Thủ thuật kế toán trên Excel- Phần 4- Công việc kế toán đầu năm

Học kế toán tài chính đầu năm trên Excel

1.     Chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay:

  • Vào số dư đầu kỳ cho “Bảng cân đối phát sinh tháng” (nhập vào TK chi tiết, ví dụ: số dư chi tiết của TK 156 phải nhập chi tiết đến từng mã hàng).
  • Vào số liệu đầu kỳ các bảng phân bổ 142, 242, bảng khấu hao TSCĐ, bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn, và các sổ khác (nếu có).

 

Có thể tự nhập dữ liệu hoặc copy từ File số liệu sổ sách tháng trước.

2.        Kết chuyển Lãi/Lỗ năm trước sang năm nay

Căn cứ vào số dư TK 421 – TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng Cân đối phát sinh Tài khoản của năm trước ta kết chuyển vào TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Việc thực hiện này được định khoản trên Bảng Nhật ký chung (NKC) và chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm.

TH1: Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lỗ.

Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

TH2: Nếu TK 4212 có số dư bên Có: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lãi

Chúng ta thực hiện bút toán kết chuyển

Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

Ví dụ: Năm 2013, công ty CP Hỗ trợ Giải pháp Kế toán Việt Nam lãi 154.982.200 đ. Đầu năm 2014 ta kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 như sau:

Nợ 4212: 154.982.200

          Có 4211: 154.982.200

Phương pháp nhập liệu trên Excel như sau:

 

Kết chuyển lãi lỗ đầu năm.

3.        Hạch toán chi phí thuế Môn bài phải nộp trong năm nay

Đưa ra bút toán:

Nợ TK 6422 - CP Quản lý Doanh nghiệp

Có TK 3338 – Các loại thuế khác

Khi nộp thuế Môn bài: Kế toán hạch toán theo 2 TH:

TH1: Nếu nộp bằng Tiền mặt Việt Nam Đồng – TK 1111

Nợ TK 3338

Có TK 1111

TH2: Nếu nộp thuế bằng chuyển khoản - Tiền Việt Nam Đồng gửi Ngân hàng – TK 1121

Nợ TK 3338

Có TK 1121

Ví dụ: Công ty Hỗ trợ Giải pháp Kế toán Việt Nam đã hạch toán thuế Môn bài năm 2014 vào ngày 2/1/2014. Số tiền thuế Môn bài 2trđ.

 

 

Để biết rõ hơn về kế toán thực hành trên Excel, mời bạn tham dự khoá học Kế toán thực hành trên Excel tại Kế toán Vina.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY CP HỖ TRỢ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1 Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769051/ Fax : 04.62769052

Hotline : 0906.298.089

Website : ketoanvina.vn

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590