Dịch vụ làm báo cáo tài chính do công ty chuyên mở ra nhằm mục đích cho các công ty, doanh nghiệp mỗi khi có nhu cầu thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính. Vì vậy dịch vụ làm báo cáo tài chính ngày càng phát triển, để hiểu rõ hơn khi thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của ketoanvina.vn

Dịch vụ làm báo cáo tài chính là gì?

Hiện nay nền kinh tế ngày càng phát triển, ngày càng nhiều doanh nghiệp được thành lập. Các doanh nghiệp thường phải tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh nên không có thời gian để làm báo cáo tài chính và từ đó dịch vụ lập báo cáo tài chính xuất hiện. Để hiểu rõ chủ đề này, trước hết cần nắm được các khái niệm chính của môn học.

Báo cáo tài chính được hiểu một cách đơn giản, là một báo cáo tổng hợp tất cả các thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp cụ thể trong năm tài chính (tài sản và nợ phải trả, tình hình tài sản, kết quả hoạt động kinh doanh,…). Báo cáo tài chính là tài liệu bắt buộc mà doanh nghiệp phải lập và nộp cho cục thuế đúng hạn để cơ quan thuế có cơ sở kiểm tra tình hình tài chính cũng như số thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Ngoài ra, báo cáo tài chính còn có thể dùng để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài, vì nó thể hiện tiềm lực tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, có 4 loại báo cáo tài chính chính như sau: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Còn dịch vụ báo cáo tài chính thì sao? Việc báo cáo tài chính có thể được thực hiện bởi các nhân viên trong doanh nghiệp, những người cần làm báo cáo tài chính. Tuy nhiên, ngoài sự lựa chọn này, các doanh nghiệp vẫn có thể thuê ngoài, tức là tìm đến các doanh nghiệp chuyên làm dịch vụ báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp khác. Hoạt động này là dịch vụ báo cáo tài chính . Dịch vụ lập báo cáo tài chính đang có xu hướng gia tăng vì nó giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí. Thay vì phải thuê nhân viên kế toán và trả lương hàng tháng, doanh nghiệp có thể lựa chọn công ty chuyên cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính, từ đó giảm lương chi cho bộ phận kế toán, có thêm tiền và nhân lực để chuyên môn hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình. Chính vì những lý do này, các doanh nghiệp nên cân nhắc sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính do một công ty chuyên môn cung cấp, thay vì tự mình thực hiện báo cáo. Vừa giảm chi phí vừa đảm bảo báo cáo này có thể được nộp cho các cơ quan chức năng mà không cần phải sửa chữa nhiều lần (do các chuyên gia có kinh nghiệm thực hiện).

Thời hạn nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp cuối năm và mức phạt khi nộp chậm báo cáo tài chính.

Theo quy định, doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính vào thời điểm cuối năm và thời hạn chậm nhất là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính đó.

Ví dụ: Doanh nghiệp A hoạt động năm 2018 sau thời điểm kết thúc năm kể từ ngày 01/01/2019 phải lập báo cáo tài chính. Thời hạn doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế là ngày 30 tháng 3. Sau thời hạn trên, doanh nghiệp sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Đối với trường hợp doanh nghiệp chậm kê khai và nộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ phải nộp các khoản phạt như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh nghiệp:

 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm hơn 3 tháng so với thời gian quy định.
 • Công bố báo cáo tài chính chậm hơn 3 tháng so với quy định.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp:

 • Công bố không đầy đủ các báo cáo theo quy định.
 • Nộp báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với trường hợp theo quy định của pháp luật phải kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm hơn thời gian quy định từ 3 tháng trở lên.
 • Công bố báo cáo tài chính khi chưa có báo cáo kiểm toán đối với trường hợp pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Công bố BC chậm so với thời gian quy định từ 3 tháng trở lên.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong các trường hợp sau đây:

 • Thông tin và số liệu trên báo cáo tài chính không đúng sự thật.
 • Cung cấp và công bố báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam với số liệu không đồng nhất trong kỳ kế toán.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với doanh nghiệp:

 • Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Như vậy, báo cáo tài chính doanh nghiệp có tầm quan trọng lớn. Doanh nghiệp không nộp báo cáo đúng hạn sẽ bị phạt rất nặng, ảnh hưởng đến uy tín, tình hình kinh doanh và doanh thu của doanh nghiệp. Lập báo cáo tài chính doanh nghiệp cuối năm là điều không thể thiếu.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp cuối năm và mức phạt khi nộp chậm báo cáo tài chính.

Các trường hợp doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp

Theo Thông tư 132/2018 / TT-BTC: Doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Theo quy định của pháp luật kế toán tại Điều 2 Khoản 2: Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện phụ thuộc vào công ty mẹ, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không phải kê khai và nộp báo cáo. báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn 1 năm (từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 12 năm đó) không phải lập báo cáo tài chính. (Trường hợp còn lại doanh nghiệp vẫn phải lập báo cáo tài chính khi đang hoạt động)

Các trường hợp doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp

Một số lưu ý khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp cuối năm

Báo cáo tài chính là một vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, báo cáo tài chính doanh nghiệp cuối năm phải được lập cẩn thận và chính xác tuyệt đối. Nếu không làm như vậy sẽ bị phạt nặng. Do đó, báo cáo tài chính phải được lập từ một kế toán viên có chuyên môn về báo cáo tài chính hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Để đảm bảo thời gian và tính xác thực khi lập báo cáo tài chính

Trước khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết sau:

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách mua bán của doanh nghiệp trong suốt 1 năm hoạt động.
 • Thu thập hồ sơ lương, hồ sơ thanh toán bảo hiểm, hồ sơ khai báo hải quan… .vv
 • Lưu ý thời hạn lập báo cáo tài chính để tránh bị phạt.
 • Nếu doanh nghiệp có mở rộng chi nhánh thì công ty cần xác định hình thức kế toán của đơn vị chi nhánh. Nếu là hạch toán phụ thuộc thì công ty mẹ cũng sẽ lập báo cáo tài chính của chi nhánh, nếu hạch toán độc lập thì chi nhánh sẽ phải lập báo cáo tài chính của chi nhánh công ty.

Một số lưu ý khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp cuối năm

Nhiệm vụ của dịch vụ làm báo cáo tài chính (các bước thực hiện dịch vụ báo cáo)

Báo cáo tài chính được coi là hoàn chỉnh khi cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tài sản, nợ phải trả, vốn của chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác; chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; lãi, lỗ, phân bổ kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ
 • Ghi nhận vào báo cáo tài chính; Trong thuyết minh này, thông tin chi tiết là cần thiết để giải thích thêm về các khoản mục được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Cần có Bảng cân đối kế toán; Báo cáo thu nhập, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Vì vậy, trong quá trình lập báo cáo tài chính; điều đầu tiên bạn cần làm là nắm rõ những thông tin cần thiết; để có được báo cáo đầy đủ nhất có thể.

Nhiệm vụ của dịch vụ làm báo cáo tài chính (các bước thực hiện dịch vụ báo cáo)

Xử phạt khi không nộp báo cáo tài chính đúng hạn

(Giả mạo báo cáo tài chính, không nộp thuyết minh báo cáo tài chính sẽ bị phạt, xử phạt các hành vi liên quan đến lập báo cáo tài chính)
Nộp báo cáo tài chính là hoạt động mà doanh nghiệp phải thực hiện và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi doanh nghiệp không nộp báo cáo tài chính đúng hạn hoặc làm sai lệch báo cáo tài chính, tùy từng trường hợp doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt khác nhau. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu các hành vi bị xử phạt liên quan đến báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành (chủ yếu tại Nghị định 41/2018 / NĐ-CP):

 • Đối với hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính
 • Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định; Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 • Lập báo cáo tài chính không đầy đủ theo quy định; Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán, trừ trường hợp được Bộ Tài chính chấp thuận: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
 • Không lập báo cáo tài chính theo quy định; Lập báo cáo tài chính không phù hợp với số liệu trên sổ kế toán, chứng từ kế toán; Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.
 • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác khai man báo cáo tài chính hoặc khai man báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cố ý đồng ý hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
 • Đối với hành vi vi phạm quy định về nộp và công bố báo cáo tài chính:
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm hơn 3 tháng so với thời hạn quy định; Công bố báo cáo tài chính chậm hơn 03 tháng so với thời hạn quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 • Công bố báo cáo tài chính không đầy đủ theo quy định; Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính; Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm hơn thời hạn quy định từ 3 tháng trở lên; Công bố báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán trong trường hợp pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính; Công bố báo cáo tài chính chậm hơn thời hạn quy định từ 3 tháng trở lên: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 • Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính không trung thực; Cung cấp, công bố báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam với số liệu không thống nhất trong kỳ kế toán: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
 • Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không công bố báo cáo tài chính theo quy định: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Nguyên nhân làm sai lệch báo cáo tài chính

Doanh nghiệp nhỏ. Giám đốc, chủ doanh nghiệp không am hiểu về kế toán thì không thuê kế toán; do chi phí thuê kế toán quá cao; Công việc không phát sinh thì tự mình làm.

Do luật thuế, kế toán thường xuyên thay đổi; chủ doanh nghiệp không biết hoặc cập nhật không kịp thời.

Thay thế kế toán mới nên chưa nắm được hết tình hình hoạt động của công ty.

Kế toán thiếu kinh nghiệm.

Thuê kế toán kiêm nhiệm nhưng không có trách nhiệm, nghiệp vụ kém

Hạch toán thực hiện thủ công trên excel, dữ liệu nhảy sai quy cách; và cuối cùng, trực tiếp sửa dữ liệu theo cách thủ công.

Đây là những lý do tại sao bạn nên sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính chuyên nghiệp

Nguyên nhân làm sai lệch báo cáo tài chính

Rủi ro khi thuê dịch vụ kế toán thiếu kinh nghiệm

Dịch vụ kế toán trình độ và kinh nghiệm chưa có nhưng cứ nhận việc để có thêm kiến ​​thức. Vì có rất nhiều loại hình kinh doanh với quy mô khác nhau, nên không thể một người biết hết được.

Kém trách nhiệm chỉ lập báo cáo tài chính, không in sổ sách. Nên khi cơ quan thuế xuống quyết toán thì không phải làm gì.

Đơn vị dịch vụ kế toán sử dụng phần mềm kế toán lạc hậu như phần mềm kế toán excel; hoặc phần mềm kế toán giá rẻ được bày bán tràn lan trên thị trường; Do đó, không cập nhật được những thay đổi của các luật thuế, dẫn đến sai sót, báo cáo không kịp thời; và có thể không in được sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.

Không được tư vấn về cách thức mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp.

Rủi ro khi thuê dịch vụ kế toán thiếu kinh nghiệm

Tại sao sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính của ketoanvina.vn ?

ketoanvina.vn đã có nhiều năm kinh nghiệm làm dịch vụ báo cáo tài chính, quyết toán thuế cho mọi loại hình doanh nghiệp (Thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây lắp, xuất nhập khẩu, vận tải…) trên toàn quốc.

Đã giảng dạy cho hơn 10.000 sinh viên trường kế toán trực tiếp trên chứng từ thực tế của công ty bạn

Đội ngũ giáo viên, kế toán trên 50 người gồm: Giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, giảng viên đại học…

Trên cả nước chỉ có ketoanvina.vn cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính trực tuyến (Online) do chúng tôi có công nghệ tiên tiến nhất với đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao.

Luôn làm việc hết mình với tinh thần và trách nhiệm cao nhất để mang đến sự hài lòng cho khách hàng và chúng tôi hiểu rằng khách hàng luôn là người quan trọng nhất.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho tất cả các doanh nghiệp trên cả nước.

Tại sao sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính của ketoanvina.vn ?

Chúng tôi sẽ làm gì khi cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính

Thu thập thông tin doanh nghiệp, cập nhật hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán

Khảo sát quy trình hoạt động thực tế của doanh nghiệp

Kiểm tra, rà soát hóa đơn, chứng từ kế toán, phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán để dễ quản lý

Rà soát hóa đơn chứng từ thực tế so với kê khai thuế để hạch toán kế toán.

Nhập chứng từ và thông báo cho Doanh nghiệp về các vấn đề như tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, quỹ tiền mặt, công nợ, chi phí khác và đề xuất giải pháp, thực hiện.

Cân đối chi phí một cách hợp lý nhất

Lập và theo dõi các bảng phân bổ CCDC và TSCĐ phù hợp với báo cáo tài chính.

Lập và in các loại sổ (sổ tổng hợp và sổ chi tiết) theo quy định của pháp luật thuế

Lập bộ báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế hoặc các cơ quan khác (ngân hàng, thống kê, …) theo đúng quy định và thời hạn.

Quyết toán thuế TNCN cuối năm (in bản giấy nộp cho cơ quan thuế và chuyển file mềm qua mạng)

 • In hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, sắp xếp chứng từ hợp lý
 • Chịu trách nhiệm quyết toán thuế khi cơ quan thuế yêu cầu

Tư vấn cách tạo ra lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp

Hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục cần thiết để có cái nhìn tổng quan và gần gũi hơn với công ty.

Sau khi hoàn thành dịch vụ báo cáo tài chính, nếu doanh nghiệp cần hỗ trợ về kế toán và báo cáo tài chính, trung tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ báo cáo tài chính

Địa chỉ nhận báo cáo tài chính được ủy quyền là gì?

Căn cứ Luật Kế toán 2015, các cơ quan có thẩm quyền nhận báo cáo tài chính bao gồm:

 • Cơ quan tài chính.
 • Cơ quan thuế.
 • Cục thống kê.
 • Doanh nghiệp ưu việt.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Báo cáo tài chính được công bố như thế nào?

 • Phát hành xuất bản phẩm;
 • Văn bản thông báo;
 • Bảng kê;
 • Đăng tin trên trang web;
 • Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính của ketoanvina.vn?

Khi sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính ketoanvina.vn cam kết với khách hàng:

 • Giá đã bao gồm tất cả và không có phụ phí.
 • Tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian, công sức của khách hàng.
 • Cung cấp một hồ sơ rất đơn giản và tư vấn miễn phí
 • Làm hộ khẩu đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho khách hàng.
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn hướng dẫn khi sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính của ketoanvina.vn

Phí sử dụng dịch vụ của ketoanvina.vn

ketoanvina.vn cung cấp dịch vụ và tư vấn dịch vụ báo cáo tài chính với chi phí thấp giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác.

Lời kết

Trên đây là một số lưu ý và yêu cầu khi lập báo cáo tài chính, bên cạnh đó cung cấp một số thông tin phí dịch vụ làm báo cáo tài chính , bảng giá lập báo cáo tài chính để các doanh nghiệp tham khảo. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc hoặc muốn được tư vấn thêm, dịch vụ báo cáo tài chính hay các vấn đề khác về kế toán, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty ketoanvina.vn để được tư vấn và hỗ trợ thêm!

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (6619 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời