Nộp mẫu 06/GTGT

Nộp mẫu 06/GTGT

-Trong năm đầu tiên khi thành lập doanh nghiệp, muốn áp dụng phương pháp khấu trừ phải nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế trước ngày mở hồ sơ khai thuế đầu tiên. Tức ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo ( DN mới thành lập sẽ kê khai theo quý)

- Sau năm đầu tiên ta tính thuế cho năm tiếp theo ta chia làm 2 trường hợp

    + TH1 : Nếu DN thành lập vào quý 4/N

           Ta chỉ cần phải nộp mẫu 06/GTGT một lần để đăng kí tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý 4 năm N và cả năm N+1

          Đến trước ngày 20/12/N+ 1, DN, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu để áp dụng phương pháp khấu trừ cho năm N+2 và N+3

    +TH2 : Nếu DN thành lập vào quý 1,2,3/N

  Ta phải xác định doanh thu cho năm đầu tiên thành lập

    Doanh thu năm=(DT từ cung ứng hàng hóa/Số tháng)* 12 tháng

  Từ đó xác định phương pháp khấu trừ theo tháng/quý

       - Nếu DT chịu thuế từ  năm thành lập>1 tỷ và muốn được áp dụng phương pháp khấu trừ trong  vòng 2 năm thì ko phải nộp mẫu 06/GTGT

       - Nếu DT chịu thuế GTGT từ năm thành lập <1 tỷ phải gửi mẫu 06/GTGT trước ngày 20/12/N

* Trong trường hợp DN đang áp dụng phương pháp trực tiếp thì phải thực hiện ổn định hết năm dương lịch đầu tiên. Nếu muốn chuyển đổi phương pháp khấu trừ thì phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề năm nộp thuế áp dụng phương pháp tính thuế mới

* Lưu ý : Kê khai theo quý trog trường hợp : DN mới thnfh lập, DN có doanh thu năm trước liền kề < 50 tỷ

                Kê khai theo tháng trong trường hợp : DN có doanh thu trên năm> 50 tỷ 

Tải mẫu 06/GTGT tại đây

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 2
Tổng cộng: 998216