Hiện nay, kinh doanh xăng dầu trở nên phổ biến khi nhu cầu đi lại ngày càng cao. Để xin giấy phép kinh doanh xăng dầu, hãy làm Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có lẽ không đơn giản như kinh doanh một số hàng hóa và dịch vụ thông thường. Vì vậy, các doanh nghiệp hãy tìm đến công ty luật hoặc văn phòng luật sư để được tư vấn và giải quyết. ketoanvina.vn tự hào là đơn vị xin giấy phép kinh doanh chuyên nghiệp, uy tín, xử lý hồ sơ nhanh chóng với chi phí thấp nhất.

Ngay sau đây, chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn bạn các điều kiện, thủ tục mở công ty kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu là gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP, kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động sau:

 • Xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu nguyên liệu nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu;
 • Sản xuất, pha chế xăng dầu;
 • Phân phối xăng dầu tại thị trường nội địa;
 • Cho thuê kho bãi, bến cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

Kinh doanh xăng dầu là gì?

Các loại giấy phép trong kinh doanh xăng dầu

Tương ứng với hoạt động kinh doanh sẽ có các loại giấy phép khác nhau, mỗi loại giấy phép cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh xăng dầu riêng theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 38/2014 / TT-BCT được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 28/2017 / TT-BCT:

 • Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý phân phối xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Điều kiện mở công ty kinh doanh xăng dầu

điều kiện kinh doanh xăng dầu

Điều kiện kinh doanh xăng dầu mới nhất

Cửa hàng xăng dầu được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 Nghị định 83/2014 / NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu:

 • Cửa hàng thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân là đại lý, tổng đại lý hoặc bên nhận nhượng quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối.Thương nhân đề nghị cấp phải có tên trong Giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu đủ điều kiện.
 • Thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị phù hợp với các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Người quản lý, người lao động trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu khi thương nhân có đủ các điều kiện sau đây theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu;
 • Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu do doanh nghiệp làm chủ sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;
 • Người quản lý, người lao động trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường

Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 

Stt

 

 

Điều kiện

 

 

Cơ sở

 

 

đầu tiên

 

 

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu

 

 

Điều 16 Nghị định số 83/2014 / NĐ-CP

 

 

2

 

 

Có kho, bể chứa xăng dầu có dung tích từ 2.000 m3 trở lên do doanh nghiệp làm chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc cho thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu thuê từ 5 năm trở lên.

 

 

3

 

 

Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc cho thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu thuê sử dụng từ 05 năm trở lên.

 

 

4

 

 

– Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm:

 

  • Ít nhất 05 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu

 

  • Có ít nhất 10 cửa hàng thuộc đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

 

 

– Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

 

 

5

 

 

Người quản lý, người lao động trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

 

Điều kiện phân phối xăng dầu

Thương nhân phân phối xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu của thương nhân đầu mối. Ngoài việc tự tiêu thụ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của mình còn phải có hệ thống đại lý liên kết hoặc thông qua bên nhận nhượng quyền. bán lẻ xăng dầu để bán lẻ xăng dầu.

* Thương nhân đầu mối bao gồm: Thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và thương nhân sản xuất xăng dầu

Thương nhân có đủ các điều kiện sau đây sẽ được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý phân phối xăng dầu:

 

Stt

 

 

Điều kiện

 

 

Cơ sở

 

 

đầu tiên

 

 

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu

 

 

Điều 13 Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu

 

 

2

 

 

Có kho, bể chứa tối thiểu 2.000 m3thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc cho thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu thuê sử dụng từ 5 năm trở lên

 

 

3

 

 

Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc cho thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu thuê sử dụng từ 05 năm trở lên.

 

 

4

 

 

Có phòng thử nghiệm do doanh nghiệp làm chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng dịch vụ thuê cơ quan Nhà nước để có phòng thử nghiệm đủ năng lực kiểm tra, thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc tế. các quốc gia, áp dụng các tiêu chuẩn đã xuất bản

 

 

5

 

 

Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm:

 

– Có ít nhất 05 cửa hàng bán lẻ do doanh nghiệp làm chủ sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán lẻ xăng dầu

 

– Có ít nhất 10 cửa hàng thuộc đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

 

 

6

 

 

Người quản lý, người lao động trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

 

Điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu

 

Stt

 

 

Điều kiện

 

 

Cơ sở

 

 

đầu tiên

 

 

Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

 

 

– Điều 7 Nghị định 83/2014 / NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

 

– Khoản 1 Điều 1, Điều 2 Nghị định 08/2018 / NĐ-CP

 

 

2

 

 

Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, có khả năng tiếp nhận tàu dầu hoặc các phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải từ 7.000 tấn trở lên do doanh nghiệp làm chủ sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc cho thuê. sử dụng từ 5 năm trở lên

 

 

3

 

 

Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu với sức chứa tối thiểu 15.000 m3 trực tiếp nhận xăng dầu từ các xe bồn chở xăng dầu và các phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dùng khác do doanh nghiệp làm chủ sở hữu hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu thuê từ 5 năm trở lên.

 

 

4

 

 

Có phương tiện vận chuyển xăng dầu trong nước thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc cho thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu thuê sử dụng từ 05 năm trở lên.

 

 

5

 

 

Có hệ thống phân phối xăng dầu:

 

– Ít nhất 10 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp

 

– Có ít nhất 40 tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của thương nhân

 

 

6

 

 

Thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu nhiên liệu máy bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối nhưng phải có phương tiện tiếp nhiên liệu thuộc sở hữu của mình hoặc đồng sở hữu.

 

Thủ tục xin giấy phép mở công ty kinh doanh xăng dầu

Bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, bao gồm những giấy tờ sau để xin giấy phép kinh doanh xăng dầu:

 • Đơn đăng ký kinh doanh mở công ty xăng dầu theo mẫu quy định.
 • Biên bản điều lệ doanh nghiệp trong đó có đầy đủ các thông tin cần thiết về vốn điều lệ, tên công ty, loại hình hoạt động … và các thông tin liên quan khác theo quy định.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
 • Bản sao giấy chứng nhận tư cách pháp nhân của các thành viên doanh nghiệp và cổ đông công ty.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Quyết định thành lập cơ sở kinh doanh xăng dầu hoặc tài liệu tương đương có chứng thực hợp lệ.
 • Giấy ủy quyền (trường hợp chủ doanh nghiệp không tự làm)

Lời kết

Trên đây là điều kiện, thủ tục mở công ty kinh doanh xăng dầu phổ biến và điều kiện đối với bên nhận nhượng quyền bán lẻ xăng dầu; điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline ketoanvina.vn

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (8 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời