Tính đến nay, cả nước có 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó có hơn 70 ngành, nghề yêu cầu vốn pháp định và hàng loạt ngành, nghề khác yêu cầu vốn đầu tư và ký quỹ. Điều này nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra an toàn, ổn định và tránh gây thiệt hại cho khách hàng và đối tác.

Trong bài viết dưới đây, ketoanvina.vn xin đưa ra danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định để bạn đọc dễ dàng theo dõi và tham khảo:

Khái niệm vốn pháp định

Vốn pháp định là mức vốn điều lệ tối thiểu mà doanh nghiệp phải có để đáp ứng yêu cầu và điều kiện của một số ngành, nghề kinh doanh.

Ký quỹ là việc người có nghĩa vụ gửi tiền hoặc kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. (Theo quy định của BLDS 2015)

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp danh sách các ngành, nghề phải có vốn pháp định, vốn đầu tư, ký quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực cụ thể.

Đặc điểm vốn pháp định

Phạm vi áp dụng: Chỉ quy định đối với một số ngành nghề nhất định. (Các nghề được nêu trong danh sách)

Đối tượng áp dụng: Vốn pháp định được cấp cho các chủ thể kinh doanh. Bao gồm cá nhân, pháp nhân, tổ chức, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể …

Ý nghĩa pháp lý: Giúp doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi thành lập. Và phòng tránh, ngăn ngừa rủi ro.

Thời điểm cấp: Giấy chứng nhận vốn pháp định được cấp trước khi doanh nghiệp cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Vốn pháp định khác với vốn góp của các chủ sở hữu khác là vốn kinh doanh. Vốn góp, vốn kinh doanh phải lớn hơn vốn pháp định hoặc bằng vốn pháp định.

Đặc điểm vốn pháp định

Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Có những ngành nghề chỉ cần vốn pháp định, không cần đặt cọc. ketoanvina.vn sẽ phân biệt rõ ràng từng ngành để bạn đọc tiện theo dõi.

1. Lĩnh vực bất động sản

Kinh doanh bất động sản – Vốn pháp định: 20 tỷ đồng.

2. An ninh trật tự

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ – Vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài từ 1 triệu USD trở lên.

3. Công thương

Bán lẻ thương mại đa cấp – Vốn pháp định: 10 tỷ đồng

Sở giao dịch hàng hóa – Vốn: 150 tỷ đồng

Thành viên kinh doanh sở giao dịch hàng hóa – Vốn pháp định: 75 tỷ đồng

Thành viên môi giới Sở giao dịch hàng hóa – Vốn pháp định: 5 tỷ đồng

Kinh doanh tạm nhập – tái xuất hàng đã qua sử dụng – Đặt cọc 7 tỷ đồng

Kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt – Ký quỹ 7 tỷ đồng

4. Giáo dục

Thành lập trường đại học tư thục – Vốn đầu tư tối thiểu 1000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất để xây dựng trường).

Thành lập phân hiệu đại học dân lập – Vốn đầu tư tối thiểu 250 tỷ đồng Việt Nam (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất để xây dựng phân hiệu).

Thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục – Vốn đầu tư tối thiểu 100 tỷ đồng (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất).

Thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục – Vốn đầu tư tối thiểu 30 triệu đồng / trẻ (không bao gồm chi phí sử dụng đất).

Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài – Suất đầu tư tối thiểu 50 triệu đồng / học sinh (không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư không dưới 50 tỷ đồng.

Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài – Suất đầu tư tối thiểu 20 triệu đồng / học viên (không bao gồm chi phí sử dụng đất).

Thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài – Tổng vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng Việt Nam (không bao gồm chi phí sử dụng đất).

Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng mới cơ sở vật chất do Bên Việt Nam thuê, góp vốn để thực hiện hoạt động – Mức đầu tư tối thiểu bằng 70% mức quy định nêu trên.

Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài – Vốn đầu tư tối thiểu 250 tỷ đồng Việt Nam (không bao gồm chi phí sử dụng đất).

5. Giao thông vận tải

Vận chuyển hàng không quốc tế khai thác đến 10 tàu bay – Vốn pháp định: 700 tỷ đồng

Vận chuyển hàng không quốc tế khai thác từ 11 đến 30 tàu bay – Vốn pháp định: 1.000 tỷ đồng

Vận chuyển hàng không quốc tế khai thác trên 30 tàu bay – Vốn pháp định: 1.300 tỷ đồng
Vận tải hàng không nội địa có thể khai thác tối đa 10 tàu bay – Vốn pháp định: 300 tỷ đồng

Vận chuyển hàng không nội địa khai thác từ 11 đến 30 tàu bay – Vốn pháp định: 600 tỷ đồng

Vận tải hàng không nội địa khai thác trên 30 tàu bay – Vốn pháp định: 700 tỷ đồng

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không quốc tế – Vốn pháp định: 200 tỷ đồng

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại các cảng hàng không nội địa – Vốn pháp định: 100 tỷ đồng

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga hành khách, Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga, kho chứa hàng hóa, Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu tại cảng hàng không, sân bay- Vốn pháp định: 30 tỷ

Kinh doanh hàng không tổng hợp – Vốn pháp định: 100 tỷ đồng

Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ – Vốn pháp định: 50 tỷ đồng

Kinh doanh vận tải biển quốc tế – Vốn pháp định: 5 tỷ đồng

6. Lao động

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động – Vốn pháp định: 2 tỷ đồng

Kinh doanh dịch vụ việc làm – Đặt cọc 300 triệu đồng

Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Vốn pháp định 5 tỷ đồng

Thành lập trường THCS – Vốn pháp định 50 tỷ đồng

Thành lập trường cao đẳng – Vốn pháp định 100 tỷ đồng

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài – Vốn pháp định 5 tỷ

7. Ngân hàng

Thành lập ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài – Vốn pháp định 3000 tỷ đồng

Thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài – Vốn pháp định 15 triệu USD

Thành lập Ngân hàng Chính sách – Vốn pháp định 5000 tỷ
Thành lập Ngân hàng Đầu tư – Vốn pháp định 3000 tỷ đồng
Thành lập Ngân hàng Phát triển – Vốn pháp định 5000 tỷ
Thành lập ngân hàng hợp tác xã – Vốn pháp định 3000 tỷ đồng

Thành lập Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương – Vốn pháp định 3000 tỷ đồng

Thành lập công ty tài chính – Vốn pháp định 500 tỷ đồng

Thành lập công ty cho thuê tài chính – Vốn pháp định 150 tỷ đồng

Thành lập tổ chức tài chính vi mô – Vốn pháp định 5 tỷ đồng

Cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán – Vốn pháp định 50 tỷ đồng

Cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng – Vốn pháp định 30 tỷ đồng

Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng – Vốn pháp định 100 tỷ đồng

Tổ chức tín dụng mua, bán vàng miếng – Vốn pháp định 3000 tỷ đồng

8. Tài chính – Tiền tệ – Chứng khoán

Các dịch vụ tài chính, tiền tệ, chứng khoán và các dịch vụ liên quan khác:

 • Kinh doanh bảo hiểm
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 300 tỷ đồng.
 • Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 200 tỷ đồng.
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh – Vốn pháp định 350 tỷ đồng.
 • Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm y tế và bảo hiểm hàng không, bảo hiểm vệ tinh – Vốn pháp định 250 tỷ đồng.
 • Bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh – Vốn pháp định 400 tỷ đồng.
 • Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh – Vốn pháp định 300 tỷ đồng.
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 600 tỷ đồng.
 • Kinh doanh bảo hiểm; Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí (Bảo hiểm nhân thọ) – Vốn pháp định 800 tỷ đồng.
 • Kinh doanh bảo hiểm; Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí (Bảo hiểm nhân thọ) – Vốn pháp định 1000 tỷ đồng.
 • Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 300 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới (Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài) – Số tiền ký quỹ tối thiểu 100 tỷ đồng Việt Nam, Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ USD trong năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới (Môi giới bảo hiểm nước ngoài) – Số tiền ký quỹ tối thiểu 100 tỷ đồng Việt Nam, Tổng tài sản tối thiểu tương đương 100 triệu USD của năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.
 • Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định 700 tỷ đồng Việt Nam.
 • Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe – Vốn pháp định là 1100 tỷ đồng.
 • Kinh doanh bảo hiểm chính hoặc môi giới tái bảo hiểm – Vốn pháp định 4 tỷ đồng
 • Kinh doanh bảo hiểm chính và môi giới tái bảo hiểm – Vốn pháp định là 8 tỷ đồng.
 • Tổ chức bảo hiểm tương hỗ – Vốn pháp định 10 tỷ đồng.

