Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động Doanh nghiệp và người lao động cần hồ sơ gồm: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ việc và các giấy tờ kèm theo như biên bản bàn giao công việc …

 Dưới đây Công ty kế toán Việt Nam  xin chia sẻ mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để các bạn cùng tham khảo.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP

KẾ TOÁN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

--------o0o--------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 0212/002-QĐ/KTVN

--------o0o--------

  Hà Nội, ngày ...... tháng ....... năm .......


QUYẾT ĐỊNH
V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động
--------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT NAM
- Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
     - Căn cứ Hợp đồng lao động số 002/KTVN.
     - Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số 001 của Công ty kế toán Việt Nam, đối với Ông Nguyễn Văn A;
     - Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Trần Thị A, là kế toán nội bộ thuộc phòng kế toán.
Lý do: Hết thời hạn theo hợp đồng số 002/KTVN ngày …
Kể từ ngày …………….
 Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Bà Trần Thị A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
 Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:
- Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
- Công đoàn Công ty;
- Phòng TC & NS;
- P21 (Đăng tin);
- Lưu VP, HS
 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Các bạn cần tư vấn về nghiệp vụ kế toán xin liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VIỆT NAM

chuyên dạy kế toán thực tế và làm dịch vụ chuyên nghiệp

Số 6, ngõ 1 Đường Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 62769051

Fax: (04) 62769052

Email: hotroketoanvina@gmail.com

 


 

 

Tin tức liên quan
Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức xem nhiều nhất
Số người truy cập
Số người đang online: 3
Tổng cộng: 991067