Thủ thuật kế toán trên Excel- Phần 10- Kết chuyển doanh thu

1.BÚT TOÁN CUỐI KỲ- KẾT CHUYỂN DOANH THU

Ở bài các bút toán kết chuyển Doanh thu – Chi phí cuối kỳ phần 1, Kế toán Vina đã giới thiệu tới các bạn bút toán kết chuyển chi phí giá vốn hàng bán. Bài viết lần này sẽ tiếp tục đề tài trên và cung cấp cho các bạn cách hạch toán kết chuyển doanh thu vào cuối kỳ.

 

2.  Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu ( nếu có):

Trong kỳ nếu phát sinh nghiệp vụ làm giảm trừ doanh thu như hàng bị trả lại - 5212, giảm giá hàng bán - 5213, chiết khấu thương mại – 5211, ta kết chuyển các tài khoản này sang TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Nợ TK 5111

       Có TK 521   = Sumif Nợ TK 521

 

3. Kết chuyển doanh thu bán hàng trong kỳ:

Sau khi kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu, ta kết chuyển doanh thu bán hàng vào bảng Nhật ký chung.

Nợ TK 5111:    = Sumif Có TK 5111 – Sumif Nợ TK 5111

      Có TK 911:

 

4. Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính ( nếu có ) trong kỳ:

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính, gồm:

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;. . .

- Cổ tức lợi nhuận được chia;

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;

- Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;

- Lãi tỷ giá hối đoái;

- Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;

- Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

Nếu trong kỳ phát sinh nghiệp vụ sinh ra doanh thu hoạt động tài chính thì ta phải kết chuyển doanh thu này vào TK 911 vào cuối kỳ như sau:

Nợ TK 515

     Có TK 911      = Sumif Có TK 515

 

5 .Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính( nếu có ) trong kỳ

Tài khoản 635 – Chi phí hoạt động tài chính.

Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán. . .; Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái. . .

Nếu trong kỳ phát sinh nghiệp vụ sinh ra chi phí hoạt động tài chính thì ta phải kết chuyển chi phí này vào TK 911 vào cuối kỳ như sau:

Nợ TK 911

      Có TK 635  = Sumif Nợ TK 635.

Mời các bạn tiếp tục theo dõi các bài viết về kế toán trên Excel theo hình thức nhật ký chung tại Kho tài liệu tự học kế toán tại Kế toán Vina.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1 Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769051/ Fax : 04.62769052

Hotline : 0906.298.089

Website : ketoanvina.vn

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 2
Tổng cộng: 998220