Thủ thuật kế toán trên Excel- Phần 5- Hướng dẫn cách lên sổ N-X-T

 

HƯỚNG DÂN CÁCH LÊN SỔ NHẬP – XUẤT – TỒN VÀ CÁC SỐ CHI TIẾT VẬT TƯ HOÀNG HÓA TRÊN EXCEL.

Mục đích của việc lên sổ Nhập – Xuất – Tồn đó là tính ra được số lượng, thành tiền tồn cuối kỳ và đơn giá, thành tiền xuIẾT Vất trong kỳ (Vì hiện nay các công ty thường dùng phương pháp giá bình quân cuối kỳ để tính đơn giá xuất kho, Do vậy Kế toán Vina xin được hướng dẫn lên sổ N – X –T theo phương pháp này).

Chúng ta sẽ quan tâm tới các sổ sau:

Sổ Danh mục hàng hoá( DMHH):

Mục này để ghi các sản phẩm hiện có trong công ty, nếu phát sinh sản phẩm mới thì trước tiên phải vào mục này sau đó mới hạch toán vào sổ kho.

 

 

Hình 1: Bảng Danh mục hàng hoá

Lên Sổ Nhập – Xuất – Tồn:

Trong sổ này có Bảng báo cáo nhập xuất tồn hàng hoá (156), trong đó bao gồm các mục như hình sau:

 

Hình 2: Bảng Nhập – Xuất – Tồn trên Excel

- Mục Mã vật tư: Copy toàn bộ mã thành phẩm bên DMHH vào cột này

- Mục Tên vật tư: Dùng hàm Vlookup để tìm kiếm tên vật tư từ bảng DMHH

 B11 =VLOOKUP($A11,DMHH!$B$9:$D$23,2,0)

- Mục Đơn Vị Tính: Tương tự như tên vật tư chỉ thay đổi số cột cần tìm

C11 =VLOOKUP($A11,DMHH!$B$9:$D$23,3,0)

- Mục Tồn Đầu Kỳ: Điền cột tồn đầu kỳ số lượng tồn dựa vào số liệu tồn của tháng trước tương tự thành tiền (từ tháng 2 có thể dùng hàm Vlookup để lấy giá trị cuối kỳ trước).

- Mục Nhập Trong Kỳ: Mục này gồm số lượng và thành tiền nhập trong kỳ dùng công thức lấy số nhập trong kỳ từ bên bảng nhập kho.

  • Số lượng:

F11 =SUMIF('BK PNK'!$E$11:$E$40,NXT!$A11,'BK PNK'!$H$11:$H$40)

  • Thành tiền:

G11 =SUMIF('BK PNK'!$E$11:$E$40,NXT!$A11,'BK PNK'!$J$11:$J$40)

 

Tham khảo >>> Cách sử dụng hàm sumif và Vlookup trong kế toán trên Excel

- Mục Xuất Trong Kỳ: Mục này bao gồm 3 nội dung đơn giá, số lượng, thanh tiền.

  • Cột đơn giá = (thành tiền tồn đầu kỳ + thành tiền nhập trong kỳ) / (số lượng tồn + số lượng nhập).

H11 =(E11+G11)/(F11+D11)

  • Cột số lượng dùng công thức sumif tương tự như nhập trong kỳ.
  • Cột thành tiền: J11 = I11*H11

- Mục Tồn Kho Cuối Kỳ: Mục này bao gồm số lượng và đơn giá:

  • Số lượng cuối kỳ = số lượng tồn + số lượng nhập - số lượng xuất .

K11 =F11+D11-I11

  • Thành tiền tương tự như số lượng

Bảng kê Nhập – Xuất kho hàng hoá:

Công việc lên sổ Nhập – Xuất – Tồn là một trong những công việc cuối tháng, do vậy bảng kê Nhập – Xuất kho vào cuối tháng các mục từ cột A đến J đã được điền đầy đủ trong tháng và được hướng dẫn cụ thể ở bài viết Cách vào sổ NKC trên Excel phần Mua hàng. Ở bài này tác giả không giới thiệu lại nữa.

 

Hình 3: Bảng kê Phiếu Nhập – Xuất hàng hoá trong Excel

Công việc của chúng ta khi này chỉ là điền đơn giá xuất trong kỳ vào Bảng kê phiếu Nhập – Xuất kho hàng hoá.

Ta vào mục “Xuất trong kỳ”

+ Mục Số Lượng: Đã được ghi trong kỳ mỗi khi phát hành phiếu xuất.

+ Mục Đơn Giá Xuất: Dùng công thức Vlookup để lấy giá xuất kho ở sổ Nhập – Xuất – Tồn:

L11 =VLOOKUP($E12,NXT!$A$11:$L$19,8,0)

+ Mục Thành Tiền: = Số Lượng * Giá Xuất

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc lên sổ Nhập – Xuất – Tồn và tính giá xuất kho của hàng hoá. Để có thể nắm rõ hơn mời các bạn tham dự khoá học kế toán thực hành trên Excel tại Kế toán Vina.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1 Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769051/ Fax : 04.62769052

Hotline : 0906.298.089

Danh sách các khóa học kế toán tại KeToanViNa

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 3
Tổng cộng: 998216