Mở TK ngân hàng, Nộp mẫu 08/MST cho cơ quan Thuế

Mở Tài khoản Ngân hàng

**** Quy trình mở tài khoản ngân hàng cho công ty:

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng sẽ mở tài khoản ( Lưu ý: Bạn nên lựa chọn ngân hàng có địa điểm gần trụ sở, và có nhiều phòng giao dịch trên cả nước để thuận tiện giao dịch, cũng như thuận tiện cho đối tác giao dịch thanh toán với mình)

Bước 2: Chuẩn bị sẵn các tài liệu sau:

-         Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

-         Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận mẫu dấu;

-         Bản sao chứng thực CMND của Đại diện theo pháp luật – Chủ tài khoản;

-         Bản sao chứng thực CMND của những người được ủy quyền giao dịch tại ngân hàng hoặc ủy quyền quyền chủ tài khoản (Nếu có);

-         Bản sao chứng thực CMND của kế toán trưởng (Nếu có);

Bước 3: Liên hệ với ngân hàng để nhận các Biểu mẫu đăng ký mở tài khoản;

Bước 4: Hoàn thiện các tài liệu đăng ký, tập hợp hồ sơ và gửi ngân hàng để mở tài khoản công ty; Đồng thời, chuẩn bị số tiền nộp vào tài khoản để đáp ứng yêu cầu về số dư tối thiểu trong tài khoản được quy định bởi mỗi ngân hàng. Thông thường, số tiền này là 1 triệu đồng đối với tài khoản VNĐ.

Bước 5: Đặt mua SÉC tại ngân hàng để sẵn sang rút tiền khi có dư tài khoản

 

  *** Đăng kí tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

( Các bạn lưu ý: Từ ngày 15/1/2016 theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT khi thay đổi nội dung đăng kí DN thì các bạn chỉ cần dùng mãu phụ lục II-1. Các bạn chỉ cần nộp mẫu phụ lục II-1 cho sở kế hoạch đầu tư là xong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, không cần nộp mẫu 08/MST cho cơ quan thuế nữa. Nhưng hiện giờ chỉ có chi cục thuế TP.HCM ra quy định này còn tại các chi cục thuế khác vẫn yêu cầu nộp mẫu 08 nhé! Tốt nhất bạn nên nộp cả hai: mẫu 08/MST cho cục thuế và phụ lục II-1 cho sở kế hoạch và đầu tư)

* Nộp Mẫu số 08/MST cho cơ quan thuế( Thời hạn 10 ngày sau khi mở tài khoản)

TH1: Nếu bên mua và bên bán đã đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế thì sẽ được khấu trừ thuế GTGT và được ghi nhận vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

 TH2: Nếu bên mua không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế theo Mẫu 08/MST thì sẽ bị xử phạt về tội chậm nộp hồ sơ khai thuế đồng thời có 2 trường hợp như sau:

                + Nếu bên bán cũng chưa đăng ký tài khoản đó với cơ quan thuế thì: Bên bán sẽ bị phạt về tội chậm nộp hồ sơ khai thuế. Bên mua sẽ không được khấu trừ thuế GTGT và không được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

               + Nếu bên bán đã đăng ký tài khoản đó với cơ quan thuế nhưng quá thời hạn quy định hoặc bên mua nộp bổ sung mẫu 08/MST trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra thì Cơ quan thuế sẽ kiểm tra và xem xét việc khấu trừ thuế GTGT và chi phí hợp lý.

 Chú ý: Khi mở tài khoản ngân hàng thì trong thời hạn 10 ngày phải đăng ký Mẫu 08/MST với quan thuế

 * Nộp tại sở kế hoạch đầu tư

    Hồ sơ bao gồm:

+ Mẫu II-1 : Thôngbáo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Các bạn download mẫu II-1: Phụ lục II-1 đăng ký tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư . (Mẫu I.15 là theo thông tư cũ các bạn nhé). (2 bản).

Điền vào Mục 8 Tài khoản ngân hàng phần thay đổi thông tin đăng ký thuế. Các bạn cần điền đầy đủ tài khoản cũ và tài khoản mới vào mục này (không điền vào tài khoản ngân hàng kho bạc nếu doanh nghiệp của bạn không mở ở kho bạc), ghi rõ chi nhánh của ngân hàng. Các mục khác không thay đổi thì bỏ trống.

+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (tải mẫu: Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

+ Nếu người đi nộp hồ sơ không phải là đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền. Mẫu: Giấy ủy quyền

+ CMND pho to của người nộp hồ sơ

+ Tất cả bỏ vào bìa lá

+ Đóng dấu giáp lai nếu in một mặt trên 2 tờ

 Chú ý: Thời hạn nộp mẫu 08 và mức phạt nộp chậm

Quy định về thời Hạn nộp mẫu 08/MST - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, mức phạt chậm nộp mẫu 08/MST theo Thông tư 166/2013/TT- BTC

- Khi có sự thay đổi về thông tin đăng ký thuế như: Bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng, thay đổi tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh ... (Nói tóm lại là thay đổi thông tin đăng ký thuế của DN trên giấy phép ĐKKD )

-> Thì DN phải làm Mẫu 08/MST để nộp cho Cơ quan thuế.

 1. Thời Hạn nộp Mẫu 08 / MST:

 Theo Điều 9, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

 "Điều 9. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

 Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)."

 KẾT LUẬN:

- Nếu có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế (như: Đăng ký thêm tài khoản ngân hàng, thay đổi địa điểm kinh doanh .... Thay đổi giấy phép kinh doanh): Thời hạn nộp mẫu 08/MST là 10 ngày .

Chú ý : Hiện nay có 1 số chi cục thuế nội thành không yêu cầu DN Nộp mẫu 08/MST khi có sự thay đổi giấy phép DKKD (Vì sở kế hoạch đầu tư và cơ quan thuế đã liên thông với nhau).

 2. Mức phạt chậm Nộp Mẫu 08 / MST:

 Theo điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính:

 "Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp."

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 2
Tổng cộng: 998217