THỜI HẠN NỘP MẪU 06/GTGT VÀ CÁCH TÍNH DOANH THU ƯỚC TÍNH NĂM 2017

THỜI HẠN NỘP MẪU 06/GTGT

 

I.                CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG CẦN NỘP MẪU 06/GTGT
- DN có tổng doanh thu trong năm từ 1 tỷ trở lên
- DN thành lập vào thời điểm quý IV/2016, và đã nộp mẫu 06/GTGT => Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT trùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ đầu tiên.
3.     DN đã nộp mẫu 06/GTGT vào cuối năm 2015 => được áp dụng khấu trừ cho hai năm 2016,2017. Cuối năm nay không phải làm.
CÁC DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP MẪU 06/GTGT – THỜI HẠN

STT

THỜI GIAN THÀNH LẬP

DOANH THU NĂM 2016

KÊ KHAI

THỜI HẠN NỘP MẪU 06/GTGT

01

 

Q1-Q3/2015

>1 tỷ

Khấu trừ đến hết 2017,2018

 

02

<1 tỷ

 

20/12/2016

03

 

Q4/2015

>1 tỷ

Khấu trừ đến hết 2017,2018

 

04

<1 tỷ

 

20/12/2016

05

 

Q1-Q3/2016

>1 tỷ

Khấu trừ đến hết 2017,2018

 

06

<1 tỷ

 

20/12/2016

07

Q4/2016

 

Khâu trừ từ quý 4/2016 - năm 2017

Thời hạn nộp HSKT đầu tiên

  1. III.            CÁCH XÁC ĐỊNH DOANH THU CHO NĂM 2016

a)     Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:

Cách xác định doanh thu ước tính:

-        Kê khai theo tháng: Tổng Doanh thu từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 10 năm 2016.

-        Kê khai theo quý: Tổng Doanh thu từ quý 4 năm 2015 đến quý 3 năm 2016

Ví dụ:

Doanh nghiệp A được thành lập từ năm 2011 và đang hoạt động trong năm 2016. Để xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2017 và năm 2018, doanh nghiệp A xác định mức doanh thu như sau:

Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT hàng quý trong 4 quý  (từ kỳ tính thuế quý4/2015 đến hết kỳ tính thuế quý 3/2016).

Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên từ 1 tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp A áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong 2 năm (năm 2017 và năm 2018).

Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng, doanh nghiệp A chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo quy định tại Điều 13 Thông tư này trong 2 năm (năm 2017 và năm 2018), trừ trường hợp doanh nghiệp A đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều này.

b)     Trường hợp doanh nghiệp mới thành lậpở các tháng đầu trong năm 2016 ( không phải quý 4 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 không đủ 12 tháng

 

Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thu ước tính từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Ví dụ 52:

Doanh nghiệp B thành lập và hoạt động từ tháng 3/2016. Để xác định phương pháp tính thuế cho năm 2017, 2018, doanh nghiệp B thực hiện tính doanh thu ước tính như sau: Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 9 tháng, sau đó nhân với (x) 12 tháng.

Trường hợp kết quả xác định được từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp B áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp B áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm 2017, 2018, trừ trường hợp doanh nghiệp B đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

c)     Trường hợp doanh nghiệp thành lập vào quý 4

-        Áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nếu không đủ điều kiện làm mẫu tự nguyện;

-        Nếu đủ điều kiện làm mẫu tự nguyện thì nộp mẫu 06/GTGT chậm nhất vào ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ thuế đầu tiên sử dụng cho năm thành lập và năm sau;

Ví dụ: Ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ thuế đầu tiên của quý 4 năm 2016 là ngày 30/1 năm 2017. Áp dụng cho quý 4 năm 2016 và cả năm 2017.

-        Đến năm 2017 làm tính lại doanh thu ước tính. Nếu doanh thu lớn hơn hoặc bằng 1 tỷ thì được áp dụng tiếp theo phương pháp thuế GTGT khấu trừ trong 2 năm tiếp theo là 2018 và 2019, còn nếu nhỏ hơn 1 tỷ thì áp dụng theo phương pháp trực tiếp hoặc làm mẫu 06/GTGT để được áp dụng theo khấu trừ, thời hạn chậm nhất là 20/12 năm 2017.

 

Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường hợp doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong hai năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

d) Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh trong cả năm thì xác định theo doanh thu của năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh.

Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh một thời gian trong năm thì xác định doanh thu theo số tháng, quý thực kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm b khoản này.

Trường hợp năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh cơ sở kinh doanh kinh doanh không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu theo số tháng, quý thực kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm b khoản này.

 Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 997590