Các công ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm luôn đòi hỏi những điều kiện khắt khe theo quy định của pháp luật, vì vậy trước khi có ý định thành lập công ty bảo hiểm, bạn cần được tư vấn luật chi tiết xoay quanh việc thành lập và hoạt động.

ketoanivna.vn mang đến nội dung tư vấn dưới đây về điều kiện, thủ tục thành lập công ty bảo hiểm để bạn đọc cũng như khách hàng có thể hiểu rõ nhất, kèm theo đó là sự tư vấn kịp thời của đội ngũ luật sư của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010

Nghị định số 73/2016 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Nghị định 151/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm là gì?

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở đó bên mua bảo hiểm đóng phí để doanh nghiệp bảo hiểm trả. trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Tuy nhiên, kinh doanh bảo hiểm là một trong những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Do đó, để có thể đăng ký ngành nghề này, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định 73/2016 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số các điều của Luật kinh doanh bảo hiểm:

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền, không được dùng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.
 • Tổ chức góp từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liên tục trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
 • Tổ chức tham gia góp vốn kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ vốn pháp định tối thiểu bằng vốn dự kiến ​​góp.

Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm là gì?

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm:

Với Công ty trách nhiệm hữu hạn:

Tổ chức nước ngoài:

 • Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự định kinh doanh tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp. công ty bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam;
 • Có tổng tài sản từ 2 tỷ USD trở lên trong năm liền trước năm đề nghị cấp Giấy phép

Các tổ chức Việt Nam:

 • Có tổng tài sản từ 2.000 tỷ đồng trở lên của năm liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Đối với Công ty cổ phần: Có ít nhất 02 cổ đông là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này và 02 cổ đông này phải cùng sở hữu ít nhất 20% cổ phần của công ty. Cổ phiếu bảo hiểm dự kiến ​​sẽ được thành lập.

Thủ tục xin giấy phép thành lập công ty bảo hiểm

Hồ sơ thành lập công ty bảo hiểm

Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh xin cấp giấy phép.

Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người dự kiến ​​bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

Danh sách thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên và các tài liệu sau:

a) Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác;

b) Điều lệ công ty;

c) Văn bản của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn quyết định việc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm;

d) Giấy ủy quyền, bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức góp vốn …

Quy tắc, điều khoản, biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm sẽ triển khai.

Hợp đồng hợp tác theo quy định tại Điều 19 Luật Doanh nghiệp (trường hợp tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài cùng góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

Thủ tục xin giấy phép thành lập công ty bảo hiểm

Biên bản họp thành viên góp vốn

a) Đồng ý góp vốn thành lập công ty kèm theo danh sách thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên;

b) Thông qua dự thảo Điều lệ công ty.

Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật

Nộp hồ sơ và nhận kết quả:

 • Doanh nghiệp nộp 03 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho Bộ Tài chính.
 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy phép cho doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ trong thời hạn 21 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Lời kết

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc về điều kiện, thủ tục thành lập công ty bảo hiểm. ketoanvina.vn là đơn vị chuyên thực hiện và hỗ trợ khách hàng tư vấn về điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline ketoanvina.vn để được tư vấn thêm.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (9 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời