ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE ketoanvina.vn

Với việc sử dụng các thông tin, nội dung và dịch vụ mà website ketoanvina.vn (gọi tắt là Kế Toán Vina ) cung cấp ngay từ lần đầu tiên, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy ước sử dụng website Kế Toán Vina dưới đây, cũng như việc thay đổi mà không cần báo trước các quy ước này. Bởi vậy, bạn cần theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên website để cập nhật những thay đổi mới nhất về điều kiện sử dụng trang web, việc tiếp tục sử dụng Kế Toán Vina đồng nghĩa với việc người sử dụng đồng ý với những thay đổi đó.

Xin bạn vui lòng đọc kỹ các quy ước dưới đây trước khi quyết định sử dụng các dịch vụ và nội dung, thông tin mà Kế Toán Vina cung cấp.

KHÁI QUÁT VỀ CÁC DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE
Mọi thông tin, nội dung và dịch vụ được cung cấp từ website Kế Toán Vina đều tuân theo các quy định tại Quy ước chung này. Ngoài ra, với mỗi dịch vụ riêng lẻ còn tuân theo Quy ước sử dụng riêng (nếu có) phù hợp với đặc thù của dịch vụ đó.

Phạm vi cung cấp dịch vụ của website Kế Toán Vina bao gồm: Dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn thuế và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác.

Các thông tin, nội dung và dịch vụ mà Kế Toán Vina cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, với mục đích đem lại cho người sử dụng những thông tin tổng quát về các quy định của pháp Kế Toán Vina qua từng thời kỳ. Thêm vào đó, việc thay đổi, bổ sung các quy định luật pháp là điều không tránh khỏi ở mỗi giai đoạn phát triển, bởi vậy, mọi trường hợp người sử dụng muốn vận dụng các quy định pháp luật vào từng trường hợp cụ thể nhất thiết phải tham khảo ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyển hoặc của các chuyên gia tư vấn pháp lý về việc áp dụng các quy định này.

Mặc dù đã cố gắng hạn chế những sai sót trong quá trình nhập liệu và đăng tải, các thông tin, nội dung văn bản pháp luật do Kế Toán Vina cung cấp không tránh khỏi những khiếm khuyết hay sai sót do lỗi đánh máy, trình bày, hay tính đúng sai về hiệu lực pháp lý của văn bản. Việc người sử dụng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Kế Toán Vina ngay từ lần đầu tiên cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những khiếm khuyết này, cũng như không làm nảy sinh bất cứ trách nhiệm pháp lý nào của Kế Toán Vina với người sử dụng khi xảy ra thiệt hại (nếu có) từ việc vận dụng các nội dung, thông tin mà Kế Toán Vina cung cấp.

Mọi trường hợp sử dụng lại thông tin, nội dung văn bản có được từ website Kế Toán Vina đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc website khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Truyền thông Quốc tế INCOM và phải ghi rõ nguồn: “Kế Toán Vina”.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
Một số phần dữ liệu của Kế Toán Vina đòi hỏi người sử dụng phải đăng ký Tên truy cập, Mật khẩu và một số thông tin cá nhân trước khi sử dụng. Các thông tin này phải là thông tin trung thực, chính xác, bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi được hưởng của người sử dụng. Kế Toán Vina sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt thòi về quyền lợi của người sử dụng từ việc đăng ký thông tin không chính xác.

Khi có bất cứ thay đổi nào về thông tin đã đăng ký (đặc biệt là thông tin về Tên truy cập, người đứng tên sử dụng, địa chỉ email nhận bản tin…), người sử dụng có trách nhiệm thông báo cho Nhà cung cấp qua email tuvan@ketoanvina.vn những thay đổi này. Mọi thông báo về sự thay đổi thông tin đăng ký chỉ được coi là đã được Nhà cung cấp dịch vụ tiếp nhận khi người sử dụng nhận được email hồi đáp từ phía Nhà cung cấp.

Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật Tên truy cập và Mật khẩu đã đăng ký. Kế Toán Vina sẽ hoàn toàn không chịu rách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do người sử dụng làm lộ hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung.

Mỗi Tên truy cập được cung cấp chỉ cho một cá nhân, đơn vị cụ thể (trừ khi có thỏa thuận cụ thể khác giữa Nhà cung cấp và người sử dụng). Bởi vậy, Kế Toán Vina hoàn toàn có quyền sử dụng các chương trình phần mềm để khống chế tại một thời điểm, một tên truy cập chỉ một người được sử dụng vào bất cứ lúc nào trong quá trình cung cấp dịch vụ.

GIỚI HẠN QUYỀN SỬ DỤNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
Người sử dụng được phép truy cập và sử dụng dữ liệu Kế Toán Vina cung cấp theo đúng các điều kiện quy định tại Quy ước chung này.

Quyền của người sử dụng Kế Toán Vina bị giới hạn bởi các quy định bắt buộc dưới đây khi sử dụng:

– Không được phép sao chép, bán, cho thuê lại quyền sử dụng hoặc cung cấp tên truy cập và mật khẩu cho một bên thứ ba sử dụng lại những thông tin mà Kế Toán Vina cung cấp cho khách hàng thành viên, cũng như bất kỳ thông tin, tài liệu nào có được từ Kế Toán Vina;

– Không được phép sử dụng lại thông tin và nội dung văn bản là lợi ích có được từ việc sử dụng dịch vụ của Kế Toán Vina để cung cấp cho bên thứ ba, hoặc sử dụng cho mục đích thương mại; hoặc đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc website khác;

– Mọi trường hợp sử dụng lại thông tin, nội dung văn bản có được từ Kế Toán Vina đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc website khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của Kế Toán Vina và phải ghi rõ bản quyền “Kế Toán Vina”;

– Không được phép sử dụng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật cũng như các thông tin, tài liệu khác từ Kế Toán Vina để phát triển thành toàn bộ hoặc một phần của hệ thống lưu trữ dữ liệu và tra cứu thông tin khác cung cấp cho mục đích thương mại bao gồm: bán, cho thuê, cho thuê bao hoặc các cơ chế phân phối thương mại khác (bao gồm cả việc sao chép dữ liệu của Kế Toán Vina in thành sách để phân phối nội bộ hoặc bán);

– Không được phép sao chép các tiện ích cũng như sao chép các phần mềm được xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu và quản trị của Kế Toán Vina để sử dụng lại dưới bất kỳ hình thức nào;

– Không được phép vi phạm bản quyền thương hiệu và dịch vụ mà Kế Toán Vina đã đăng ký và được bảo hộ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp phát hiện người sử dụng vi phạm các giới hạn nêu trên, Kế Toán Vina sẽ được quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần báo trước. Mọi khoản phí người sử dụng đã đóng để sử dụng dịch vụ này sẽ không được hoàn trả trong trường hợp này.

KHUYẾN CÁO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Trên cơ sở quy ước về việc ngay từ lần sử dụng đầu tiên đồng nghĩa với việc người sử dụng chấp thuận sử dụng Kế Toán Vina trên cơ sở sử dụng CHỈ những thông tin, nội dung văn bản mà Kế Toán Vina đã thu thập được và đăng tải lên website, Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm trước bất kỳ mất mát, hư hại, khiếu nại, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ:

(a) bất kỳ lỗi nào của trang web hoặc bất kỳ nội dung nào loại bỏ khỏi trang web và lỗi của nội dung đó, không chỉ giới hạn ở các lỗi đánh máy, lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật, lỗi in ấn;

(b) trang web của bất kỳ bên thứ ba nào có đường dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp từ Kế Toán Vina và nội dung những trang web đó. Các trang web ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. Kế Toán Vina không chịu trách nhiệm nội dung các trang web ngoài.

Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, hư hỏng, khiếu nại, thiệt hại nào (dù là đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, hay có tính nhân quả) do bất kỳ nguyên nhân nào là hậu quả của, hoặc phát sinh do liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Kế Toán Vina.

Nghĩa vụ duy nhất của Nhà cung cấp đối với thiệt hại của người sử dụng chỉ giới hạn ở mức bằng đúng khoản phí mới đóng gần nhất của người sử dụng.

XỬ LÝ VI PHẠM
Nhà cung cấp có quyền áp dụng tất cả các biện pháp xử lý mà pháp luật cho phép đối với bất cứ vi phạm vào các quy định tại Quy ước chung này.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng tại Quy ước này chịu sự điều chỉnh của pháp Kế Toán Vina. Bất kỳ hành vi nào phát sinh trách nhiệm, khiếu nại liên quan đến Quy ước này sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam.

QUY ĐỊNH KHÁC
Các điều khoản và điều kiện sử dụng quy định tại Quy ước này là một phần kết hợp chặt chẽ với tất cả các thông báo và khuyến cáo trên Kế Toán Vina, tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Nhà cung cấp với người sử dụng về việc truy cập và sử dụng Kế Toán Vina. Nếu bất kỳ quy định nào trong số những điều khoản này không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được thì quy định đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Kế Toán Vina luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Quý khách. Những ý kiến đóng góp của Quý khách hàng sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện trang web.