XỬ LÝ QUỸ

                                                                               XỬ LÝ QUỸ
1.      Quỹ tiền mặt cuối năm dư quá nhiều (Một số DN xây kho đựng tiền)
1.1. Nguyên nhân
-        Góp vốn ảo bằng tiền
-        Khác
1.2. Xử lý
-        Làm hợp đồng cho lại chủ sở hữu, Giám đốc (Những người liên quan mật thiết đến DN) mượn tiền.
ð  Hạch toán: Nợ 1388/ Có 111
ð  Hồ sơ chứng minh gồm: Hợp đồng cho mượn tiền, giấy giao nhận tiền, phiếu chi… Tùy theo DN mà các bạn bổ sung hồ sơ)
-        Tạm ứng: Chi tạm ứng cho cán bộ công nhân viên
ð  Hồ sơ chứng minh: giấy đề nghị tạm ứng, kế hoạch thu mua hàng hóa… Tùy theo DnN mà các bạn bổ sung hồ sơ)
-        Khác
ü  Lưu ý: Không nên làm hợp đồng cho vay lãi suất 0% vì:
DN không có chức năng kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, cho vay
Rất rễ bị cơ quan thuế áp mức lãi suất cho vay theo lãi suất ngân hàng để tính DT tài chính => DN có khả năng bị tội trốn DT, phạt hành chính, phạt chậm nộp…
2.      Âm quỹ tiền mặt tại thời điểm
2.1. Nguyên nhân: Chi tiền mặt nhiều hơn số tồn tại thời điểm
2.2. Xử lý
-        Điều tiết thu chi: Treo lại các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho NCC, thanh toán lương cho NLĐ….
-        Tăng vốn điều lệ
-        Hợp đồng vay tiền, mượn tiền: Cá nhân, tổ chức tín dụng…
Muốn lấy thêm chi phí
ð  Làm hợp đồng vay tiền có lãi suất
ð  Vay của cá nhân cho dễ xử lý
ð  Hồ sơ: Hợp đồng vay tiền có điều khoản về lãi suất, thời hạn thanh toán tiền gốc và lãi…
ð  Hạch toán:
Khi nhận tiền vay: Nợ TK 111/ Có TK 311, 341
Hàng tháng tính lãi phải trả: Nợ Tk 635/ Có TK 331…
Khi thanh toán tiền lãi vay: Nợ TK 331…/ Có TK 111, 3335…
Khi thanh toán tiền vay: Nợ 331, 341/ Có TK 111, 112…
ð  Lưu ý: trước khi trả lãi tiền vay cho Cá nhân thì DN cần khấu trừ tại nguồn trước 5% tiền thuế TNCN
Không cần lấy CP
ð  Làm hợp đồng mượn tiền
ð  Hồ sơ: Hợp mượn tiền của cá nhân cho dễ xử lý (Cổ đông, thành viên góp vốn, cán bộ công nhân viên trong DN)
ð  Hạch toán:
Khi nhận tiền mượn: Nợ TK 111/ Có TK 338
Khi trả tiền đã mượn: Nợ TK 338/ Có TK 111
-        Khác

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590