Tên file Lượt download Ngày upload Tải về
Chia sẻ các tài liệu, bài giảng có liên quan giúp việc học kế toán của bạn trở lên tốt hơn.
Download HTKK3.3.8 của Tổng Cục Thuế- phiên bản 3.3.8
0 lượt 24/11/2016
Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 với nhiều tính năng ưu việt và tiện ích, giúp Doanh nghiệp làm chủ hệ thống kế toán, quản lý các hoạt động kinh tế của mình.
0 lượt 24/11/2016
Ứng dụng iTaxViewer là phần mềm của Tổng cục thuế hỗ trợ dùng để đọc tờ khai với định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; BCTC ...
0 lượt 24/11/2016
Tổng cục thuế Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.1 ngày 11/11/2016 thay thế phần mềm HTKK 3.4.0
0 lượt 15/11/2016
Mẫu bảng lương chuẩn 2016
0 lượt 23/09/2016
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT
16 lượt 11/04/2016 Tải xuống
Báo cáo thực tập kế toán Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, mẫu báo cáo thực tập mới nhất.
28 lượt 17/02/2016 Tải xuống
Tài liệu hướng dẫn đăng ký nộp bảo hiểm điện tử
23 lượt 16/02/2016 Tải xuống
mở mã số thuế,công ty bị đóng cửa
2144 lượt 10/11/2015 Tải xuống
Cách tập hợp chi phí trong doanh nghiệp vận tải
0 lượt 09/11/2015