Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

                         Kính gửi:……………………………………………..

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp kế toán Việt Nam
Mã số thuế: 0103556381
Địa chỉ: Phòng 27.3, toà nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh.

Phương pháp hủy hóa đơn: Cắt góc.
Hồi ...... giờ……ngày……tháng……năm, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

1

2

3

4

5

6

7

1

Hoá đơn giá trị gia tăng

01GTKT3/001

NB/12P

0000500

0000600

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày……… tháng………năm………

Người lập biểu       

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký, ghi rõ họ tên)          

   (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

Mọi chi tiết xin liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

Số 6, ngõ 1 Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 04.62769052/ Fax : 04.62769051

Hotline : 0906.298.089 - 0966.485.021

Website : ketoanvina.vn

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 1
Tổng cộng: 991065