Khi có nhu cầu chuyển đổi hoặc thuộc trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Công ty Cổ phần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật. Một trong những loại hình mà công ty cổ phần nên tham khảo đó là công ty TNHH một thành viên, bởi những ưu điểm và lợi ích mà loại hình này mang lại. Vậy pháp luật quy định như thế nào về thủ tục chuyển đổi chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần thành công tnhh 1 thành viên? Hãy cùng ketoanvina.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định 01/2021 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH một thành viên?

Tiêu chí Công ty cổ phần Công ty TNHH một thành viên
Số lượng thành viên Tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty).
Chế độ chịu trách nhiệm Các cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Vốn điều lệ Được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần Vốn điều lệ không chia thành các phần bằng mà vốn điều lệ do mình chủ sở hữu công ty góp vốn vào công ty
Phát hành cổ phần Công ty cổ phần được phát hành cổ phần Công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần
Cơ cấu tổ chức Có thể lựa chọn hai hình thức tổ chức như sau:

Mô hình 1:

– Đại hội đồng cổ đông

– Hội đồng quản trị

– Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

(Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát)

Mô hình 2:

– Đại hội đồng cổ đông

– Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

(Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị)

– Do một cá nhân làm chủ sở hữu: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Do cá nhân làm chủ sở hữu: Có thể lựa chọn một trong hai mô hình sau

+ Mô hình 1: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

+ Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Khi nào chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần thành công tnhh 1 thành viên?

Theo quy đinh của Luật doanh nghiệp thì công ty cổ phần phải chuyển đổi sang công ty TNHH một thành viên khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại;
 • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
 • Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông.

Điều kiện chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần thành công tnhh 1 thành viên

Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc mã số thuế của công ty

Đại hội đồng cổ đông đồng ý về việc chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH một thành viên

Có giấy tờ pháp lý của thành viên mới và người đại diện theo pháp luật của công ty mới

Có đầy đủ hồ sơ về việc chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên

Điều kiện chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần thành công tnhh 1 thành viên

Hồ sơ khi chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần thành công tnhh 1 thành viên?

Đối với thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên thì về cơ bản thành phần hồ sơ giống như thủ tục thành lập mới công ty TNHH một thành viên gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Nhưng do việc tạo lập nên công ty TNHH một thành viên trên cơ sở công ty cổ phần đã được tồn tại trên thực tế và có tư cách pháp nhân, nên ngoài các tài liệu nêu trên tùy vào từng trường hợp cụ thể có thêm những loại giấy tờ sau:

 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty
 • Trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần cần có: Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng
 • Trường hợp tặng cho cổ phần thì cần thêm: Hợp đồng tặng cho
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên

Hồ sơ khi chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần thành công tnhh 1 thành viên?

Thủ tục chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần thành công tnhh 1 thành viên

Nếu công ty bạn muốn chuyển đổi từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH Một thành viên thì Công ty bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

1. Đơn đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ.

3. Bản sao các giấy tờ sau:

 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của cá nhân: Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân; hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức và giấy ủy quyền tương ứng. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc giấy tờ chứng minh đã hoàn thành việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận thừa kế hợp pháp.

5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty.

6. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty.

Ghi chú:

Đính kèm với ứng dụng này phải là:

 • Bản khai thông tin người đăng ký.
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa nylon, không có dòng chữ sử dụng vào mục đích khác).
 • Giấy ủy quyền (nếu có).
 • Doanh nghiệp không đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời với hồ sơ chuyển đổi.

Bước 2: Gửi hồ sơ

Công ty gửi hồ sơ chuyển đổi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Công ty bạn phải gửi hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công ty chỉ còn lại 1 cổ đông; hoặc hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định.

Bước 3 : Đợi kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần thành công tnhh 1 thành viên

Có cần khắc lại con dấu khi công ty cổ phần chuyển đổi sang công ty TNHH một thành viên?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp “Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp”. Như vậy pháp luật cho phép doanh nghiệp được quyền tự do quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp. Trên thực tế trên con dấu của công ty thường thể hiện 3 nội dung sau: Tên công ty; địa chỉ công ty; mã số thuế của công ty. Hơn nữa pháp luật có quy định về việc đặt tên như sau, tên công ty gồm hai thành tố theo thứ tự: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Từ đó ta có thể thấy rằng tên của công ty bắt buộc phải có loại hình công ty kèm theo. Như vậy khi tiến chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên thì đương nhiên tên công ty thay đổi. Do đó nếu trên dấu công ty có tên công ty thì bắt buộc công ty phải tiến hành thay đổi con dấu công ty.

Có cần khắc lại con dấu khi công ty cổ phần chuyển đổi sang công ty TNHH một thành viên?

Ngoài ra nếu trong quá trình công ty tiến hành thay đổi địa chỉ công ty hay một nội dung nào khác kèm theo hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên mà thông tin đó có thể hiện trên con dấu thì khi đó bắt buộc công ty phải tiến hành khắc lại con dấu mới.

Một vài câu hỏi thường gặp khi chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần thành công tnhh 1 thành viên

Công ty cho tôi hỏi trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày công ty tôi tiến hành chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên thì chúng tôi phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh?

Theo quy định của luật doanh nghiệp “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công ty chỉ còn lại một cổ đông hoặc hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật, công ty gửi hồ sơ chuyển đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký”. Như vậy bạn có thời hạn là 15 ngày để thực hiện việc đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên

Công ty tôi chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên trên cơ sở các cổ đông công ty chuyển nhượng cổ phần dẫn đến công ty còn lại 01 cổ đông. Ngoài việc công ty tôi phải thông báo lên cơ quan đăng ký kinh doanh về việc công ty tiến hành chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH một thành viên thì việc các cổ đông chuyển nhượng cổ phần có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Theo quy định của pháp luật về đối tượng và khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong đó có “Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ Phần theo quy định của Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp” Như vậy trong trường hợp này các cổ đông tiến hành chuyển nhượng cổ phần của công ty phải tiến hành kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế

Sau khi công ty tôi chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên thì công ty có cần phải cập nhật lại thông tin về tên địa điểm kinh doanh của công ty không?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp tên công ty gồm hai thành tố theo thứ tự: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Như vậy tên công ty bắt buộc phải có loại hình công ty kèm theo và khi tiến chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH một thành viên thì đương nhiên tên công ty thay đổi. Mà tên địa điểm kinh doanh theo quy định phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ Địa điểm kinh doanh. Như vậy do việc chuyển đổi loại hình công ty dẫn dến tên công ty thay đổi thì tên của địa điểm kinh doanh cũng phải cập nhập lại theo tên mới của công ty

Nhược điểm của Công ty TNHH MTV?

1. Không được phát hành cổ phiếu. Do đó, việc huy động vốn của công ty sẽ bị hạn chế.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Do đó, khi huy động thêm vốn, công ty sẽ phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được rút vốn trực tiếp. Công ty phải rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần; hoặc toàn bộ vốn cho tổ chức, cá nhân khác.

Mất bao lâu để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp. Đồng thời viết biên nhận. Trong thời hạn 03 ngày, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty được chuyển đổi.

Quyền và nghĩa vụ của công ty TNHH một thành viên sau khi chuyển đổi?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty chuyển đổi) đương nhiên được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp. Đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế, nợ hợp đồng lao động; Các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Công ty chuyển đổi có phải đăng ký lại quyền sở hữu tài sản không?

Câu trả lời là có. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, công ty chuyển đổi phải làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với tài sản chuyển từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại cơ quan nhà nước. ủy quyền cấp đăng ký.

Lời kết

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể chuyển đổi loại hình từ công ty cổ phần thành công tnhh 1 thành viên với trình tự, thủ tục dễ dàng, thuận tiện. Nếu bạn đọc có khó khăn / thắc mắc về thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp hoặc các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp, vui lòng liên hệ hotline ketoanvina.vn để được tư vấn chi tiết hơn.

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (5 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời