Giáo dục trong các ngành nghề kinh doanh cần có điều kiện. Vì vậy, khi thành lập công ty tư vấn du học, bạn cần chuẩn bị tốt các yêu cầu, chứng chỉ, giấy phép liên quan. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng đăng ký kinh doanh của mình. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về quy trình mở công ty tư vấn du học, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một số kinh nghiệm hữu ích.

Cơ sở pháp lý

Luật Giáo dục số 43/2019 / QH14 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, người dạy và người học; Quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục

Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014 / QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

Nghị định 143/2016 / NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Thông tư số 04/2014 / TT-BGDĐT Ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Điều kiện thành lập công ty giáo dục

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập hoặc cho phép thành lập khi có đề án thành lập và đáp ứng các điều kiện sau đây:

Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Công trình đảm bảo theo diện tích đất tối thiểu:

 • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp rộng 1000 m2
 • Trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu đô thị và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị
 • Trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực thành thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị

Vốn đầu tư để thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp (không bao gồm giá trị đất). Là mức tối thiểu:

 • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 5 tỷ đồng
 • Trung học cơ sở là 50 tỷ
 • Cao đẳng là 100 tỷ

Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 14 Nghị định này (dự kiến ​​cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo); giáo viên và cán bộ quản lý).

Điều kiện thành lập công ty giáo dục

Hồ sơ thành lập công ty giáo dục

Đơn đăng ký thành lập công ty;

Quy chế công ty;

Danh sách thành viên, cổ đông của công ty tương ứng với loại hình công ty được lựa chọn;

Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và giấy ủy quyền; Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;

Giấy ủy quyền cho người thành lập công ty.

Hồ sơ thành lập công ty giáo dục mầm non

 • Hồ sơ đăng ký thành lập công ty giáo dục mầm non
 • Bản sao điều lệ công ty
 • Bản sao CMND, thẻ CCCD hoặc hộ chiếu
 • Danh sách thành viên công ty, cổ đông công ty giáo dục mầm non

Hồ sơ thành lập công ty giáo dục

Hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm giáo dục kỹ năng sống

 • Xin giấy phép hành nghề giáo dục kỹ năng sống
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Hợp đồng thuê, địa điểm kinh doanh hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (nếu là nhà của người đại diện theo pháp luật)
 • Tài liệu giảng dạy và sách giáo khoa
 • Kế hoạch giảng dạy
 • Danh sách các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho dạy học
 • Danh sách và sơ yếu lý lịch có xác nhận hợp lệ của tập thể lãnh đạo, giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống gồm: (Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, Giấy khám sức khỏe, Chứng minh nhân dân, Bằng tốt nghiệp có công chứng) . Cao đẳng, đại học sư phạm có công chứng)

Thủ tục thành lập công ty giáo dục trực tuyến

Chuẩn bị tài liệu bao gồm:

 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm; chương trình và quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, lý lịch của người dự kiến ​​làm giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Sau đó, thực hiện thủ tục thông báo về việc thiết lập website dạy ngoại ngữ trực tuyến:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống bằng cách cung cấp thông tin trên website: www.online.gov.vn.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký trên tài khoản đã đăng ký.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận được phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Xác nhận thông tin khai báo là đầy đủ và hợp lệ;
 • Nêu thông tin khai báo không đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay lại Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Thủ tục thành lập công ty giáo dục trực tuyến

Kinh nghiệm thành lập công ty giáo dục

Như đã nêu trong đoạn mở đầu, học vấn trong nghề kinh doanh đòi hỏi phải có những điều kiện. Do đó, khi thành lập công ty giáo dụcbạn cần tuân thủ các điều kiện sau:

 • Điều kiện về giấy phép: Đào tạo ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu về giấy phép. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải xin giấy phép hoạt động đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo, sau đó mới bắt đầu hoạt động kinh doanh.
 • Điều kiện về chứng chỉ: Doanh nghiệp cần chuẩn bị các chứng chỉ liên quan về nhân sự đảm nhận công việc giảng dạy trong trường học.
 • Yêu cầu về vốn: Nghề giáo dục có những yêu cầu cụ thể về vốn pháp định bắt buộc. Nhưng mức vốn này còn phụ thuộc vào lĩnh vực mà bạn lựa chọn kinh doanh.

Điều kiện ngành

Doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đào tạo để có thể đi vào kinh doanh thuận lợi. Cụ thể, doanh nghiệp nên đăng ký một số ngành nghề sau:

Mã ngành Sự nghiệp
851 Giáo dục mầm non
8511 Giáo dục mẫu giáo
8512 Giáo dục mẫu giáo
852 Giáo dục phổ thông
8521 Giáo dục tiểu học
8522 Giáo dục Trung học cơ sở
8523 Giáo dục trung học phổ thông
853 Giáo dục nghề nghiệp
8531 Đào tạo sơ cấp
8532 Đào tạo trung cấp
8533 Đào tạo đại học
854 giáo dục đại học
8541 Đào tạo đại học
8542 Đào tạo Thạc sĩ
8543 Đào tạo tiến sĩ
855 Giáo dục khác
8551 Giáo dục thể thao và giải trí
8552 Giáo dục nghệ thuật và văn hóa
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
856 8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Ngoài ra, doanh nghiệp phải lưu ý nếu ngành nghề đó là ngành không yêu cầu điều kiện thì có thể đi vào kinh doanh ngay sau khi có giấy phép. Nhưng nếu là ngành nghề kinh doanh cần có điều kiện thì doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu của ngành như điều kiện về vốn hay điều kiện về chứng chỉ, giấy phép.

Các điều kiện khác: Ngoài ra, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật …

Kinh nghiệm xin giấy phép mở công ty

Trải qua mở công ty Điều tiếp theo mà các doanh nghiệp phải quan tâm đó là kinh nghiệm soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ, thủ tục để được cấp giấy phép. Thủ tục bao gồm:

 • Văn bản có nội dung cụ thể về Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên và cổ đông của công ty, có thông tin đầy đủ.
 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở kinh doanh giáo dục của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • -hứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân (bản sao có công chứng). Trường hợp nếu là tổ chức mở cơ sở kinh doanh giáo dục thì cần bổ sung các giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân như giấy phép đăng ký kinh doanh…

Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên ​​Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin cấp phép.

Doanh nghiệp cũng có thể ủy quyền cho ketoanvina.vn thay mặt mình soạn thảo và nộp hồ sơ. Hoặc liên hệ để nhận Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói tại ketoanvina.vn

Kinh nghiệm đặt tên công ty

Tên công ty giáo dục phải đảm bảo các yêu cầu như không trùng lặp, không gây nhầm lẫn, không giống với bất kỳ công ty nào đã đăng ký kinh doanh trước đây.

Không sử dụng các từ hoặc ký tự không phù hợp trong tên. Không được sử dụng tên của lực lượng vũ trang, của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đặt tên công ty. Tên công ty kinh doanh giáo dục có thể viết bằng tiếng Anh hoặc viết tắt. Doanh nghiệp có thể tra cứu trước thông tin về tên để tránh trường hợp tên không hợp lệ khi đăng ký kinh doanh.

Kinh nghiệm mua chữ ký số

Sau khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần mua chữ ký số để nộp thuế qua mạng. Doanh nghiệp cũng cần yêu cầu ngân hàng mở chức năng nộp thuế trực tuyến cho tài khoản ngân hàng của công ty. Sau đó, kế toán công ty kinh doanh giáo dục sử dụng chữ ký số để nộp thuế qua mạng theo quy định.

Kinh nghiệm lựa chọn loại hình kinh doanh

Doanh nghiệp sẽ cần phải đưa ra lựa chọn về loại hình công ty. Bạn phải đánh giá, cân nhắc và xem xét loại hình kinh doanh nào thực sự phù hợp với điều kiện của công ty mình và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Vì mỗi loại hình kinh doanh sẽ có những đặc điểm riêng. Các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay bao gồm: Công ty tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Kinh nghiệm treo bảng hiệu và xuất hóa đơn

Công ty giáo dục có trách nhiệm thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan quản lý có thẩm quyền, khi được phép thì in và đặt in hóa đơn để sử dụng đúng mục đích. Nếu không, doanh nghiệp cũng có thể đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Doanh nghiệp cần đặt làm bảng hiệu công ty kinh doanh giáo dục, bảng hiệu có thể thiết kế theo ý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hãy đảm bảo đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại,… Khi đó, doanh nghiệp thực hiện treo biển công ty theo đúng quy định.

Kinh nghiệm lựa chọn người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật sẽ là người đóng vai trò quan trọng, chịu trách nhiệm chính về hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, cần lựa chọn người có năng lực, kinh nghiệm và am hiểu về công ty.

Công ty có thể lựa chọn một hoặc nhiều người làm người đại diện theo pháp luật tùy theo loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có 1 đại diện tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là giám đốc, chủ tịch, người quản lý hoặc chỉ đảm nhiệm chức vụ đại diện.

