Hiện nay, với xu hướng vay tiêu dùng cũng như nhu cầu thuê tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân ngày càng cao, các công ty tài chính ra đời và phát triển đã từng bước khẳng định vị thế quan trọng của các tổ chức tài chính. chính họ trong nền kinh tế. Với những thuận lợi trong hoạt động, cũng như điều kiện thành lập đơn giản hơn các tổ chức tín dụng khác, xu hướng thành lập công ty cho thuê tài chính ngày càng nhiều. Nếu bạn chưa biết thành lập công ty cho thuê tài chính như thế nào và cần chuẩn bị những hồ sơ, thủ tục gì thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của ketoanvina.vn

Căn cứ pháp lý

Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010 / QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Nghị định 141/2006 / NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng;

Nghị định 10/2011 / NĐ-CP ngày 26/01/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 141/2006 / NĐ-CP ngày 22/11/2006 về việc ban hành bảng giá tính thuế. vốn pháp định của các tổ chức tín dụng;

Nghị định 39/2014 / NĐ – CP của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính ngày 07/05/2014;

Thông tư 30/2015 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng ngày 25/12/2015;

Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính

1. Vốn điều lệ tối thiểu là 150 tỷ đồng;

2. Chủ sở hữu công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp, có đủ năng lực tài chính để tham gia. vốn góp; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ năng lực tài chính để góp vốn. (theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 30/2015 / TT – NHNN về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức phi ngân hàng);

Điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính

3. Người quản lý, người điều hành và thành viên Ban kiểm soát có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 50 Luật các tổ chức tín dụng;

4. Có điều lệ phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

5. Có đề án thành lập và phương án kinh doanh khả thi; không ảnh hưởng đến sự an toàn và ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo thế độc quyền, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

Chuẩn bị những gì để thành lập công ty cho thuê tài chính?

Khi nào thành lập công ty cho thuê tài chính thì doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin của doanh nghiệp, để việc đăng ký kinh doanh được diễn ra thuận lợi. Như sau:

Chuẩn bị vốn tối thiểu và kê khai vốn điều lệ

Muốn thành lập công ty cho thuê tài chính thì bạn phải chuẩn bị vốn. Mức vốn có thể tùy theo khả năng tài chính hoặc theo quy định của ngành về mức vốn tối thiểu.

Ngoài ra, khi mở công ty, doanh nghiệp phải kê khai vốn điều lệ. Số vốn này trong một số trường hợp là được chứng minh, trong các trường hợp khác thì không. Bởi hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về mức vốn điều lệ tối đa hay tối thiểu mà doanh nghiệp cần kê khai khi đăng ký kinh doanh. Tức là doanh nghiệp có thể đăng ký vốn điều lệ từ vài triệu đến vài tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải lưu ý trường hợp đăng ký kinh doanh ngành, nghề không yêu cầu về vốn thì tùy từng công ty có thể đăng ký vốn điều lệ. Nhưng nếu doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh phải có vốn, cụ thể là vốn pháp định thì phải kê khai vốn điều lệ ít nhất bằng hoặc hơn vốn pháp định theo quy định.

Chọn loại hình cho công ty cho thuê tài chính

Hiện nay để có thể kinh doanh thuận lợi thì doanh nghiệp cần lựa chọn loại hình công ty phù hợp với phương thức hoạt động và điều kiện phát triển của công ty mình.

Ví dụ nhà bạn có ít thành viên thì nên chọn công ty TNHH, còn nếu số lượng thành viên trên 50 người thì nên chọn công ty cổ phần, tuy nhiên doanh nghiệp cũng có thể chọn công ty tư nhân hoặc công ty. hợp tác để hoạt động như một loại hình cho công ty cho thuê tài chính của bạn. Mỗi loại hình kinh doanh đều có những ưu điểm riêng, các doanh nghiệp hãy căn cứ vào mong muốn và điều kiện kinh doanh của mình mà lựa chọn loại hình phù hợp nhất.

Chuẩn bị địa chỉ công ty cho thuê tài chính

Công ty cho thuê tài chính cần phải có địa chỉ kinh doanh mới được phép đăng ký kinh doanh. Địa chỉ công ty cho thuê tài chính phải theo quy định chung, tránh đặt địa chỉ công ty trong khu chung cư, khu tập thể.

Doanh nghiệp có thể sử dụng nhà riêng có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc thuê văn phòng để đặt địa chỉ của công ty. Địa chỉ của công ty phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam, có số nhà, hẻm, quận, huyện, thành phố… rõ ràng, chính xác. Không sử dụng địa chỉ giả mạo làm địa chỉ công ty cho thuê tài chính.

Chuẩn bị những gì để thành lập công ty cho thuê tài chính?

Tên công ty không trùng lặp với các doanh nghiệp khác

Không sử dụng các từ hoặc ký tự không phù hợp trong tên. Không được sử dụng tên của lực lượng vũ trang, của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đặt tên công ty.

Tên công ty cho thuê tài chính có thể viết bằng tiếng Anh hoặc viết tắt. Doanh nghiệp có thể tra cứu trước thông tin về tên để tránh trường hợp tên không hợp lệ khi đăng ký kinh doanh.

Tên công ty cho thuê tài chính phải đáp ứng các yêu cầu như không trùng lặp, không gây nhầm lẫn, không giống với bất kỳ công ty nào đã đăng ký kinh doanh trước đó.

Đăng ký nghiệp vụ cho thuê tài chính

Để có thể kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê tài chính, doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề liên quan, phù hợp với ngành nghề dự định kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể đăng ký các ngành, nghề kinh doanh sau để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính

  • 6491 – 64910: Hoạt động cho thuê tài chính
  • Nhóm này gồm: Hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê và bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê và giữ quyền sở hữu đối với tài sản thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và trả tiền thuê trong thời hạn thuê theo thỏa thuận của hai bên.
  • Trường hợp doanh nghiệp không có điều kiện đăng ký ngành, nghề thì có thể trực tiếp kinh doanh ngay sau khi có Giấy phép đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, nếu ngành yêu cầu điều kiện thì phải đáp ứng đủ các điều kiện liên quan mới được phép vào kinh doanh. Vì cho thuê tài chính có những quy định riêng cần phải tuân thủ.

Chọn người làm đại diện pháp lý cho công ty

Khi nào mở công ty đối với hoạt động cho thuê tài chính, doanh nghiệp sẽ cần lựa chọn những người phù hợp và đủ năng lực để làm đại diện theo pháp luật cho công ty. Người đại diện theo pháp luật có thể là Giám đốc công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng phòng,… Nếu là công ty TNHH và công ty cổ phần thì có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật. nhất thiết phải là một người.

Người này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như các quyền và nghĩa vụ đối với hoạt động của công ty. Vì vậy, doanh nghiệp phải lựa chọn người có đủ năng lực, kinh nghiệm, có thể quyết định và đảm đương những công việc quan trọng của công ty. Sau khi công ty cho thuê tài chính đi vào hoạt động, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện nếu không hài lòng với người đại diện hiện tại tại công ty.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

Để thành lập công ty cho thuê tài chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục sau:

Bước 1: Nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký doanh nghiệp;

2. điều lệ công ty

3. Danh sách thành viên hoặc cổ đông của công ty (nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần)

Bản sao giấy tờ: bản sao thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ khẩu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên, cổ đông sáng lập; Bản sao quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức

4. Giấy ủy quyền cho Công ty ketoanvina.vn

Thời hạn giấy phép: Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cho thuê tài chính

Bước 2: Và nộp 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin cấp Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép do cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2015 / TT-NHNN

2. Dự thảo Điều lệ công ty cho thuê tài chính đã được đại hội thành lập thông qua hoặc được chủ sở hữu chấp thuận.

3. Đề án thành lập công ty cho thuê tài chính đã được Hội nghị thành lập hoặc chủ sở hữu thông qua (bao gồm tên chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính, thời gian hoạt động, năng lực tài chính, hồ sơ, v.v.) sơ đồ tổ chức và mạng lưới của hoạt động, công nghệ thông tin, kế hoạch đầu tư công nghệ thông tin ….)

4. Tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản lý, kiểm soát và điều hành được đề xuất

5. Biên bản họp thông qua hoặc văn bản của chủ sở hữu thông qua dự thảo Điều lệ, đề án thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, danh sách các chức danh quản lý, kiểm soát, điều hành dự án do Ban trù bị, Trưởng ban tư vấn lựa chọn. Ủy ban trù bị.

Thời hạn giấy phép: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép theo quy định. Trường hợp không cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không cấp Giấy phép.

Các thủ tục phải hoàn thành sau khi thành lập công ty cho thuê tài chính

Sau khi thành lập công ty cho thuê tài chính, doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ tục cơ bản, để công ty đi vào hoạt động thuận lợi nhất.

Tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty

Công ty cho thuê tài chính cần đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty để có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền. Chủ doanh nghiệp đến ngân hàng và mang theo con dấu, giấy phép đăng ký kinh doanh cũng như CMND để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư số tài khoản này.

Góp vốn vào công ty cho thuê tài chính

Doanh nghiệp có thể góp vốn bằng tài sản hoặc bằng tiền mặt. Tài sản được định giá theo thỏa thuận của doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn vào công ty bằng tài sản không phải là loại tài sản đã cam kết nếu được đa số thành viên còn lại đồng ý. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số vốn đã góp theo cam kết góp.

Thành viên phải góp đủ vốn vào công ty và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công bố thông tin đăng ký công ty cho thuê tài chính

Theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. đúng trình tự, thủ tục và phải nộp lệ phí theo quy định để tránh bị xử phạt hành chính.

Doanh nghiệp phải đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh và nộp đủ lệ phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm: Ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Thuê kế toán và dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp cần thuê một kế toán để có thể xử lý việc cho thuê tài chính, tài chính và hoàn thành các tờ khai thuế hoặc các vấn đề liên quan. Tuy nhiên, để thuận tiện và tiết kiệm chi phí tối đa, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ kế toán tại ketoanvina.vn
Các thủ tục phải hoàn thành sau khi thành lập công ty cho thuê tài chính

Thông báo phát hành hóa đơn

Sau khi mở công ty, doanh nghiệp cần làm thông báo phát hành hóa đơn. Sau khi được chấp nhận đặt in hóa đơn để sử dụng. Hoặc doanh nghiệp có thể mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng.

Nộp thuế sau khi mở công ty cho thuê tài chính

Doanh nghiệp cần đóng thuế đầy đủ sau khi mở công ty cho thuê tài chính. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi kết thúc năm tài chính.
  • Thuế giá trị gia tăng, nộp theo quý do doanh nghiệp báo cáo.
  • Thuế Môn bài, Công ty cho thuê tài chính phải nộp thuế Môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cần treo biển công ty theo quy định

Bạn cần đặt làm bảng hiệu công ty chứa đầy đủ các thông tin cần thiết. Điều này sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền thuận lợi trong việc quản lý. Việc treo bảng hiệu công ty là việc làm bắt buộc nên các doanh nghiệp phải thực hiện sớm.

Công ty cho thuê tài chính có nhu cầu mua chữ ký số

Doanh nghiệp cần đăng ký mua chữ ký số trực tuyến để phục vụ mục đích khai thuế cũng như khai thuế qua mạng và trực tuyến.

Doanh nghiệp nên yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng nộp thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ sử dụng tài khoản chữ ký số đã mua để nộp thuế qua mạng cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Công ty cho thuê tài chính cần khắc dấu

Công ty cho thuê tài chính cần khắc dấu cho công ty. Số lượng và hình thức con dâu sẽ do xí nghiệp quyết định. Tuy nhiên, cần lưu ý trên con dấu phải có tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cần công bố mẫu con dấu trên cổng thông tin điện tử quốc gia cùng với thông tin công ty.

Lời kết

Trên đây là những tư vấn của ketoanvina.vn dành cho các bạn có nhu cầu thành lập công ty cho thuê tài chính. Nếu bạn không có thời gian tự làm hồ sơ, thủ tục thành lập công ty thì hãy sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp của chúng tôi, ketoanvina.vn cam kết mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất!

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (6 bình chọn)

    Hỗ trợ giải đáp
    Trả lời