Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB theo TT 156

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB theo TT 156

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01/LPTB mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh
[02]  Lần đầu:              [03]  Bổ sung lần thứ :

[04] Tên người nộp thuế: .....................................................................................
[05] Mã số thuế: .............................................................................................
[06] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................
[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày ..................................
ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:
1. Đất:

1.1 Địa chỉ thửa đất:.....................
1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): ..........
1.3. Mục đích sử dụng đất:..........
1.4. Diện tích (m2):..........
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............
1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):..........
2. Nhà:
2.1. Cấp nhà:  .................  Loại nhà:...............................
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):..........
2.3. Nguồn gốc nhà:..........
   a) Tự xây dựng:
    -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
    - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............
2.4. Giá trị nhà (đồng):..........
3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):
-     ..........
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
 -     ..........
5. Giấy tờ có liên quan, gồm:
-    ..........
-    ..........
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

 ......, ngày......... tháng........... năm..........

Họ và tên:..............

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số:...

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))              


Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1, Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 -0982.781.342

Website : ketoanvina.vn

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 992425