Các loại khác

 • Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài – Vốn pháp định 200 tỷ đồng.
 • Dịch vụ đòi nợ – Vốn pháp định 2 tỷ.
 • Dịch vụ môi giới mua bán nợ, dịch vụ tư vấn mua bán nợ – Vốn pháp định 5 tỷ đồng.
 • Kinh doanh mua bán nợ – Vốn pháp định 100 tỷ đồng.
 • Dịch vụ sàn mua bán nợ – Vốn pháp định 500 tỷ đồng.
 • Môi giới chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) Vốn pháp định 25 tỷ đồng.
 • Kinh doanh chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) – Vốn pháp định 50 tỷ đồng.
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) – Vốn pháp định 165 tỷ đồng.
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán (Công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam) – Vốn pháp định 10 tỷ đồng.
 • Kinh doanh chứng khoán (Công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam) – Vốn pháp định 25 tỷ đồng Việt Nam.
 • Ngân hàng thanh toán – Vốn pháp định 10000 tỷ đồng.
 • Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm – Vốn pháp định là 15 tỷ đồng.
 • Dịch vụ kiểm toán (chỉ áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp dịch vụ kiểm toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài) – Vốn pháp định 5 tỷ đồng Việt Nam.
 • Cung cấp dịch vụ kiểm toán xuyên biên giới – Ký quỹ bắt buộc tương đương 05 tỷ đồng.
 • Đầu tư dự án Khu phức hợp dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí có casino – Vốn đầu tư tối thiểu của dự án là 2 tỷ USD.

9. Tài nguyên môi trường

Nhập khẩu phế liệu – Tỷ suất lợi nhuận dựa trên lượng nhập khẩu

10. Truyền thông – Viễn thông – Bưu chính

Cung cấp dịch vụ bưu chính nội tỉnh, liên tỉnh (bưu gửi đến địa chỉ nhận với khối lượng đến 02kg) – Vốn pháp định 2 tỷ đồng

Cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế (dịch vụ thư từ một địa chỉ đến 02kg) – Vốn pháp định 5 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần, số thuê bao viễn thông – Trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 5 tỷ đồng; Trong khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 30 tỷ đồng Việt Nam; Toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ đồngThiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất sử dụng băng tần và thuê bao viễn thông – Trong vùng (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ đồng Việt Nam; Toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 300 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng kênh tần số vô tuyến điện – Vốn pháp định 20 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần (mạng viễn thông di động ảo) – Vốn pháp định 300 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng băng tần – Vốn pháp định 500 tỷ đồng

Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh – Vốn pháp định 30 tỷ đồng

Dịch vụ đăng ký kinh doanh, duy trì tên miền “.vn” – Số tiền ký quỹ tối thiểu 50 triệu đồng

Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng – Ký quỹ không dưới 5 (năm) tỷ đồng

Thành lập nhà xuất bản – Có ít nhất 05 (năm) tỷ đồng Việt Nam để bảo đảm hoạt động xuất bản

11. Tư pháp

Hành nghề thừa phát lại – Đặt cọc 100 triệu đồng

12. Văn hóa, thể thao và du lịch

Sản xuất phim – Vốn pháp định 200 tỷ đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam – Đặt cọc 250 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đưa khách đi nước ngoài – Ký quỹ 500 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam và khách nước ngoài – Ký quỹ 500 triệu đồng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa – 100 triệu đồng

Lời kết

Mọi thắc mắc về ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, hoặc thông tin về vốn điều lệ, vốn pháp định của công ty vui lòng liên hệ với ketoanvina.vn để được tư vấn thêm các thủ tục hồ sơ nếu cần thiết.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (5 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời