Cuối năm luôn là thời gian cao điểm của các doanh nghiệp. Đặc biệt là bộ phận kế toán khi bạn cần làm quyết toán thuế cuối năm cho doanh nghiệp của mình để đảm bảo tính chính xác và kịp thời. Dưới đây là nội dung hoạt động quyết toán thuế cuối năm dành cho doanh nghiệp.

Nội dung quyết toán thuế cuối năm cho doanh nghiệp.

Các công việc bao gồm:

Rà soát, kiểm tra và xem xét các kế toán tiền gửi ngân hàng, tiền mặt của doanh nghiệp.

Kế toán doanh nghiệp tiến hành Last year tax. cho doanh nghiệp mình cần kiểm tra lại số dư tiết kiệm, hoạt động thu chi. Kế toán bảo đảm các loại phiếu thu, phiếu chi, phiếu nợ. Tờ giấy đã được duyệt, đúng với quy chế của doanh nghiệp. Được hạch toán và giải thích phù hợp với bản chất của chứng từ gốc. Kế toán viên cần xem lại tiền gửi dư và số trên ngân sách tiết kiệm chi tiết.

Đối chiếu bảng cân đối tài khoản và kế toán sổ với kết quả là kê khai thuế gia tăng giá trị.

Đối với công cụ kê khai thuế an toàn gia tăng kiểm tra tiến độ và đánh dấu từng đơn vị hóa. Before when set up a register will must be check the current balance. Bảo đảm khi thực hiện chuyển thuế gia tăng giá trị trên kế toán sổ. Tiến hành kê khai toán đơn vị hóa đơn mua dù hóa đơn đó có phát sinh thuế VAT đầu vào hay không, cùng thời gian tiến hành kê khai toàn bộ hóa đơn bán ra của doanh nghiệp để làm căn cứ chiếu cho dễ dàng.

Số kế toán nhập và xuất kho, hàng tồn kho, doanh thu trong quyết toán thuế cuối năm.

Nhân viên kế toán cho hoạt động kế toán doanh nghiệp cần kiểm tra hóa đơn bán hàng, bảng kê phiếu nhập hàng đã trùng khớp với đơn giá, số lượng ghi trên hóa đơn hay chưa, trùng khớp với hóa đơn bán hàng, tờ giấy khai nhập khẩu hải quan hay chưa? Kiểm tra bảng tổng hợp nhập kho, xuất kho và hàng tồn tại nếu tư vấn mã bị nhầm lẫn sẽ dẫn đến trạng thái vốn tính toán không đúng, âm thanh kho. Đối với việc mua hàng không phân biệt thanh toán hay công nợ thông qua tài khoản 331. Đối với bán hàng không phân biệt có thanh toán hay không mà luôn hạch toán qua 131. Điều này giúp công việc lên báo cáo quyết toán cuối năm tax và công nợ chiếu được chi tiết và rõ ràng.
Thuế kế toán. Cũng giống như kế toán doanh nghiệp nhưng ngoài ra, hãy thực hiện tính toán giá vốn với 3 cách khác nhau.

Kiểm tra công việc tính toán hao phí trong quyết toán thuế cuối năm.

Cần hoàn thiện hồ sơ tài sản, sổ sản xuất, thẻ tài sản, bảng phân đoạn hao, công cụ phân tích bảng, chi trả trước.
Chú ý: Nếu thấy có sự khác nhau giữa hao phí và thời gian và thuế chính sách, thì bạn cần phải ghi đầy đủ theo yêu cầu của doanh nghiệp thực hiện. Ghi lại chênh lệch tài khoản không được trừ khi thiết lập thuế quyết toán cho doanh nghiệp.
Cần có bộ phận lưu trữ hồ sơ riêng biệt cho mỗi tài sản cố định trong doanh nghiệp đi kèm theo đó quyết định đưa vào sử dụng, thời gian hao phí và bộ phận sử dụng… Để bảo quản hao tài sản cố định là chi phí được ngoại trừ kế toán cần chắc chắn rằng công việc đã thực hiện đúng, đầy đủ theo thông tin tư vấn 45/2013 / TT-BTC trong công việc quản lý sử dụng khấu hao tài sản cố định.

Quyết toán thuế cuối năm về chi phí nhân sự, kế toán tiền lương.

Kế toán doanh nghiệp: Khi quyết toán thuế cuối năm nếu trả lương theo thời gian của người lao động thì phải đối chiếu với bảng lương, bảng chấm công, cách tính lương và các chỉ tiêu thu nhập, khấu trừ lương và thu nhập của người lao động.. Can đảm bảo được tính theo đúng quy chế lương về các tiêu chí. Thu nhập và lương được công ty chi trả ở bộ phận nào cho người lao động thì được tính vào bộ phận đó. Doanh nghiệp thu nhập chỉ ghi nhận trên tiền lương thực tế đã trả.

Cần chú ý đặc biệt với kế toán thuế của doanh nghiệp: Quy chế tài chính hay quy chế lương làm giám đốc công ty phê duyệt, đó là căn cứ để giải quyết các chi phí. Có thể báo giá tối đa trước 17% tiền lương vào chi phí trong năm của doanh nghiệp nhưng phải được bảo đảm rằng sẽ chi trả toàn bộ trong khoảng thời gian 6 tháng sau đó. Các khoảng như phúc lợi của nhân viên, người lao động cũng được tính vào chi phí của công ty nhưng không được quá 1 tháng quân đội. Công ty được hạch toán vào chi phí tính toán các khoản thanh toán thay thế như bảo hiểm, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp, vận dụng những nội dung mới theo thông tư 96

Cuối cùng trong công việc Thuế cuối năm bạn phải đảm bảo rằng tất cả các bút toán tài khoản, doanh thu, chi phí đã được bộ phận kế toán đối chiếu đầy đủ, rà soát theo quy định và hướng dẫn mới. Trong đó, các khoản chi phí như: tư vấn sử dụng ngoài sản phẩm, chi phí hư hỏng, thuê tài sản cá nhân có nhiều cải tiến nhằm đơn giản hóa quy trình lập hồ sơ.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ quyết toán thuế cuối năm của chúng tôi?

 • Tiết kiệm chi phí cho hệ thống kế toán.
 • Dữ liệu luôn được cập nhật và chính xác.
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp khi quyết toán thuế thực tế.
 • Chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo quy định nếu làm sai.

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ quyết toán thuế cuối năm của chúng tôi?

Quy trình dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Hoàn thiện hồ sơ theo quy định của cơ quan thuế

Phân loại, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán.

 • Nhận hồ sơ từ Doanh nghiệp để thực hiện công việc.
 • Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định để tránh rủi ro khi quyết toán thuế.

Lập chứng từ kế toán theo quy định của Bộ Tài chính

 • Lập chứng từ nhập, xuất, thu, chi theo chứng từ gốc.
 • Lập các chứng từ ngân hàng có liên quan, các chứng từ kế toán khác.

Soạn thảo các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính để đóng lại hiệu lực của văn bản gốc.

Lưu giữ một bộ hồ sơ đầy đủ để đảm bảo việc quyết toán thuế.

Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán đảm bảo đủ điều kiện quyết toán thuế

Lập hệ thống sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương …

Thiết lập hệ thống sổ cái các tài khoản.

Ghi Nhật ký chung.

In một bộ sách và tài liệu, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, thuế GTGT được khấu trừ, Thuyết minh báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế TNDN năm

Quy trình dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Cân đối lãi lỗ, tư vấn rủi ro cho doanh nghiệp

Phân tích rủi ro về thuế và kế toán của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động giao dịch chứng từ của doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.

Cân đối hàng hóa, chi phí, lợi nhuận để đảm bảo kế hoạch và lợi ích của doanh nghiệp.

Lập báo cáo theo quy định về tiến độ thuế

Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Kê khai thuế TNCN hàng tháng, hàng quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN hàng năm.

Quyết toán thuế TNDN: Kê khai quyết toán quý, năm.

Lập báo cáo tài chính hàng năm.

Giao dịch và giải trình trực tiếp với cơ quan thuế

Trong năm tài chính: Thực hiện các nghiệp vụ giải trình số liệu, chứng từ, báo cáo khi cơ quan thuế yêu cầu.

Kiểm tra thực tế: Ngồi giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

Dịch vụ quyết toán thuế của công ty ketoanvina.vn , giúp giải quyết mọi sai sót còn tồn đọng trong doanh nghiệp, hoàn thiện sổ sách trước khi quyết toán thuế.

 • Chúng tôi cam kết sẽ đền bù và phạt 100% nếu làm sai
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan thuế và pháp luật

Phí dịch vụ quyết toán thuế

Căn cứ vào số lượng hóa đơn đầu vào và đầu ra của quý công ty, ketoanvina.vn sẽ báo phí làm sổ sách quyết toán năm, doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm phát triển mà không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì liên quan đến kế toán – tài chính – thuế.

Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, Công ty ketoanvina.vn sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp:

 • Kết nối trực tiếp với kế toán trưởng.
 • Hỗ trợ tư vấn về kế toán – thuế sau dịch vụ.

Lời kết

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ quyết toán thuế cuối năm cho doanh nghiệp, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy liên hệ với ketoanvina.vn qua đường dây nóng.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (3408 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời