH
 • Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH

Hồ sơ được nộp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của ketoanvina.vn, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi hồ sơ cho bạn. Trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ và chuyển khách hàng ký.

Lời kết

Dưới đây là nội dung chia sẻ về điều kiện, thủ tục thành lập công ty môi trường cũng như các bước chi tiết cơ sở kinh doanh môi trường. Nếu bạn cần tư vấn thêm về thủ tục thành lập công ty môi trường vui lòng liên hệ trực tiếp với ketoanvina.vn để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tốt nhất.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời