Việc thành lập công ty giáo dục mầm non đi vào hoạt động phải được sự đồng ý của 3 cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo. Hôm nay ketoanvina.vn xin chia sẻ bài viết về điều kiện, thủ tục thành lập công ty giáo dục mầm non

Cơ sở pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Luật Giáo dục 2019
 • Nghị định 46/2017 / NĐ-CP quy định về điều kiện và đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.
 • Nghị định 135/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017 / NĐ-CP

Điều kiện thành lập công ty giáo dục mầm non

Điều kiện cấp giấy phép thành lập (do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp)

Điều kiện (Điều 3, Nghị định 46/2017 / NĐ-CP) để thành lập trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ công lập; cho phép thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ tư thục:

 • Có dự án quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để đầu tư xây dựng trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ.
 • Phương án sắp xếp trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và nội dung giáo dục; đất công trường, vật liệu, thiết bị, trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Điều kiện thành lập công ty giáo dục mầm non

Điều kiện (Điều 5, Nghị định 46/2017 / NĐ-CP) để được cấp giấy phép hoạt động (do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp)

Điều kiện thực hiện hoạt động giáo dục trong trường mẫu giáo, trường mầm non, trường mẫu giáo:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc phê duyệt quyết định thành lập.
 • Có đất đai, trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu để duy trì và thực hiện các hoạt động giáo dục, đặc biệt là:
  • Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ được bố trí trong khu dân cư theo quy hoạch chung để tạo điều kiện cho trẻ em đến trường; đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;
  • Diện tích đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng công trình; Công viên giải trí; Không gian xanh, lối đi. Diện tích đất xây dựng bình quân ở vùng đồng bằng và vùng trung tâm tối thiểu là 12m2 / con và thành phố là 08m2 / con.

Để thành lập công ty giáo dục mầm non ở những nơi khó khăn

 • Về đất, diện tích xây dựng được thay thế bằng diện tích xây dựng và phải đảm bảo đủ diện tích theo quy định;
 • Trường mầm non, nhà trẻ, lớp mẫu giáo tư thục được thuê nhà trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhàn rỗi của cơ sở giáo dục nhà nước, công lập để tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
 • Trường mầm non tư thục và trường mầm non, nhà trẻ, lớp mẫu giáo tư thục được hỗ trợ xã hội hóa, giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp theo quy định của Chính phủ. Trường hợp cho cơ sở giáo dục ngoài công lập thuê thiết bị giáo dục chưa sử dụng phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
 • Khuôn viên nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo được rào với thế giới bên ngoài;

Điều kiện về cơ sở vật chất

 • Nhà tập thể, nhà trẻ: phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, khu vệ sinh, sân chơi phải đúng quy định;
 • Phòng học: phòng thể thao, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng chức năng;
 • Khu vực ăn uống: khu bếp và kho;
 • Khu hành chính bao gồm: văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng hành chính, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng giảng viên, nhà vệ sinh nhân viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên, nhân viên giữ xe;
 • Khu vườn bao gồm: sân chơi nhóm và lớp học; sân chơi công cộng; sân chơi – cây xanh.
 • Có trang thiết bị, đồ chơi, dụng cụ, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ, hợp lý, đạt chuẩn đảm bảo tổ chức, thực hiện chương trình giáo dục mầm non và các hoạt động giáo dục.
 • Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ.

Mã ngành của doanh nghiệp giáo dục mầm non

Khi thành lập cơ sở kinh doanh giáo dục mầm non cần đăng ký ngành nghề phù hợp, liên quan để có thể kinh doanh dịch vụ giáo dục mầm non và áp dụng đúng mã ngành để kinh doanh giáo dục mầm non.

Cụ thể, khi thành lập trường mầm non, doanh nghiệp có thể đăng ký các ngành, nghề kinh doanh sau:

 • 8511: Giáo dục mầm non. Nhóm này bao gồm: các hoạt động giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi, chăm sóc sự phát triển thể chất và nhận thức của trẻ em, tập trung vào các hoạt động nhóm và được thiết kế để trẻ em làm quen với môi trường kiểu trường học.
 • 8512: Giáo dục mầm non. Nhóm này gồm: hoạt động giáo dục trẻ từ ba đến sáu tuổi, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. Các hoạt động giáo dục này tập trung vào các hoạt động nhóm và được thiết kế để trẻ làm quen với môi trường kiểu trường học.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề không yêu cầu điều kiện thì có thể không cần chuẩn bị điều kiện ngành và có thể đi vào kinh doanh ngay sau khi có giấy phép.

Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề cần có điều kiện thì phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh và xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì mới được đi vào hoạt động.

Mã ngành của doanh nghiệp giáo dục mầm non

Thủ tục xin giấy phép hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

Để thành lập công ty giáo dục mầm non thành công, doanh nghiệp phải hoàn thành 3 thủ tục sau:

 • Đăng ký thành lập công ty tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh / thành phố và đăng ký thuế tại chi cục thuế quận / huyện.
 • Thủ tục xin giấy phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Thủ tục xin giấy phép kinh doanh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận.

Đăng ký thành lập công ty giáo dục mầm non

Ở bước này, bạn không cần chứng minh các điều kiện kinh doanh nêu tại Phần 1. Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn để nộp đầy đủ hồ sơ và ghi chú đăng ký mã ngành 8510 – Giáo dục mầm non trong Đề án. . Chương trình này yêu cầu bạn làm việc với 2 tổ chức:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh / thành phố.
 • Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp hoạt động.

Thủ tục xin giấy phép hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

Thủ tục xin giấy phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non

Trước khi có thể thực hiện quy trình thành lập công ty giáo dục mầm non, bạn phải đảm bảo rằng:

 • Các thủ tục thành lập công ty trên đã hoàn thành.
 • Đủ điều kiện để xin giấy phép thành lập phần đầu tiên của cơ sở giáo dục mầm non.
 • Thủ tục xin giấy phép kinh doanh như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (Điều 4, Nghị định 46/2017 / NĐ-CP, Điều 1, Nghị định 135/2018 / NĐ-CP)

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non bao gồm:

 • Đơn xin thành lập cơ quan quản lý trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ công lập.
 • Báo cáo cần nêu rõ sự cần thiết phải thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, trường mẫu giáo; địa điểm đặt trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc trẻ em;
 • Dự án xây dựng nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo.
 • Trong đề án cần nêu rõ tổng kinh phí dự kiến ​​cần thiết để thực hiện kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ trong 3 năm đầu và những năm tiếp theo, nêu rõ tính chất của đề án. của giáo dục trẻ em. Khả năng. Tính hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non, trường mẫu giáo qua các thời kỳ;
 • Có chủ trương giao đất bằng văn bản hoặc hợp đồng về nguyên tắc thuê đất, thuê nhà làm trụ sở để xây dựng nhà trẻ, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn thuê dự kiến ​​tối thiểu là 05 năm.
 • Dự thảo quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế sơ bộ công trình xây dựng trường mầm non, mẫu giáo hoặc thiết kế kiến ​​trúc (nếu có) phải phù hợp với quy mô và tiêu chuẩn giáo dục của nhà ở. trường nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn

Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nơi cơ sở giáo dục cư trú.

Bước 3: Thời gian xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định điều kiện xây dựng trường mầm non, phổ thông, trường mầm non, trường mẫu giáo. Mẫu giáo; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chính, lấy ý kiến ​​thẩm định với các phòng chuyên môn liên quan, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến ​​thẩm định bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan, nếu đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. ; trường hợp không đủ điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Sau 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc chấp thuận thành lập có hiệu lực, nếu trường mầm non, trường mẫu giáo không được hoạt động giáo dục thì bãi bỏ quyết định thành lập hoặc chấp thuận thành lập.

Thủ tục xin giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục mầm non

Thực hiện thủ tục thành lập công ty giáo dục mầm non.

 • Được thành lập theo giấy phép của UBND quận (huyện).
 • Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của cơ sở giáo dục nêu tại Phần 1.
 • Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục mầm non như sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Đơn xin giấy phép kinh doanh
 • Đơn xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao có sổ công vụ, bản chính có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu với quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ;
 • Danh sách lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; danh sách giáo viên nêu rõ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ký hợp đồng làm việc với các trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ và cán bộ quản lý, giáo viên;
 • Hồ sơ thực hiện kế hoạch giáo dục mầm non, kế hoạch chăm sóc giáo dục mầm non;
 • Bản kê số phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;
Tài liệu hợp pháp
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ có thời hạn tối thiểu là 05 năm; xác nhận tính hợp pháp và cam kết của quỹ quản lý nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non, trường mẫu giáo hiện có, sau khi được phép hoạt động giáo dục chỉ được sử dụng để đầu tư, xây dựng và chi tiêu. để trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động bình thường; phương án huy động vốn và cân đối nguồn vốn tiếp theo để đảm bảo cho trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động ổn định trong thời hạn 05 năm kể từ ngày tuyển sinh;
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non, trường mầm non, trường mẫu giáo.

Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn

Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố nơi cơ sở giáo dục cư trú.

Bước 3: Thời gian xử lý hồ sơ

 • Trường mầm non, trường mầm non, trường mẫu giáo phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nội dung cần sửa đổi, bổ sung phải thông báo bằng văn bản cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, nhà trẻ. ; thông báo kế hoạch đánh giá thực tế của trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ theo quy định;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kế hoạch đánh giá thực chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chính, phối hợp với các sở chuyên ngành liên quan tổ chức đánh giá thực tế;

Bước 4: Quyết định cấp giấy phép kinh doanh

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mầm non, trường mầm non, nhà trẻ có đủ điều kiện theo quy định, Thủ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; trường hợp chưa đủ điều kiện theo quy định thì phải có văn bản thông báo cho trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ và nêu rõ lý do.
 • Sau khi hoàn thành cả 3 thủ tục trên thì việc thành lập công ty giáo dục mầm non mới được coi là thành công và có thể đi vào hoạt động.

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ về trình tự thực hiện thủ tục thành lập công ty giáo dục mầm non. Hi vọng qua bài viết sẽ giúp các bạn nắm được điều kiện thành lập công ty giáo dục mầm non để thành lập công ty thành công. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào cần được giải đáp liên quan đến quy định kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục? Hãy liên hệ trực tiếp với ketoanvina.vn để được tư vấn cụ thể.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời