Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số vãng lai Mẫu số 05/GTGT

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số vãng lai Mẫu số 05/GTGT

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh số Mẫu 05/GTGT mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)
[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh
 * Tháng......... năm …...

[02] Lần đầu:  [      ]

[03] Bổ sung lần thứ [      ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………......................................

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: …………………………………………………
[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ............................
[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: ..........................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……….................

[13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ...........
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số..................................ngày.........................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5%

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế

[21]

[22]

2

Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu

[23]    1%

[24]     2%

3

Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này
[25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2%

[25]

[26]

Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]: ......................
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:.......

        Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1, Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 -0982.781.342

Website : ketoanvina.vn

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 4
Tổng cộng: 991068