Kinh nghiệm đăng ký tài khoản ngân hàng

Mọi công ty sau khi thành lập đều phải có tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Vì vậy, công ty kinh doanh giáo dục cũng cần mở một tài khoản riêng cho hoạt động kinh doanh của mình. Chủ doanh nghiệp cần mang con dấu công ty, chứng minh thư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến ngân hàng để đăng ký mở tài khoản. Hơn nữa, phải lưu ý số tài khoản phải báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kinh nghiệm chuẩn bị vốn

Doanh nghiệp cần chuẩn bị vốn để mở cơ sở kinh doanh giáo dục tùy theo khả năng tài chính hoặc điều kiện ngành nghề. Tuy nhiên, vì chi phí ban đầu khi mở công ty khá nhiều nên bạn nên chuẩn bị đầy đủ số vốn cần thiết.

Việc kê khai vốn điều lệ là công việc quan trọng khi thành lập công ty mới. Vì doanh nghiệp cần kê khai vốn điều lệ để có thể đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.

Thông thường, đối với những ngành, nghề kinh doanh không yêu cầu về vốn, doanh nghiệp có thể kê khai vốn điều lệ tùy theo khả năng, điều kiện và nguyện vọng của mình. Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh phải có vốn thì phải kê khai mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định quy định căn cứ vào ngành nghề. Trường hợp này không có quy định về mức vốn điều lệ tối đa nhưng lại có quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu nên doanh nghiệp cần hết sức lưu ý. (Tìm hiểu thêm: Danh mục ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định).

Kinh nghiệm công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định để tránh bị xử phạt hành chính. Doanh nghiệp phải đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia trong thời hạn tối đa là 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh và nộp đủ lệ phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm: Ngành, nghề kinh doanh và Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Kinh nghiệm đặt địa chỉ công ty

Địa chỉ của công ty tư vấn du học phải trên lãnh thổ Việt Nam. Có số nhà, ngõ, tỉnh, huyện, thành phố … chi tiết, rõ ràng, cụ thể. Địa chỉ công ty là nơi doanh nghiệp tiến hành các giao dịch kinh doanh nên không sử dụng địa chỉ giả, địa chỉ giả.

Không đặt địa chỉ công ty ở những khu vực cấm, khu vực cấm đặt trụ sở kinh doanh như khu chung cư, căn hộ. Một địa chỉ có thể đặt nhiều công ty khác nhau, bạn cũng có thể tận dụng ngôi nhà độc lập của mình để làm địa chỉ kinh doanh nên tiết kiệm được chi phí.

Kinh nghiệm góp vốn vào công ty

Doanh nghiệp có thể góp vốn bằng tài sản hoặc bằng tiền mặt. Tài sản được định giá theo thỏa thuận của doanh nghiệp. Thành viên phải góp đủ vốn và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp vào công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên công ty chỉ được góp vốn vào công ty bằng tài sản không phải là loại tài sản đã cam kết nếu được đa số thành viên còn lại đồng ý. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số vốn đã góp theo cam kết.

Có kinh nghiệm kê khai và nộp thuế cho công ty

Doanh nghiệp khai thuế môn bài và nộp tờ khai thuế môn bài sau khi thành lập cơ sở kinh doanh giáo dục trong thời hạn 30 ngày.

Hơn nữa, sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần phải nộp các loại thuế như:

 • Thuế môn bài, công ty phải nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Thuế giá trị gia tăng. Báo cáo hàng quý đã đóng của doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đóng sau khi kết thúc năm tài chính

Kinh nghiệm thuê và sử dụng dịch vụ kế toán

– Nếu doanh nghiệp có điều kiện thì có thể thuê kế toán. Nếu không, để giải quyết các vướng mắc về sổ sách và quyết toán thuế cho công ty, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán của ketoanvina.vn để tiết kiệm chi phí.

Có kinh nghiệm khắc con dấu và công bố mẫu dấu công ty

Công ty kinh doanh lĩnh vực giáo dục cần khắc dấu cho công ty. Số lượng và hình thức con dấu sẽ do doanh nghiệp quyết định. Tuy nhiên, cần lưu ý trên con dấu phải có tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cần công bố mẫu con dấu trên cổng thông tin điện tử quốc gia cùng với thông tin công ty.

Lời kết

Mọi thắc mắc về thành lập công ty tư vấn du học vui lòng liên hệ ketoanvina.vn để được tư vấn chi tiết hơn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp nhiệt tình nhất!

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời