Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST

Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

Thông tin đăng ký cũ

Thông tin đăng ký mới

(1)

(2)

(3)

I. Điều chỉnh thông tin
Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:
1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế

4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

............ 
 
 
  

II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:

 

 

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ...     Khoản  ...   

 

......, ngày ....... tháng ..... năm .........

                                                                                                                               

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn:
            - Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế
            - Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất
            - Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1, Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 -0982.781.342

Website : ketoanvina.vn

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 0
Tổng cộng: 992425