Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh có thể phát sinh những thay đổi về cơ cấu tổ chức và chiến lược phát triển. Dẫn đến nhu cầu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên. Vậy chính xác thì thủ tục như thế nào? Hãy cùng ketoanvina.vn tìm hiểu trong bài viết sau.

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021 / NĐ-CP Quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên?

Tiêu chí Công ty cổ phần Công ty TNHH hai thành viên
Số lượng thành viên Tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa Có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân
Vốn điều lệ Được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần Vốn điều lệ không chia thành các phần bằng nhau mà tính theo tỷ lệ % vốn góp
Phát hành cổ phần Công ty cổ phần được phát hành cổ phần Công ty TNHH hai thành viên không được phát hành cổ phần
Cơ cấu tổ chức Có thể lựa chọn hai hình thức tổ chức như sau:

Mô hình 1:

– Đại hội đồng cổ đông

– Hội đồng quản trị

– Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

(Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát)

Mô hình 2:

– Đại hội đồng cổ đông

– Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

(Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị)

– Hội đồng thành viên

– Chủ tịch Hội đồng thành viên

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chuyển nhượng vốn Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Hết thời gian đó cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình Chuyển nhượng phải có điều kiện và ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty

Khi nào chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên ?

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phương thức sau đây:

 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông;
 • Kết hợp các phương thức trên.

Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên

Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc mã số thuế của công ty

Đại hội đồng cổ đông đồng ý về việc chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên

Có giấy tờ pháp lý của thành viên mới và người đại diện theo pháp luật của công ty mới

Có đầy đủ hồ sơ về việc chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên

Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên

Hồ sơ khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên

Đối với thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên thì về cơ bản thành phần hồ sơ giống như thủ tục thành lập mới công ty TNHH hai thành viên gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên; Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Bản sao Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên. Nhưng do việc tạo lập nên công ty TNHH hai thành viên trên cơ sở công ty cổ phần đã được tồn tại trên thực tế và có tư cách pháp nhân, nên ngoài các tài liệu nêu trên tùy vào từng trường hợp cụ thể có thêm những loại giấy tờ sau:

 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty
  Trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần cần có: Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng
 • Trường hợp tặng cho cổ phần thì cần thêm: Hợp đồng tặng cho
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên

Hồ sơ khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như đã nêu ở trên

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công ty chỉ còn lại một cổ đông hoặc hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định, công ty phải gửi hồ sơ chuyển đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Có thể nộp đơn đăng ký bằng các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh;
 • Nộp qua mạng thông tin điện tử; tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

(website: https://dangkytinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx)

Bước 3: Nhận kết quả thủ tục hành chính

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên

Khi chuyển đổi loại hình công ty có được đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác không?

Khi công ty tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình và công ty cũng muốn thay đổi một số nội dung như thêm ngành nghề cho công ty, thay đổi kế toán cho công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty…. Khi đó công ty có được đăng ký những nội dung thay đổi kèm theo hồ sơ chuyển đổi loại hình của công ty không? Đối với trường hợp này thì pháp luật cho phép công ty có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Tùy vào trường hợp cụ thể để có các hướng xử lý khác nhau. Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về từng trường hợp cụ thể

Khi chuyển đổi loại hình công ty có được đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác không?

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký hồ sơ là Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần của công ty sau chuyển đổi.

Một vài câu hỏi thường gặp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên

Công ty cho tôi hỏi trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày công ty tôi tiến hành chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên thì chúng tôi phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh?

Theo quy định của luật doanh nghiệp “Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi”. Như vậy bạn có thời hạn là 10 ngày để thực hiện việc đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên

Công tôi là công ty cổ phần hiện giờ công ty muốn tiến hành chuyển đổi sang công ty TNHH hai thành viên. Khi tiến hành chuyển đổi chúng tôi có cần đặt lại tên công ty và làm lại con dấu mới không?

Theo quy định về đặt tên trong luật doanh nghiệp gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng. Như vậy vì công ty bạn tiến hành thay đổi loại hình từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nên tên của công ty bạn phải đặt loại theo loại hình trách nhiệm hữu hạn

Còn về con dấu của công ty. Nếu con dấu hiện tại của công ty có thể hiện tên công ty theo loại hình công ty cổ phần thì công ty phải tiến hành khắc lại con dấu mới cho phù hợp với tên là loại hình sau khi công ty tiến hành chuyển đổi

Công ty tôi chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên trên cơ sở các cổ đông công ty chuyển nhượng cổ phần dẫn đến công ty còn lại 02 cổ đông. Ngoài việc công ty tôi phải thông báo lên cơ quan đăng ký kinh doanh về việc công ty tiến hành chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên thì việc các cổ đông chuyển nhượng cổ phần có phải thông báo với cơ quan thuế không?

Theo quy định của pháp luật về đối tượng và khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân trong đó có “Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ Phần theo quy định của Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp” Như vậy trong trường hợp này các cổ đông tiến hành chuyển nhượng cổ phần của công ty phải tiến hành kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế

Lời kết

Trên đây là ý kiến ​​tư vấn của chúng tôi về vấn đề chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên. Mục đích cung cấp cho các cá nhân và tổ chức tham khảo. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Mọi vướng mắc pháp luật liên quan đến bài viết bạn vui lòng gọi ngay hotline ketoanvina.vn để được tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua tổng đài

Bài viết thuộc bản quyền của Kế Toán Vina. Mọi sự sao chép trích dẫn phải được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản hoặc ghi rõ nguồn ketoanvina.vn.

5/5 - (10 bình chọn)

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời