Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu số 03/KK-TNCN mới nhất năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú )
    [01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm hoặc quý………năm ...……
[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế11:………….……………………………………...........

   [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: …………………....................
[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ............................
[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:...............[11] Email: .................
[12] Tên tổ chức khai thay (nếu  có):…………............

  [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: …………….……………….
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ..........................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: ................... [19] Email: ...............
[20] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………..............................

[21] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[22] Địa chỉ: ………………………………………….
[23] Quận/huyện: ...................... [24] Tỉnh/thành phố: ...............................
[25] Điện thoại: .......................  [26] Fax: ......... [27] Email: ..................
[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ..........................Ngày:................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

1

Tổng thu nhập tính thuế

[29]

 

2

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ

[30]

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

1

Tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán

[31]

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[32]

 

III

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1

Tổng thu nhập tính thuế

[33]

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[34]

 

IV

Thu nhập từ trúng thưởng

1

Tổng thu nhập tính thuế

[35]

 

2

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

[36]

 

V

Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú

1

Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân

[37]

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ

[38]

 

VI

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

1

Tổng giá chuyển nhượng vốn

[39]

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ

[40]

 

         

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠ L THUẾ
Họ và tên: …………
Chứng chỉ hành nghề số:.....

…,ngày ......tháng ….....năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1, Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 -0982.781.342

Website : ketoanvina.vn

 

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 992425