Những trường hợp sau đây được xét chính sách bảo hành chữ ký số:

  • Thiết bị lỗi do sản xuất.
  • Thiết bị không nhận driver do lỗi nhà cung cấp.
  • Thiết bị không lưu được thông tin doanh nghiệp.
  • Thiết bị sau khi bàn giao thì không sử dụng được.
  • Thiết bị bị xóa trắng, không thể ký được tờ khai.

Những trường hợp sau đây không được xét chính sách bảo hành chữ ký số:

  • Quý khách làm mất thiết bị do lỗi vô ý hoặc cố ý.
  • Để rơi rớt thiết bị gây ra các sự cố vi mạch trong thiết bị.
  • Để nước vào thiết bị.
  • Thiết bị méo mó do quá trình cất giữ không cẩn thận.

Ngoài ra Quý khách được hỗ trợ kỹ thuật chữ ký số trong khoản thời gian sử dụng dịch vụ kể từ ngày ký hợp đồng.