Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, doanh nghiệp đã quyết định đóng BHXH cho người lao động. Vậy đóng bảo hiểm như thế nào, với mức lương nào, đóng ở đâu, thủ tục hồ sơ như thế nào? Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội của ketoanvina.vn sẽ giúp doanh nghiệp đăng ký chính xác và nhanh chóng.

Khi nào doanh nghiệp nên nộp BHXH, BHYT cho người lao động ?

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được giao kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

2. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Theo quy định của BHXH bắt buộc, áp dụng đối với doanh nghiệp sử dụng người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 3 tháng trở lên, không liên quan đến số lượng lao động của doanh nghiệp.

Các tài liệu cần thiết để đăng ký

Bản khai cá nhân của người lao động.

Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập (có hợp đồng làm việc xác định thời hạn trên 03 tháng hoặc hợp đồng không xác định thời hạn).

Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu; hợp đồng lao động với người sử dụng lao động là cá nhân thuê, sử dụng lao động.

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc khi tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội.

Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan thanh tra, kiểm tra

Bộ Lao động và Thương binh xã hội.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Thu nhập tham gia BHXH
Thủ tục đăng ký BHXH
 • Đăng ký bảo hiểm xã hội
 • Đăng ký bảo hiểm y tế
 • Danh sách lao động tham gia BHXH
 • Hồ sơ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
 • Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH
 • Đơn đề nghị cấp sổ BHXH.
 • Kê khai tham gia BHXH của từng người lao động
 • Biên bản bàn giao sổ BHXH

Mức đóng khi tham gia BHXH

Khi tham gia bảo hiểm cho người lao động, doanh nghiệp bạn cần tìm hiểu trước các quy định cụ thể và mức đóng cho người sử dụng lao động và người lao động như sau:
Theo Nghị định mới nhất của Chính phủ ban hành (Nghị định 58/2020 / NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2020), việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) được quy định như sau:

Đối với người lao động tại Việt Nam

Tỷ lệ phí bảo hiểmBảo hiểm xã hộiBảo hiểm y tếBảo hiểm thất nghiệptoàn bộ
HTOD-TSTai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
Người sử dụng lao động14%3%0,5%3%đầu tiên%21,5%
Công nhânsố 8%1,5%đầu tiên%10,5%
toàn bộ25,5%4,5%2%32%

Đối với người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam được chia thành hai trường hợp sau đây:

Năm 2021:

>> Trường hợp Doanh nghiệp có văn bản đề nghị đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và đã có quyết định phê duyệt của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:

Tỷ lệ phí bảo hiểmBảo hiểm xã hộiBảo hiểm y tếBảo hiểm thất nghiệptoàn bộ
HTOD-TSTai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
Người sử dụng lao động3%0,3%3%6,3%
Công nhân1,5%1,5%
toàn bộ3,3%4,5%7,8%

>> Trường hợp Doanh nghiệp chưa có văn bản gửi hoặc quá thời hạn sẽ bị đóng với mức thấp hơn:

Tỷ lệ phí bảo hiểmBảo hiểm xã hộiBảo hiểm y tếBảo hiểm thất nghiệptoàn bộ
HTOD-TSTai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
Người sử dụng lao động3%0,5%3%6,5%
Công nhân1,5%1,5%
toàn bộ3,5%4,5%số 8%

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022

Đối với người lao động nước ngoài từ ngày 01/01/2022, ghi thêm 02 bảng trên 2 ghi chú bên dưới:

 • Người sử dụng lao động đóng góp 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
 • Người lao động đóng góp 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thời hạn nộp BHXH, BHYT, BHTN

Thanh toán hàng tháng

Hàng tháng, đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tiền lương tháng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. phí bảo hiểm là dựa trên. người lao động theo tỷ lệ quy định, chuyển đồng thời vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Thanh toán 3 hoặc 6 tháng một lần

Các đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, khoán, trả lương theo phương thức khoán tháng. hàng tháng hoặc 3 tháng một lần, 6 tháng một lần. Đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Gần vị trí

Đơn vị có trụ sở chính tại tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

Chi nhánh doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì phải đóng BHXH tại địa bàn đó.

Chú ý:

Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế nhưng không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền và thời gian chậm trả; đồng thời, phải hoàn trả mọi chi phí cho người lao động trong phạm vi được hưởng và quyền lợi bảo hiểm y tế mà người lao động đã đóng trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Về tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 :, Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội = Tiền lương + phụ cấp

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi: Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội = Tiền lương + phụ cấp + các khoản bổ sung khác.

Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng chưa bao gồm phụ cấp lương và các khoản bổ sung

Lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Đến bệnh viện nơi đăng ký khám chữa bệnh.

Danh sách các bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh sẽ thay đổi hàng quý, không cố định. Vì vậy, có thể trong thời gian công ty hoàn thành các thủ tục bảo hiểm và số bệnh viện công ty dự định đăng ký đã kín thì công ty có thể đăng ký tạm thời một bệnh viện nào đó, đợi đến đầu Quý sau thì công ty. được thay đổi thông tin bệnh viện trên thẻ BHYT (Lưu ý, thông tin bệnh viện trên thẻ BHYT chỉ được thay đổi trong 10 ngày đầu mỗi quý)

Nếu bạn không thể hoặc không có thời gian để thực hiện các thủ tục trên, hãy liên hệ ngay với ketoanvina.vn.

Phí dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

Chi phí đăng ký bảo hiểm lần đầu

DỊCH VỤ TRỌN GÓI ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM LẦN ĐẦU TIÊN
Thủ tục nộp đơn1. Đăng ký tờ khai sử dụng lao động tại Sở lao động.
2. Đăng ký tham gia Công đoàn (đủ điều kiện) hoặc xin không gia nhập Công đoàn (chưa đủ điều kiện) tại Công đoàn.
3. Đăng ký hệ thống lương tháng, bảng lương trên Phòng lao động.
4. Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Tổng thời gian hoàn thành: 30 ngày làm việc theo quy trình của cơ quan BHXH kể từ ngày nộp hồ sơ.
Phi dịch vụDưới 5 nhân viênTừ 5 đến dưới 10 nhân viênTừ 10 đến dưới 20 nhân viênHơn 20 nhân viên
4.000.000 vnđ5.000.000 vnđ7.000.000đThỏa thuận

Chi phí bảo hiểm phát sinh

PHÁT TRIỂN GÓI DỊCH VỤ
STTTên dịch vụPhi dịch vụThời gian
đầu tiênBáo cáo tình hình sử dụng lao động về Sở lao động500.000 won đồngTùy từng trường hợp
2Làm hồ sơ đăng ký trả lương hàng tháng trên Phòng lao động1 triệu đồng
3Làm đơn xin gia nhập công đoàn (trên 5 lao động) hoặc xin không tham gia công đoàn (dưới 5 lao động) trên Liên đoàn lao động1 triệu đồng
4Đăng ký Nội quy Lao động500.000 – 1.000.000 đồng đồng
5Hồ sơ phát sinh khác: _ Lập hồ sơ bổ sung, thay đổi tăng, giảm lao động (theo số lượng lao động) _ Ốm đau, thai sản, …. _ Xin cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT do bị mất hoặc thiệt hại. _ Thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh. _T gộp sổ BHXH khi người lao động có nhiều sổ. _Nhận trợ cấp BHXH một lần…Thỏa thuận

Phí quản lý BHXH hàng tháng

GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ BHXH, BHYT TRỌN GÓI HÀNG THÁNG
Thủ tục nộp đơn1. Lập các biểu mẫu báo cáo tình hình tăng, giảm lao động trong tháng.
2. Nhận sổ và ghi các tờ khai cho nhân viên mới.
3. Ghi sổ và khóa sổ đối với những nhân viên nghỉ việc.
4. Giải quyết các chế độ bảo hiểm: ốm đau, thai sản …
5. Đối chiếu và thông báo số tiền phải trả hàng tháng.
6. Tính toán quá trình tham gia bảo hiểm của từng nhân viên.
7. Bàn giao dữ liệu khi doanh nghiệp yêu cầu.
Tổng thời gian hoàn thành: theo quy định của cơ quan BHXH kể từ ngày nộp hồ sơ.
Phi dịch vụPhía dưới 5 nhân côngTừ 5 – 10 nhân côngỞ trên mười nhân công
1.500.000 won đồng2.000.000 won đồng3.000.000 won đồng

Dịch vụ đăng ký BHXH của ketoanvina.vn

Khi doanh nghiệp có sự thay đổi, bổ sung thêm lao động mới thì phải khai báo tăng BHXH và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc đăng ký BHXH cho người lao động mới. Công ty tư vấn ketoanvina.vn xin giới thiệu dịch vụ đăng ký BHXH – BHYT – BHTN, bao gồm các quy định và thủ tục đăng ký Bảo hiểm như sau:

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

 • Tham vấn và tư vấn về tình hình hiện tại của doanh nghiệp.
 • Lựa chọn phương án tốt nhất để giảm thiểu việc đóng BHXH của người sử dụng lao động.
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thông tin cần thiết.
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động.
 • Tư vấn, soạn thảo nội quy, nội quy lao động.
 • Tư vấn và soạn thảo thỏa ước lao động tập thể.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến BHXH, chế độ lao động.
 • Lập bảng kê khai lao động.
 • Tư vấn, soạn thảo quy định về tiêu chuẩn từng chức danh trong thang bảng lương.
 • Tư vấn, xây dựng hệ thống thang bảng lương.

Nó là bao lâu?

Quy trình đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

 • Thực hiện đăng ký khai báo lao động.
 • Đăng ký công đoàn.
 • Thực hiện đăng ký hệ thống thang lương.
 • Thực hiện đăng ký BHXH, BHYT, BHTN.

Đại diện làm thủ tục đóng BHXH

 • Nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả khai báo lao động.
 • Nộp hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý và nhận kết quả hồ sơ đoàn.
 • Nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và nhận kết quả hệ thống thang bảng lương.
 • Nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ giải quyết và nhận kết quả cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Cam kết sau khi hoàn thiện hồ sơ

 • Bàn giao sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động.
 • Đảm bảo đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
 • Cung cấp các văn bản pháp luật liên quan theo yêu cầu
 • Hướng dẫn các thủ tục sau khi nhận sổ BHXH, thẻ BHYT
 • Được tư vấn miễn phí các quy định về BHXH, BHYT, BHTN sau khi hoàn thành.

Lời kết

Khi lựa chọn dịch vụ bảo hiểm xã hội của ketoanvina.vn, ​​bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí, hồ sơ bảo hiểm xã hội của bạn luôn phù hợp với quy định của pháp luật, bạn chỉ cần ký vào các giấy tờ, biểu mẫu do chúng tôi soạn thảo.

Lựa chọn và sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội của ketoanvina.vn sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích, giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí, khiến bạn yên tâm và chuyên tâm vào lĩnh vực này. lĩnh vực chuyên môn chính của nó.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để có những dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (4933 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời